Projectbezoek City Deal Klimaatadaptatie aan Dordrecht

Locatie: Meeting House, Dordrecht
18 mei
9:30 - 17:30

De gemeente Dordrecht en het waterschap Hollandse Delta organiseren in samenwerking met de onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK-KBS) een projectbezoek aan Dordrecht op 18 mei. In de ochtend zullen de deelnemers een bezoek brengen aan vier projecten in Dordrecht. De middag bestaat uit twee rondes met deelsessies (een themasessie en verschillende interactieve workshops) voor verdere verdieping.

Tijdens dit projectbezoek wordt de nationale aftrap gegeven van het Interreg-project BEGIN (Blue-green infrastructure through social innovation). In dit project werken 16 partners uit 7 landen samen om organisatorische en financiële barrières te doorbreken op het gebied van co-creatie en het benutten van maatschappelijke initiatieven. BEGIN is innovatief in de wijze waarop deze belemmeringen opgelost worden. Zo verkend de gemeente Dordrecht de mogelijkheid om deals met bewoners en bedrijven te sluiten om de private ruimte in de stad te vergroenen.

Klik hier om u aan te melden voor het projectbezoek aan Dordrecht.