Privacyverklaring

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens Agenda Stad van jou verwerkt, voor welk doel en op welke manier in het kader van de nieuwsbrief van Agenda Stad. Agenda Stad is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

Agenda Stad is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat Agenda Stad beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel en op welke manier. Agenda Stad is er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG worden verwerkt. Je kunt Agenda Stad hierop aanspreken.

Welke gegevens verwerken wij van jou en waarom?

Agenda Stad verwerkt persoonsgegevens over jou als je deze gegevens aan ons verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij in dat geval verwerken:

  • E-mailadres

Agenda Stad kan alleen met jouw toestemming de persoonsgegevens verwerken die je invult op het aanmeldformulier. De hierboven genoemde persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor de volgende doelen:

  • Verzenden maandelijkse nieuwsbrief
  • Verzenden extra themanieuwsbrief (maximaal vier keer per jaar)
  • Informeren over wijzigingen in de nieuwsbrief

 Wat is de bewaartermijn van jouw gegevens?

Agenda Stad bewaart verzamelde persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Je kunt je gegevens gemakkelijk inzien, corrigeren of verwijderen via de link die onder elke nieuwsbrief staat die je van ons krijgt. Heb je jezelf uitgeschreven voor de nieuwsbrief? Dan worden je gegevens na maximaal een maand definitief verwijderd.

Aan wie worden jouw gegevens verstrekt?

Agenda Stad verstrekt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Measuremail is de e-mailing software die we gebruiken om de nieuwsbrief te versturen. Zij verwerken jouw gegevens in onze opdracht. Met Measuremail heeft het ministerie van Algemene Zaken namens de Rijksoverheid een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Agenda Stad blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt je gegevens gemakkelijk inzien, corrigeren of verwijderen via de link die onder elke nieuwsbrief staat die je van ons krijgt. Kom je er niet uit? Neem contact met ons op via postbus.agendastad[at]minbzk.nl.

Welke cookies gebruiken wij?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Wij onderscheiden voor Agendastad.nl vier soorten cookies:

  • Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

  • Voorkeurscookies

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont. Agendastad.nl maakt geen gebruik van voorkeurscookies.

  • Statistische cookies

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. Zo maakt Agendastad.nl gebruik van cookies van Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe vaak de website en bepaalde pagina’s worden bezocht. Deze informatie is niet tot personen terug te leiden. Daarnaast wordt dergelijke anonieme informatie ook verzameld door derde partijen wiens inhoud wij tonen. Denk bijvoorbeeld aan Issuu.com, Vimeo,com, Ec.europa.eu of Youtube.com.

  • Marketingcookies

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders. Marketingcookies worden op AgendaStad.nl veelal gebruikt door partijen wiens inhoud wij hergebruiken. Denk bijvoorbeeld aan video’s van Youtube of kaarten van Google Maps. In de cookie melding die u bij uw bezoek aan Agendastad.nl te zien krijgt, staan marketingcookies standaard uitgevinkt. Deze cookies worden namelijk nogal eens als indringend ervaren en kunnen ervoor zorgen dat u op basis van uw klikgedrag op andere websites advertenties te zien krijgt die op uw voorkeuren zijn afgestemd. Hoewel Agendastad.nl uiteraard niet zelf marketingcookies inzet, zijn de marketingcookies van derde partijen, zoals Youtube, helaas soms nodig om bepaalde ‘externe’ inhoud op Agendastad.nl weer te geven. Zo staat Youtube de weergave van video’s niet toe als u niet akkoord gaat met de marketingcookies. Op Agendastad.nl wordt altijd weergegeven welke inhoud u niet kunt zien als u de marketingcookies niet accepteert. U krijgt op die plek een melding te zien en de mogelijkheid om deze cookies alsnog te accepteren als u de video of andere inhoud graag wilt bekijken.

Detailinformatie over de gebruikte cookies vind je in de cookiemelding die je bij een bezoek aan Agendastad.nl te zien krijgt. Wanneer je daar voordat je op ‘OK’ klikt, kiest voor ‘Details tonen’ zie je een toelichting per individuele cookies met herkomst, doel en vervaldatum.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Heb je vragen of klachten?

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact op via postbus.agendastad[at]minbzk.nl. Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens of bel 0900 – 2001 201.