Landelijke bijeenkomst City Deal Inclusieve Stad

Locatie: Jaarbeurs Utrecht
12 oktober
10:00 - 16:00

Op woensdag 12 oktober 2016 organiseert de projectgroep van City Deal Inclusieve Stad samen met programma Initiate (VNG), Platform31 en het G32-Stedennetwerk een landelijke bijeenkomst. Op deze bijeenkomst wordt de analyse van de 100 casussen gepresenteerd. Daarnaast komt u meer te weten over de vernieuwende experimenten die gestart worden binnen de City Deal en het programma Initiate. Ook delen gemeenten bevindingen t.a.v. innovaties in het sociaal domein. Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld tijdens twee rondes met inspirerende praktijkgerichte deelsessies. Wissel van gedachten met andere professionals uit het land die net als u aan vernieuwing werken: kom naar de landelijke bijeenkomst!

Met plenaire bijdragen van…

Han Noten (voorzitter Transitiecommissie Sociaal Domein), staatssecretarissen Jetta Klijnsma (SZW), Martin van Rijn (VWS), Ronald Plasterk (minister BZK), Victor Everhardt (wethouder Utrecht), Jeroen Olthof (voorzitter G32 Sociale Pijler en wethouder Zaanstad), Hans Weggemans (projectleider City Deal Inclusieve Stad) en diverse stedelijke projectleiders.

Meer informatie en aanmelden.

Sinds 1 januari hebben gemeenten meer mogelijkheden gekregen om integrale ondersteuning te bieden aan kwetsbare inwoners en hun gezinnen. Aan de keukentafel blijkt dit niet eenvoudig. De weerbarstigheid van de dagelijkse praktijk vraagt flexibiliteit en het beter op elkaar afstemmen van de systeemwereld en de leefwereld. Hoe zorg je daar voor? Dat professionals echt in staat zijn om maatwerk te leven en te doen wat nodig is? Met als resultaat dat de kwetsbare inwoner zo optimaal mogelijk op weg wordt geholpen? Wat vraagt dit van het Rijk, gemeenten zelf en professionals in de wijkteams? Deze vragen staan centraal op de landelijke bijeenkomst van 12 oktober 2016.

City Deal Inclusieve Stad

Op 10 maart 2016 ondertekenden de gemeenten Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht, Zaanstad en ministeries van BZKVWS en SZW de City Deal Inclusieve Stad. De City Deal komt voort uit Agenda Stad. Hierin werken steden, ministeries, private partijen, kennisinstellingen en andere actoren samen aan vernieuwende aanpakken om groei, innovatie en leefbaarheid van steden in samenhang te versterken. Het programma Initiate (VNG) is eveneens betrokken bij de Inclusieve Stad. Initiate begint bij de leefwereld van gewone mensen en in de dagelijkse praktijk van professionals die hen ondersteunen. Het programma zoekt praktische oplossingen waar mensen nù mee geholpen zijn, zo nodig met behulp van informatietechnologie.Later zijn ambtelijk ook OCW en VenJ aangesloten bij de City Deal. Kenmerkend voor de Inclusieve Stad is dat steden in de lead zijn. Het doel van de City Deal is om te komen tot echte doorbraken in het sociaal domein. Op basis van een analyse van 100 casussen uit wijkteams worden vernieuwende experimenten opgezet rond knelpunten, botsende logica’s en hindernissen in de leefwereld veroorzaakt door de systeemwereld. Deze kunnen op diverse niveaus spelen. Met de experimenten kunnen Rijk, gemeenten en andere samenwerkingspartners kijken of de alternatieve arrangementen uit de experimenten daadwerkelijk een oplossing zijn voor de knelpunten. De experimenten worden hiertoe intensief gevolgd.