Op 23-24 januari waren ruim 60 partners van City Deal Kennis Maken op studiereis naar Gent. Doel was om meer van elkaar te horen waar ze mee bezig zijn en waar ze tegenaanlopen en om kennis te maken met de verschillende samenwerkingen tussen de stad Gent en de daar aanwezige ...
Hoe ervaar je het ‘doen wat nodig is’ als sociaal werkers? Dit is de vraag die centraal stond tijdens een reflectiebijeenkomst over de opbrengst van de City Deal Inclusieve Stad.  In deze City Deal wordt geëxperimenteerd met het leveren van maatwerk aan mensen die meerdere vormen van ...
In City Deals maken steden, het Rijk, bedrijven en maatschappelijke organisaties concrete samenwerkingsafspraken om innovatieve oplossingen te zoeken voor complexe vraagstukken. Deze worden geadresseerd in Agenda Stad, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatadaptatie, circulaire economie ...
Met twaalf partnerschappen die operationeel zijn, vier actieplannen die zijn opgesteld en stedelijke vraagstukken die op de agenda staan van de Europese Commissie. Ruim een jaar na het Pact van Amsterdam heeft de Europese Agenda Stad tastbare resultaten opgeleverd. Dat ...
Op de Dag van de Stad kwamen op een inspirerende manier alle grote thema’s aan de orde waarmee steden en stedelijke regio's te maken hebben. Een dag lang waren 1.500 deelnemers bij elkaar die dagelijks werken aan toekomstbestendige steden. In het paviljoen Circulaire Stad werden een zestal ...
Nederland staat voor grote veranderopgaven. Energie, klimaat, duurzaamheid, veiligheid, gezondheid, stedelijke ontwikkeling, de economische concurrentiepositie en digitalisering zijn slechts enkele voorbeelden van thema’s waarop zich majeure veranderingen dienen te voltrekken. In dit ...
Speciaal voor de Dag van de Stad uitgebracht: het Dagblad van de Stad. Boordevol interviews, nieuws en overzichten van twee jaar Agenda Stad en Urban Agenda. Over de achttien City Deals en twaalf Partnerschappen, de onderzoeken en de samenwerkingen tussen Rijk, gemeenten, andere overheden en ...
Steden zijn steeds belangrijker als motor voor de economie. In de stad wordt het meeste geld verdiend, daar zijn de meeste banen te vinden, daar trekken de meeste mensen naartoe. Driekwart van de ...
Bij hitte kunnen de temperaturen in steden maar liefst 5 tot 10 graden warmer zijn dan op het omliggende platteland. Wat doet Nederland eigenlijk aan hittestress? Staatssecretaris Sharon Dijksma van IenM lichtte de Tweede Kamer in via een
Op verzoek van onder meer OECD en onze Duitse collega’s in Essen heeft de projectgroep van de City Deal een Engelse vertaling gemaakt van de tekst van de City Deal.

Onze Partners