Binnenstedelijk bouwen

Locatie: Pakhuis De Zwijger, Amsterdam
05 april
19:30

Wat is de potentie van binnenstedelijk bouwen en hoe houden we de stad en het omliggend gebied aantrekkelijk en verbonden?

Er staat Nederland een grote woningbouwopgave te wachten. Voor 2050 moeten er 700.000 woningen bijgebouwd worden. Het manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformatie zegt dat deze woningbouwopgave grotendeels binnenstedelijk moet gebeuren. Maar wegen de voordelen van binnenstedelijk ontwikkelen op tegen de financiële aspecten? Is er ook ruimte voor particulier opdrachtgeverschap? En hoe zorgen we voor een optimaal samenspel tussen stad en het omliggend gebied?

De locaties van deze opgave is nog onderhevig aan discussie, maar veel partijen zijn het er over eens dat een groot deel binnenstedelijk moet gebeuren. Binnenstedelijk ontwikkelen vraagt om een sterke samenwerking tussen partijen, integraal denken en een goede verbeeldingskracht. Daarnaast kan een goed afgestemd samenspel tussen de stad en het omliggend gebied een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie, de klimaatadaptie en de verduurzaming van ons land. Tijdens deze avond gaan we in gesprek met verschillende partijen hoe we deze woningopgave gezamenlijk en verantwoord kunnen realiseren.

Lees meer bij Pakhuis De Zwijger.