Expositie-debat voor verstedelijkingsopgave in de Zuidelijke Randstad

Locatie: Schiedam
24 april
13:00 - 18:00

13.00 – 13.30     Inloop  
Expositie van eerder opgehaalde denkbeelden en best practices. Gedurende de bijeenkomst kunt u uw denkbeelden over de verschillende tafels expliciet aangeven en laten vormgeven.

13.30 – 14.15     Plenaire bijeenkomst
Welkom en aftrap door Alexander van Steenderen, wethouder Bouwen en Wonen in Schiedam en Eelco Koolhaas van Ministerie van Verhalen.

Paneldiscussie “Investeren in de stad, toen en nu”, waarbij onder meer aandacht voor nieuwe financieringsvormen, investeerders en allianties, maar ook het beter benutten van bestaande kaders. De deelnemers vertegenwoordigen Beleggers (IVBN), gemeenten, het Rijk, woningcorporaties en externe adviseurs.

De Kracht van de Stad, door Sanneke van Hassel en Keimpe de Jong, deel 1

14.15 – 15.00    Eerste ronde parallelsessies
De interactieve parallelsessies bieden ruimte voor debat over nieuwe/aanvullende inzichten, cross-overs tussen de tafels en bestaande beleidsprocessen, best practices en resultaten voor de betreffende tafel.

15.00 – 15.15    Pauze 

15.15 – 16.00     Tweede ronde parallelsessies
De interactieve parallelsessies bieden ruimte voor debat over nieuwe/aanvullende inzichten, cross-overs tussen de tafels en bestaande beleidsprocessen, best practices en resultaten voor de betreffende tafel.

16.00 – 16.45    Plenaire bijeenkomst 
Wolken van denkbeelden, door Eelco Koolhaas van de opgehaalde denkbeelden en de samenhang daartussen.

Debat, reflectie over denkbeelden en gesprek over vervolgproces

De Kracht van de Stad, door Sanneke van Hassel en Keimpe de Jong, deel 2

17.00 – 18.00     Netwerkborrel
Expositie over cases en denkbeelden voor verstedelijking
 

U kunt u nog aanmelden door voor 15 april een e-mail te sturen naar [email protected].