Hackathon de groene stad

Locatie: Mauritskazerne, Nieuwe Kazernelaan 2 D41, 6711 JC Ede
30 september
10:00 - 22:00
We zien een luchtfoto van een stad met opvallend veel groen en zonnepanelen. Foto: Alice Wielinga (c)
Rooftop Revolution. Foto: Alice Wielinga (c)

De stad en de natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo heeft de stad de natuur nodig om wateroverlast en hitte tegen te gaan en is stedelijk groen belangrijk voor de gezondheid van burgers. Maar voor de natuur is de stad ook belangrijk. Een kwart van de Nederlandse soorten flora en fauna leeft in de stad. Tijdens de landelijke hackathon de groene stad gaan we aan de slag met verschillende uitdagingen op het gebied van:

  1. Bovengronds vergroenen met ondergronds ruimtegebrek;
  2. Met participatie meer biodiversiteit in de stad
  3. Vasthouden van de waarde van groen in stedelijke planning;
  4. Met groen weerbaarder tegen de klimaatcrisis

Deelnemers zullen in teams werken aan een oplossing voor één van de uitdagingen en worden hierbij gecoacht. Heb jij baanbrekende, innovatieve of creatieve ideeën? We zijn op zoek naar een bont gezelschap stadmakers, natuurexperts, studenten, onderzoekers, kunstenaars, ontwerpers, techneuten, ondernemers, projectontwikkelaars en beleidsmakers die hun kennis en creativiteit willen inzetten voor een groene, gezonde en duurzame stad. Wij mobiliseren bestaande teams of individuen die deel willen uitmaken van een nieuw (interdisciplinair) team.

Ga aan de slag met datasets over stedelijke infrastructuren, flora en fauna, en laat je inspireren door betogen van natuurliefhebbers, stadsboeren, data-experts, beleidsmakers en creatieven die eerder inventieve plannen bedachten.

De hackathon biedt een unieke kans om samen te werken met verschillende experts en professionals. Bovendien is er een prijs te winnen! Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt een subsidie van €20.000 beschikbaar voor de uitwerking van één of meer beste ideeën. Jouw idee kan de doorbraak zijn voor de groene stad van de toekomst.

Programma

De hackathon vindt plaats in de monumentale en duurzame Mauritskazerne in Ede, vlakbij station Ede-Wageningen.

Deelname is inclusief lunch en diner.
Start programma: 10:00 uur.

Zie voor meer informatie en aanmelding de website van Waag.

Hackathon de groene stad wordt in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ism de City Deal Klimaatadaptatie door Waag uitgevoerd.