Vinex Voorbij #2: Steden en geld verdienen in 2040?

Locatie: Amsterdam
30 maart
20:00

Alles wijst erop dat de steden de komende decennia de motoren worden van de economie. Hoe groter de agglomeratie, des te groter de winsten en de concurrentiekracht. Maar wat betekent dat voor Nederland? Hoe transformeren we onze traditionele economie naar een lerende economie die kan meebewegen met de snelle veranderingen van deze tijd? Hoe geven we onze steden de ruimte zich optimaal te ontwikkelen binnen het mondiale netwerk van global cities? Versmelten de kernregio’s tot één grote metropool of blijven we vasthouden aan een polycentrisch model? En op welk schaalniveau moet worden gewerkt aan het ideale ruimtelijk-economisch systeem voor de toekomst?

Lees meer op de website van Pakhuis de Zwijger