01 jun
Het jaar 2018 is voor de City Deal Kennis Maken letterlijk het jaar van kennis delen. Dat gebeurt onder andere in de vorm van twee grote landelijke kennisdelingsdagen vol inspirerende ...
31 mei
In 2030 moet de CO2-uitstoot in Nederland met 49% zijn gereduceerd. Dat is een flinke ambitie, maar het kán wel. Deze zomer maakt het kabinet afspraken in het Klimaatakkoord. Mobiliteit is een ...
20 jun
Woensdag 20 t/m zondag 24 juni 2018 vindt WeMakeThe.City plaats. Het vijfdaagse festival dat de stad beter maakt. Eerst maken we de steden. En dan maken de steden ons. De plek ...

Onze Partners