Toolbox van Agenda Stad

Met Agenda Stad hebben steden, rijksoverheid samen met maatschappelijke partners zich gecommitteerd om groei, leefbaarheid en innovatie in het Nederlandse en Europese stedennetwerk te bevorderen. Dit doen we door het sluiten van City Deals rond concrete, stedelijke transitie-opgaven. Veel verschillende City Deals zijn reeds afgerond, er zijn City Deals die nu nog lopen en nieuwe City Deals worden gestart. City Deals met mooie resultaten die kunnen helpen bij de oplossing van maatschappelijke en stedelijk opgaven. Onderstaand hebben wij deze resultaten voor u op een rijtje gezet. Gebruik de filters om de resultaten te zien voor uw uitdaging.

Alle Tools

 • Kennisportaal Klimaatadaptatie

  Kennis
  De informatiebron voor iedereen die werkt aan klimaatadaptatie.
  Ontwikkeld door
  Klimaatadaptatie
  Naar tool
 • Hulpmiddelen klimaatadaptatie

  Instrument
  Hoe breng je klimaatadaptatie in de praktijk? Er zijn verschillende hulpmiddelen ontwikkeld die als een vliegwiel gebruikt kunnen worden.
  Ontwikkeld door
  Klimaatadaptatie
  Naar tool
 • Netwerk KANS

  Kennis
  Een stedelijke samenwerking op het gebied van ruimtelijke klimaatadaptatie. We delen ervaringen en inzichten met elkaar. Doe ook mee!
  Ontwikkeld door
  Klimaatadaptatie
  Naar tool
 • Grensoverschrijdend werken

  Kennis
  Voorbeelden en oplossingen inzake grensoverschrijdende werken qua o.a. belastingproblematiek, qua (dubbele) verzekering en erkenning van benodigde diploma’s.
  Naar tool
 • Hoe kom je tot een passende parkeernorm?

  Stappenplan
  Een overzicht/stappenplan om een passende parkeernorm vast te stellen bij gebiedsontwikkelingen
  Naar tool
 • Stappenplan Gebiedsfonds

  Stappenplan
  Een gebiedsfonds kan helpen bij investeringen in het openbaar gebied. Het stappenplan gebiedsfonds legt in acht stappen de basis.
  Naar tool
 • Financiering van gebiedstransformatie

  Kennis
  Een essay over de financiering van binnenstedelijke gebiedstransformaties om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden én onmogelijkheden.
  Naar tool
 • Spelregelkaart Transformatie

  Stappenplan
  Een spelregelkaart met kaders en randvoorwaarden op kavelniveau waarbinnen ontwikkelaars hun plannen kunnen opstellen, om transformaties te versnellen.
  Naar tool
 • Stroomschema ‘Vergunning Stikstof’

  Stappenplan
  Het Stroomschema Vergunning Stofstik is een leidraad voor een natuurvergunning of toestemmingsbesluit voor transformatieprojecten waarbij stikstof vrijkomt
  Naar tool
 • Kennisplatform Stedelijke Transformatie

  Kennis
  Een kennisplatform om stedelijke transformatie te kunnen versnellen.
  Naar tool
 • Groene Baten Planner

  Instrument
  De Groene Baten Planner berekent de effecten van ruimtelijke inrichting op het natuurlijk kapitaal om beleidsmakers te helpen bij het maken van keuzes bij stedelijke ontwikkelingen.
  Naar tool
 • Rekeninstrument Groen en Blauw in de stad

  Instrument
  Met de TEEB-stad tool is specialistische kennis over het berekenen van waarde van groen en water toegankelijk gemaakt voor een groot publiek.
  Naar tool
 • Kennisplatform Verbeteren van woningen en gebouwen

  Kennis
  Kennis en informatie om de woningvoorraad in versneld tempo te verduurzamen.
  Naar tool
 • Gids voor een duurzaam huis

  Tips
  Een website die inzicht geeft op welke manieren woningen kunnen worden verduurzamen
  Naar tool
 • Belemmeringen en oplossingen voor een circulaire stad

  Tips
  Welke belemmeringen en mogelijke oplossingen zijn er rond circulaire gebiedsontwikkelingen? Deze analyse geeft antwoorden op deze vragen.
  Ontwikkeld door
  Circulaire stad
  Naar tool
 • Indicatoren voor een circulaire stad

