Adviesbureau Over Morgen schreef een rapport voor de deelnemende partijen van de City Deal Elektrische Deelmobiliteit. Daarin beschrijven zij wie er wat kan doen om deze City Deal rendabel te maken. Ze onderscheiden drie hoofdrolspelers binnen de projecten: de gemeenten, de ...
De City Deal Kennis Maken is 2,5 jaar geleden van start gegaan. Wat is er de afgelopen jaren allemaal bereikt in de verschillende steden die binnen de City Deal aan de slag zijn gegaan? En wat voor plannen zijn er in de 19 deelnemende steden en hun partners in ...
Impact, wat is het precies? Valt het te meten, te plannen? En wat betekent zo’n term voor wie actief betrokken is bij het tot een succes maken van City Deals? Deze vragen stonden centraal bij de tweede Community of Practice-bijeenkomst van Agenda Stad, op 19 september in het ...
Eind oktober etaleerden het Nationaal Programma Rotterdam Zuid en de Stadsregio Parkstad Limburg op de Dag van de Stad 2019 een zelfde gedachte: er moet aandacht komen voor de opgave van slecht particulier bezit. Zowel op Zuid als in de regio Parkstad ...
Moet je met hele ambitieuze plannen komen als bestuurder? Of kun je beter wat lager inzetten? Tijdens de Dag van de Stad werd hierover flink gedebatteerd tijdens het laatste debat uit de reeks Lagerhuisdebatten over het dagthema ‘Wie durft?!’. Roderik van Grieken (directeur Nederlands ...
In 2016 zijn de ministeries Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu met een zevental steden en andere partners gestart met de City Deal Waarden van Groen en Blauw in de Stad. Doel: de waarden van natuurlijk kapitaal in de stad steeds beter in geld uit te ...
In een goedgevulde theaterzaal van het Koning Willem I College in Den Bosch trapte de vierde kennisdelingsdag van de City Deal Kennis Maken af met een muzikaal optreden van twee studenten. Een kleine 200 deelnemers van gemeenten, kennisinstellingen en andere partners ...
Stuurgroepleden en leden projectgroep City Deal Zorg voor Veiligheid in de Stad staand in de voormalige Koepelgevangenis tijdens de slotbijeenkomst in Breda.
Aanwezigen bij de Public Leadership Challenge 'Leiderschap voor een gezonde en duurzame voedselomgeving’
Ondanks de verminderde bereikbaarheid als gevolg van de acties van boze boeren kwamen zo’n 30 bestuurders, wetenschappers, studenten en ambtenaren op 16 oktober bijeen voor de Public Leadership Challenge ‘Leiderschap voor een gezonde en duurzame voedselomgeving’. Het Haagse ...
Op 19 september vond in het oude Phoenixgebouw in de Rotterdamse wijk Katendrecht de tweede Community of Practice bijeenkomst plaats van Agenda Stad. Centraal daarin stond de impact van de deals. Suzanne Potjer trapt de bijeenkomst af tijdens de lunch met

Onze Partners