Gelrestad

Status citydeal: afgerond

Gelrestad heeft een City Deal gesloten rond Smart Energy Environment. Partijen zoeken verbinding tussen de topsectoren energie, food en health.

Met deze City Deal willen de stedelijke regio’s Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn en Ede, meebouwen aan de economische groei en innovatiekracht van Nederland. De vier stedelijke regio’s kunnen elkaar versterken vanuit ieders eigen profiel en de kracht van de drie voor dit gebied typische economische sectoren energy, food en health benutten. Dit in combinatie met hoogwaardige kennisinfrastructuur (universiteiten, hogescholen en vakopleidingen) als drijvende kracht voor deze sectoren.

De steden zijn motoren voor een vitale economie in een prachtige duurzame omgeving, met een rijke historie en bijzondere landschappelijke kwaliteiten (lees meer over deze kwaliteiten in de tekst van de City Deal in de Staatscourant). Mensen wonen, werken en investeren graag in de aansprekende setting van de provincie Gelderland, waar stedelijke en recreatieve waarden naast elkaar liggen, met een schoon en gezond leefklimaat én met een optimaal vestigingsklimaat voor (inter)nationale bedrijven. Een potentiële kracht is tot slot nog gelegen in de nabijgelegen economische kerngebieden (Randstad, Noord-Brabant, Nordrhein-Westfalen) en de water-, spoor- en wegcorridor van de Maasvlakte naar het Ruhrgebied en verder.

Lees de tekst van de City Deal in de Staatscourant.

 

Clean Tech

Status citydeal: afgerond

Partijen verkennen een City Deal die voortbouwt op de agenda van de Cleantech Regio. Daarin worden verbindingen gelegd tussen de maatschappelijke opgaven om schoon, veilig, energieneutraal en duurzaam/circulair te produceren en consumeren.

Cleantech staat voor duurzaam produceren en consumeren. De Cleantech Regio Stedendriehoek is een alternatieve aanduiding voor de zogenaamde ‘Stedendriehoek’ regio (Apeldoorn, Deventer, Zutphen en waartoe ook de gemeenten Epe, Brummen, Voorst en Lochem behoren), waar het gedachtengoed van cleantech als regionaal speerpunt voor samenwerking wordt omarmd.

Lees de tekst van de City Deal in de Staatscourant.