  Tips
  Indicatoren en handvatten om de ‘circulariteit’ van een stad, project, product, gebouw of gebiedsontwikkeling op waarde te kunnen schatten.
  Ontwikkeld door
  Circulaire stad
  Naar tool
 • Kennisplatform Verduurzaming Woningen

  Kennis
  Kennisplatform om woningen van particulieren met speciale financiële constructies te verduurzamen.
  Ontwikkeld door
  Woningabonnement
  Naar tool
 • Woningscan Verduurzaming

  Instrument
  Een scan voor een passend advies voor het verduurzamen van een particuliere woning.
  Ontwikkeld door
  Woningabonnement
  Naar tool
 • Tools voor autodelen

  Tips
  Tips, lessen en handvatten om deelauto's te integreren in nieuwe gebieden.
  Naar tool
 • Proceswijzer ‘Parkeren en Duurzame Gebiedsontwikkeling’

  Stappenplan
  Een stappenplan om parkeren goed te integreren in een gebiedsontwikkeling.
  Naar tool
 • Raamwerk Circulair Bouwen

  Stappenplan
  Een nieuwe, gedragen ‘norm’ met haalbare én ambitieuze circulaire prestaties en onderwerpen voor een eenduidige taal op het gebied van circulair bouwen.
  Naar tool
 • Circulaire productencatalogus

  Stappenplan
  Een actuele database met 200 circulaire alternatieven van producten en materialen voor de bouwsector.
  Naar tool
 • Kennis over Circulair Bouwen

  Kennis
  Kennis over circulair bouwen beschreven in verschillende, relevante documenten
  Naar tool
 • Greenpapers Circulair Bouwen

  Kennis
  Kennis en informatie over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van circulair bouwen.
  Naar tool
 • Waarom Circulair Bouwen?

  Kennis
  Wil je starten met circulair bouwen en/of de circulaire econonie stimuleren. Deze website biedt veel informatie.
  Naar tool
 • Hoe bouw je een succesvolle impact coalitie?

  Proces
  Een webinar die met verschillende interessante sprekers antwoord geeft op de vraag 'Hoe bouw je een succesvolle impact coalitie?'
  Ontwikkeld door
  Impact Ondernemen
  Naar tool
 • Kennis over Impact Ondernemen

  Kennis
  Kennis over impact ondernemen beschreven in verschillende, relevante documenten
  Ontwikkeld door
  Impact Ondernemen
  Naar tool
 • Lokale cyberprojecten

  Kennis
  Een database met interessante lokale cyberprojecten om jouw eigen gemeente of regio cyberweerbaar te maken.
  Naar tool
 • Cyberwegenkaart gemeenten

  Stappenplan
  De cyberwegenkaart laat 4 wegen zien waarop je als gemeente actie moet ondernemen om cyberweerbaar te worden.
  Naar tool
 • 5 acties/tips voor cyber veilige inwoners

  Tips
  Bekijk hoe je de inwoners in jouw gemeente het beste kunt bereiken en weerbaar kunt maken op cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit.
  Naar tool
 • Documenten rondom Weerbaarheid Cybercrime

  Kennis
  Verschillende documenten waarmee gemeenten aan de slag kunnen gaan om hun inwoners, bedrijven en organisatie weerbaar kunnen maken op het gebied van Cybercrime.
  Naar tool
 • Definities Cybercrime

  Instrument
  Bekijk hier 4 eenduidige definities die je meteen kan gebruiken voor je lokale beleid ten van Cybercrime
  Naar tool
 • Integrale Ontwerpmethode openbare ruimte

  Tips
  Een bruikbare methode voor de inrichting van de openbare ruimte aan de hand voor een concreet praktijkvoorbeeld
  Ontwikkeld door
  Openbare Ruimte
  Naar tool
 • Werkboek Openbare Ruimte

  Tips
  Generieke maatregelen en de uitwerkingen voor het programmeren en ontwerpen van de openbare ruimte en ondergrond.
  Ontwikkeld door
  Openbare Ruimte
  Naar tool
 • Kennisportaal Openbare Ruimte

  Tips
  De informatiebron voor iedereen die werkt in de openbare ruimte.
  Ontwikkeld door
  Openbare Ruimte
  Naar tool
 • Eindrapportage City Deal Zorg voor Veiligheid in de Stad

  Tips
  Vind antwoorden op de vragen: Hoe geef je een samenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein vorm? Hoe bouwen beide domeinen samen aan een sterke combinatie?
  Naar tool
 • Zicht op ondermijning

