Jaarlijkse bijeenkomst City Deal Eenvoudig maatwerk

Locatie: online
30 juni
13.30 - 16.00

Op woensdag 30 juni vindt de jaarlijkse grote (online) bijeenkomst plaats van de City Deal Eenvoudig Maatwerk. Met als thema ‘Leren van terugkerende knelpunten’. Veel mensen passen niet in de hokjes die ten grondslag liggen aan het beleid. En wie niet past, loopt vast. Wat kunnen we daaraan doen?

Meer informatie programmasociaaldomein.nl

Inschrijven: mail naar [email protected] o.v.v. ‘Aanmelding 30 juni’.

Programma

13:30: Digitale inloop

13:45 : Opening door Pieter Hilhorst, landelijke projectleider

14:00: Rondetafelgesprek met Esmah Lahlah (Tilburg), Tim S Jongers (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) en Carry Goedhart (ministerie van SZW)

14:30: Korte pauze

14:40: Deelsessies Maatwerk in de praktijk