Plenaire bijeenkomst City Deal Energieke Wijken

Locatie: Buurthuis Geeren-Noord, Philips Lammekensstraat 30 te Breda
08 december
09:30 - 15:30

Op 8 december is de City Deal Energieke Wijken, Duurzaam en Sociaal te gast in Breda, in Buurthuis Geeren-Noord in de wijk Breda-Noord, één van de 20 stedelijke focusgebieden en wijk in onze City Deal. Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar, om 9.50 worden we welkom geheten door wethouder Arjen van Drunen (met o.a. Verbeter Breda in portefeuille).

De jaarlijkse plenaire bijeenkomst van de City Deal is bedoeld om te inspireren, te informeren, elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan over de grote opgave om de energietransitie verder te brengen in onze kwetsbare wijken.

De aftrap voor een inspirerende ontmoeting krijgen we dit jaar van Lodewijk Asscher. We gaan met hem in gesprek over de bijdrage die de energietransitie kan leveren aan het versterken van kwetsbare wijken. We horen welke kansen hij ziet en wat hij ons mee wil geven voor de aanpakken die we ontwikkelen.

Aansluitend gaan we in twee rondes met 5 deelsessies met elkaar in gesprek over een aantal belangrijke thema’s binnen onze City Deal. Je hebt dus de mogelijkheid aan twee sessies deel te nemen. De deelsessies zijn met name bedoeld zijn om vraagpunten, knelpunten op die verschillende thema’s met elkaar te bespreken. Heel fijn dat er behalve vanuit de steden ook veel collega’s van de verschillende departementen en andere partners op 8 december aanwezig zijn. De lunchpauze is tussen de twee rondes deelsessies in. De lunch wordt verzorgd door een lokale ondernemer. In de middag verzorgt de gemeente Breda een programma in de wijk.

In de bijlage vind je het gehele programma voor de bijeenkomst, met een korte omschrijving van de deelsessies en het wijkbezoek.

Buurthuis Geeren-Noord is vanaf station Breda goed bereikbaar met openbaar vervoer of de (OV-)fiets. Voor het wijkbezoek is vervoer van en naar het buurthuis geregeld.

Programma

09.30 uur Inloop en koffie
09.50 uur Opening van de bijeenkomst door Regien van Adrichem en welkom door wethouder Arjen van Drunen (wethouder Verbeter Breda).
10.00 uur Korte stand van zaken City Deal Energieke Wijken
10.10 uur In gesprek met Lodewijk Asscher over de bijdrage die de energietransitie kan leveren aan het versterken van kwetsbare wijken. Welke kansen ziet hij en wat is zijn boodschap aan de partners van de City Deal Energieke Wijken?
11.00 uur korte pauze
11.15 uur eerste ronde deelsessies (zie bijlage)
12.00 uur lunch en netwerken
12.45 uur tweede ronde deelsessies (zie bijlage)
13.30 uur afsluiting bijeenkomst
13.45 uur De wijk in (vervoer is geregeld) (zie toelichting in bijlage)
15.30 uur terug naar buurthuis – einde