Werkconferentie Agenda Stad

Locatie: Utrecht
15 april
11:30 - 18:00

De werkconferentie van Agenda Stad vindt plaats in de Fabrique in Utrecht. De werkconferentie vormt het moment om een eerste stand van zaken op te maken, om wat ter tafel ligt verder te brengen en om de onderlinge samenwerking te versterken. Aan dit gesprek doen mee bestuurders, beleidsmakers van het Rijk en steden, bedrijven, sociale ondernemers, wetenschappers en pioniers uit de stedelijke praktijk.

  • Inloop en lunch
  • Dubbelinterview minister van BZK Ronald Plasterk en burgemeester van Utrecht Jan van Zanen
  • Challenge ‘Stad van de Toekomst’
  • Workshops
  • Vraaggesprek Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam
  • Plenair debat
  • Netwerkborrel

Bekijk het programma van de werkconferentie