Smart Metropolia Congres

Locatie: Gdansk
Startdatum: 23 november - 24 november

De Smart Metropolia CONGRESS is een ontmoetingsplaats voor de vertegenwoordigers van de wetenschap, het bedrijfsleven, overheid en non-gouvernementele organisaties, en een internationaal platform om ideeën en ervaringen met betrekking tot het functioneren en de problemen van de grootstedelijke gebieden uit te wisselen. Het is onze doelstelling en ambitie om een ruimte voor discussies over de voorwaarden en aanwijzingen voor een duurzame ontwikkeling van de huidige en aspirant-grootstedelijke gebieden te creëren – de motoren voor groei van landen en regio’s, bronnen en magneten van innovatie, ondernemerschap en kapitaal.