Planning in the metropolitan region of Amsterdam – think different

Locatie: Zuiderkerk, Amsterdam
Startdatum: 21 juni - 21 juni
08:45 - 17:00

Van het aandelenkapitaal van een land zit 86 procent in onroerend goed en grond. Omgerekend naar alle leden van de OECD-landen, komt dit overeen met 249 biljoen dollar. Eén van de belangrijkste instrumenten om dit kapitaal en goede winstmarges veilig te stellen, is ruimtelijke ordening.

De OECD, de organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling, heeft de governance van grondgebruik in Amsterdam onderzocht. In het rapport wordt Amsterdam aangemerkt als motor voor de Nederlandse economie, maar er wordt tevens gewaarschuwd voor uitdagingen die de economische positie van de stad bedreigen, zoals de groei van de stad en de uitdaging om het woningaanbod betaalbaar te houden.

De gemeente Amsterdam nodigt regionale en landelijke partners uit om tijdens het stadsfestival WeMakeThe.City samen met de onderzoekers van de OECD in gesprek te gaan over het onderzoek en vragen als: wat betekenen de aanbevelingen voor de nieuwe omgevingswet en nieuwe lokale, regionale en landelijke omgevingsvisies? Beleidsmakers van verschillende overheidslagen die zich bezighouden met financiën, belasting en ruimtelijke ordening buigen zich, geïnspireerd door internationale sprekers uit andere metropoolregio’s, over het verbeteren van de governance op ruimtelijke ordening.

Bestel hier je tickets voor de bijeenkomst.

Programma

 • Registratie en koffie
 • Welkomstwoord gemeente Amsterdam
 • Presentatie OECD-rapport “Governance of landuse in the Netherlands, casus Amsterdam” door de OECD en het Lincoln Institute of Land Policy
 • Reactie gemeente Amsterdam
 • Blok 1: Hoe kunnen de ruimtelijke doelstellingen van de metropoolregio Amsterdam efficiënt bereikt worden?
 • OECD-onderzoek naar metropoolregio’s
 • Espon onderzoek: SPIMA (Wageningen Universiteit)
 • Discussie met onderzoekers en beleidsmakers van Europese metropoolregio’s (Praag, Brussel en Zürich)
 • Paneldiscussie met het publiek
 • Netwerklunch
 • Blok 2: ‘Out of the box’-denken. Hoe kunnen ruimtelijke doelstellingen bereikt worden met behulp van belastingen?
 • Centraal Planbureau
 • Discussie met onderzoekers en beleidsmakers van Europese metropoolregio’s (Praag, Brussel en Zürich, Helsinki)
 • Rondetafeldiscussie met het publiek
 • Plenaire slotdiscussie
 • Samenvatting
 • Borrel