  Instrument
  Inzichten in lokale criminele fenomenen voor de preventieve bestrijding van ondermijnende criminaliteit.
  Ontwikkeld door
  Zicht op ondermijning
  Naar tool
 • Rapportage voor de Tweede Kamer City Deal Zicht op Ondermijning

  Tips
  Bekijk hier de resultaten van de tweede fase van de City Deal Zicht op Ondermijning en lees de aanbevelingen voor een vervolg
  Ontwikkeld door
  Zicht op ondermijning
  Naar tool
 • Maatwerk Magazine 2020

  Tips
  In dit magazine vind je inspirerende voorbeelden voor het leveren van maatwerk op casusniveau in het sociaal domein
  Ontwikkeld door
  Eenvoudig Maatwerk
  Naar tool
 • Maatwerk Magazine 2021

  Tips
  In dit magazine lees je hoe er binnen het sociaal domein op systeemniveau knelpunten worden aangepakt
  Ontwikkeld door
  Eenvoudig Maatwerk
  Naar tool
 • Doorbraakmethode

  Instrument
  Een digitale tool, online leeromgeving, boek en help-out voor het maken en legitimeren van maatwerk in het sociaal domein
  Ontwikkeld door
  Eenvoudig Maatwerk
  Naar tool
 • City Deal Energieke Wijken

  Kennis
  Relevante publicaties rondom de onderwerpen duurzame en sociale wijken. 
  Naar tool
 • Eenvoudig Maatwerk Manifest

  Tips
  Aan de slag met maatwerk binnen het sociaal domein? Hier vind je 15 punten die maatwerk mogelijk te kunnen maken.
  Ontwikkeld door
  Eenvoudig Maatwerk
  Naar tool
 • Ontdek ruimte voor lopen

  Kennis
  De plek voor kennis en samenwerking om meer ruimte voor lopen te creëren.
  Ontwikkeld door
  Ruimte voor Lopen
  Naar tool
 • Werken in beweging

  Tips
  Handige downloads, tips en tricks en ervaringen om medewerkers vaker te laten lopen en fietsen.
  Ontwikkeld door
  Ruimte voor Lopen
  Naar tool
 • Rapport City Deal Ruimte voor lopen 2020

  Kennis
  Rapportage met de doelen, werklijnen resultaten van de City Deal Ruimte voor Lopen
  Ontwikkeld door
  Ruimte voor Lopen
  Naar tool
 • Rapportage Werkgroep Warm Welkom Talent – 2017

  Kennis
  Aanbevelingen om de aantrekkingskracht van Nederland voor ondernemend talent uit het buitenland te vergroten en te verduurzamen.
  Ontwikkeld door
  Warm Welkom Talent
  Naar tool
 • Kennisplatform Clean Tech Regio

  Kennis
  De verzamelplek met alles wat je moet weten over duurzame energie en technologie in de regio.
  Ontwikkeld door
  Clean Tech
  Naar tool
 • City Deal Receptenboek

  Tips
  Praktijkvoorbeelden (recepten) van lokaal voedselbeleid uit Nederlandse steden en provincies
  Naar tool
 • Witwasen wat is dat?

  Kennis
  Informatie om het ingewikkelde delict 'witwassen' eenvoudig en helder uit te leggen
  Ontwikkeld door
  Zicht op ondermijning
  Naar tool
 • Kennis Maken Den Haag

  Kennis
  Kennis uit locale projecten waarbij talentontwikkeling, ondernemerschap en het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid centraal staan.
  Ontwikkeld door
  Kennis Maken
  Naar tool
 • Programma Maatwerk Multiroblematiekhuishodens (PMM)

  Kennis
  In een oogopslag weten waar PMM je bij kan helpen in het sociaal domein? Bekijk dan deze twopager.
  Ontwikkeld door
  Eenvoudig Maatwerk
  Naar tool
 • Maatwerk Multiprobleemhuishoudens

  Kennis
  Huishoudens met problemen op meerdere leefgebieden komen soms klem te zitten tussen instanties of tegenstrijdige regelgeving. Vind hier informatie, handvatten en instrumenten om deze situaties te doorbreken.
  Ontwikkeld door
  Eenvoudig Maatwerk
  Naar tool
 • Mooi Maatwerk

  Tips
  Vind hier zowel doorbraken in het sociaal domein als casussen die nog moeten worden opgelost. Ook kan je hier zelf een vraag stellen wanneer je vastloopt in een casus.
  Ontwikkeld door
  Eenvoudig Maatwerk
  Naar tool
 • Evaluatie City Deal Inclusieve Stad

