Eenvoudig Maatwerk

Status citydeal: in uitvoering

 

Veel inwoners die bij de wijkteams in de steden aankloppen, hebben problemen op het terrein van bestaanszekerheid: een slechte woonsituatie, gezondheidsklachten, schulden en inkomensproblemen. De stress die dat oplevert staat participatie vaak in de weg. In de City Deal Eenvoudig Maatwerk experimenteren 8 gemeenten met vormen van maatwerk. De kern hiervan: simpelweg doen wat nodig is en daarbij zo nodig denken buiten de paden van bestaande regels en budgetten. Hoe elk van die 8 gemeenten dat doet – en welke lessen inmiddels geleerd zijn in de City Deals – kun je lezen in het Maatwerk Magazine dat in juni 2020 verscheen ter gelegenheid van de slotbijeenkomst van de City Deal. Alhoewel slotbijeenkomst… Tijdens die bijeenkomst werd bekend dat de City Deal Eenvoudig Maatwerk met een jaar verlengd is om nog meer vruchten te kunnen plukken van de samenwerking. Meer over de verlenging van de City Deal, lees je in het interview met projectleider Pieter Hilhorst, op deze site.

De City Deal Eenvoudig Maatwerk richt zich voor een belangrijk deel op preventie. Voor bepaalde groepen zijn nieuwe aanpakken nodig, zodat mensen bijvoorbeeld niet onbedoeld in de schulden raken. Samen met de belangrijkste rijksorganen op dit terrein en met onder andere woningcorporaties, ziektekostenverzekeraars en private partijen wordt hieraan gewerkt.

De City Deal Eenvoudig Maatwerk is voortgekomen uit de City Deal Inclusieve Stad.

Meer informatie

Meer weten over de City Deal Eenvoudig Maatwerk? Bekijk dan de pagina van de City Deal op de website van het Programma Sociaal Domein. Met vragen kun je terecht bij info@programmasociaaldomein.nl en bij Annefleur Siebinga: annefleur.siebinga@gmail.com.