Het einde van organisch ontwikkelen?

Locatie: Pakhuis De Zwijger
07 september
20:00

Betekent de komst van economisch herstel het einde van crisishypes zoals organische gebiedsontwikkeling?

In de afgelopen crisisjaren werd het begrip organische gebiedsontwikkeling omarmd. Eindgebruikers werden meer betrokken bij de ontwikkeling van hun stad en er kwam meer diversiteit in het stedelijk weefsel. Gemeenten zetten het kleinschalig initiatief en open- eind proces in om gebiedsontwikkelingen weer op gang te helpen. Enigszins uit nood, maar het leverde vele interessante voordelen op. Zo is er flink geëxperimenteerd met financieel-economische planbegeleiding, het juridisch- planologische instrumentarium en andere organisaties en invulling van visie- en plandocumenten. Het systeem werd daardoor minder kwetsbaar voor onvoorziene omstandigheden en veranderende behoeften. Maar wat is deze nieuwe manier van ontwikkelen waard in de huidige tijd van economische herstel?

Onder meer met Friso de Zeeuw (TU Delft) en Gert Urhahn (Directeur The Spontanious City).