Atlas op tournee – #Almere & Lelystad – Nieuwe steden in de polder; ruimte en leegte

Locatie: Lelystad
25 april

Laagbouw in het groen, kindvriendelijke wijken, ruimte en gemak. Dat waren de sleutelbegrippen. Toen werkte het. Almere zou groeien naar 400.000 inwoners. Nu hebben beide steden hun prognoses drastisch moeten bijstellen. De beoogde bevolkingsaantallen blijken fictief. De uitgestrektheid van de nieuwe steden blijken nu een eerder een last dan een luxe. Het aanbod van stedelijke voorzieningen is klein en er is sprake van leegstand. Met nadelige gevolgen voor de stedelijke economie, de sociale dynamiek, de kwaliteit van het wonen. Hoe gaan we hiermee om? Welke lessen zijn er te trekken uit de ontwikkelingen van beide nieuwe steden? Welke stedenbouwkundige opgaven liggen er? Hoe kunnen de rollen van experts en burgers, als het gaat om stedelijke ontwikkeling, beter op elkaar worden afgestemd?

Lees meer op de website van Architectuur Lokaal