  Proces
  Het Verwey Jonker Instituut heeft de City Deal Inclusieve Stad geevalueerd. Hier vind je de tips en lessen.
  Ontwikkeld door
  Eenvoudig Maatwerk
  Naar tool
 • Univer©ity stad of wijk als leeromgeving en inspiratiebron voor studenten

  Proces
  Bekijk hier een film over opschaling van een project
  Ontwikkeld door
  Kennis Maken
  Naar tool
 • Leren met de Stad

  Kennis
  Dit initiatief biedt (en ontwikkelt) een platform voor concrete en structurele samenwerking tussen hogeschool, universiteit, gemeente en maatschappelijke organisaties.
  Ontwikkeld door
  Kennis Maken
  Naar tool
 • Buurtcampus Nieuw-West

  Kennis
  Een plek om kennis op te doen, te ontwikkelen en te delen, om samen de buurt duurzamer, gezonder en inclusiever te maken.
  Ontwikkeld door
  Kennis Maken
  Naar tool
 • EnschedeLab

  Kennis
  Vernieuwende oplossingsrichtingen voor de stad.
  Ontwikkeld door
  Kennis Maken
  Naar tool
 • Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

  Kennis
  Kennis over vernieuwing van het onderwijs.
  Ontwikkeld door
  Kennis Maken
  Naar tool
 • Onderwijskennis

  Kennis
  Het kennisknooppunt van en voor het onderwijs
  Ontwikkeld door
  Kennis Maken
  Naar tool
 • Programma Sociaal Domein

  Kennis
  Vind hier informatie over het wegnemen van de dilemma’s en knelpunten die we in de dagelijkse in het sociaal domein tegenkomen.
  Ontwikkeld door
  Eenvoudig Maatwerk
  Naar tool
 • Integraal werken in de wijk

  Kennis
  Kennisplatform om meervoudige problemen in het sociaal domein op te lossen én het versterken van zelfregie, zelfredzaamheid en participatie. 
  Ontwikkeld door
  Eenvoudig Maatwerk
  Naar tool
 • Kenniscentrum sport & bewegen

  Kennis
  Kennis en inspirerende voorbeelden over sport en bewegen.
  Ontwikkeld door
  Ruimte voor Lopen
  Naar tool
 • Ondernemend Cleantech Regio

  Kennis
  Het online kennis- en samenwerkingsplatform voor ondernemers in de Cleantech Regio.
  Ontwikkeld door
  Clean Tech
  Naar tool
 • Crowd Safety Manager

  Instrument
  De Crowd Safety Manager geeft op basis van een 3D kaart met datalagen inzicht in drukte in bepaalde gebieden. Zet het in om meer op de drukte te kunnen sturen.
  Naar tool
 • Smart Traffic

  Stappenplan
  Deze tool biedt informatie over de voordelen van het prioriteren van nood- en hulpdiensten op kruisingen met behulp van intelligente verkeerslichten.
  Naar tool
 • Afwegingskader Sensordata en privacy

  Stappenplan
  Het Afwegingskader Sensordata & Privacy moet ervoor zorgen dat men bewuste afwegingen maakt bij het plaatsen van sensoren in de openbare ruimte en dat men zich bewust is van de verschillende rollen en verantwoordelijkheden die komen kijken bij het aanbesteden van sensoren. Het afwegingskader verwijst naar het ‘Stappenplan maatschappelijke meerwaarde van sensoren’ van de provincie Noord-Brabant.
  Naar tool
 • Infographic Verleiden om te lopen

  Instrument
  Deze infographic Verleiden om te Lopen wil beleidsmakers inspireren met kennis en praktijkvoorbeelden over de waarde van wandelen en lopen. Daarmee kunnen zij lopen stimuleren onder een brede waaier van doelgroepen.
  Ontwikkeld door
  Ruimte voor Lopen
  Naar tool
 • Maatwerk Magazine 2022

  Tips
  In dit magazine lees je hoe je kunt leren van terugkerende knelpunten bij maatwerk.
  Ontwikkeld door
  Eenvoudig Maatwerk
  Naar tool
 • Maatwerk Magazine 2023

  Tips
  In dit magazine lees je wat het effect van schaarste in het sociaal domein op het bieden van maatwerk is en hoe maatwerk de dienstverlening op diverse terreinen kan verbeteren.
  Ontwikkeld door
  Eenvoudig Maatwerk
  Naar tool