URBACT ‘Kansen voor- en resultaten van internationale samenwerking’

Locatie: Ministerie BZK, Den Haag
07 december
12:30 - 13:30

Op woensdag 7 december organiseert URBACT in Den Haag de infomiddag ‘Kansen voor- en resultaten van internationale samenwerking’

De stad als belangrijke schakel in Europees beleid

De Infomiddag geeft u meer informatie over de volgende onderdelen:
– Deelname aan de netwerklunch van 12:30 – 13:30
– De stad als belangrijke schakel in Europees beleid
– Deelnemen aan het URBACT programma (Call voor ‘Good Practices’)
– Gebruik maken van de resultaten en de huidige stand van zaken URBACT III
– Informatie over financiële randvoorwaarden
– Ervaringen van deelnemende steden
– Informatie over Urban Innovative Actions

De bijeenkomst is gericht voor iedereen die interesse heeft in duurzame stedelijke ontwikkeling. Deelname aan URBACT is met name gericht op steden, maar de thema’s waar aan gewerkt wordt en de resultaten van de URBACT netwerken zijn relevant voor alle stedelijke stakeholders.

De bijeenkomst vindt plaats bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag.

Meer informatie en aanmelden