De nieuwe Omgevingswet moet gemeenten helpen een omgevingsbeleid te ontwikkelen dat leidt tot een gezonde leefomgeving. Waar gemeenten zich nu vaak concentreren op het halen van wettelijk vastgestelde milieunormen, kan nog veel meer bereikt worden door een gezonde inrichting van steden, waarbij ...
Bewoners van ruim 200 woningen in de wijk Ruwaard in Oss, kunnen sinds deze week online het Zorglabel van hun huis opzoeken. Het Zorglabel geeft aan hoe toegankelijk de woning is voor bewoners die zorg nodig hebben. Een woning met zorglabel A is geschikt voor mensen die niet mobiel zijn. Een ...
Het partnership Urban Poverty heeft onlangs na afronding van de publieke consultatie haar definitieve actieplan gepresenteerd. De acties zijn onder te verdelen in vijf verschillende groepen. Met name acties die gericht zijn op achterstandswijken, geïntegreerde acties en kinderarmoede zijn ...
Donderdagmiddag komt de vaste kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bijeen voor een hoorzitting over het onderwerp 'Voedsel: Duurzame en gezonde keuzes voor consumptie'. In vier blokken komen diverse experts aan het woord over o.a. het gedragsperspectief op voedselconsumptie, ...
In de NRC van 26 maart wordt aandacht besteed aan de problemen die de wijkteams die in 80 procent van de gemeenten actief zijn, kunnen ervaren doordat gemeenten nog vaak verschillende 'potjes' hebben voor jeugdzorg, ouderenzorg en werk. De onlangs afgeronde City Deal Inclusieve Stad, waarin ...
Masterstudenten Bouwkunde van de TU Delft bogen zich de afgelopen maanden over een stedenbouwkundig ontwerp voor 5.000 nieuwe woningen in Delft Zuid-West. De beste en meest originele ontwerpen worden van 26 maart tot 6 april geëxposeerd in het Huis van de Stad, het ...
raadszaal
De gemeenteraadsverkiezingen leiden tot nieuwe samenstellingen van het college, met daarin ook 'debuterende' wethouders. De City Deal Klimaatadaptatie wil deze wethouders een vliegende start geven en biedt hen bij de start van hun ambtsperiode een regionale masterclass ...
Het kabinet investeert 130 miljoen euro in Brainport Eindhoven. Met de bijdragen vanuit de regio erbij wordt zo voor 370 miljoen euro geïnvesteerd in een onderscheidend voorzieningenniveau, het aantrekken, opleiden en behouden van jong technisch talent en het realiseren van innovaties met ...
Zicht op Rotterdam-Zuid. Foto: Flickr Creative Commons/ Frans Schouwenburg
Het kabinet investeert 130 miljoen euro in verbeteringen op het gebied van wonen, onderwijs, werken, veiligheid en cultuur in Rotterdam Zuid. De gemeente Rotterdam wil dit bedrag met hulp van partners verdubbelen tot 260 miljoen euro. "Het kabinet draagt graag bij aan de ...
Het Europese partnerschap Klimaatadaptatie heeft een korte online enquete uitgezet om te inventariseren welke knelpunten Europese steden ervaren bij het ...

Onze Partners