Congres Smart Cities 2.0 – van data naar beleid

Locatie: Figi Theater, Zeist.
22 juni
9:30 - 16:30

Grote maatschappelijke ontwikkelingen stellen steden voor grote vraagstukken. Vraagstukken rondom verstedelijking, klimaatverandering, arbeidsparticipatie, mobiliteit. Met Big Data kunnen steden steeds meer inzicht krijgen in bedreigingen en kansen die tot oplossingen voor de vraagstukken kunnen leiden.

  • Welke data heeft u nodig om van uw gemeente een ‘Smart City’ te maken.
  • Welke Smart City toepassingen zijn er in andere gemeenten ontwikkeld en wat kunt u ermee?
  • Experimenten zijn er te over, maar hoe zorg u ervoor dat de opgedane ervaringen leiden tot nieuwe kansen, nieuwe producten en diensten en tot nieuwe waardecreatie.
  • Hoe kan analyse van data leiden tot nieuw beleid in de publieke sector?

Lees meer over het programma en aanmelden op de website van Binnenlands Bestuur.