Congres Succes met Europa!

Hoe komt u erachter welke Europese subsidieprogramma’s er zijn? Waar moet uw project aan voldoen om in aanmerking te komen voor Europese financiering?

De nieuwe Europese Meerjarenbegroting 2021-2027 is begin dit jaar in werking getreden. Voor Nederlandse projecten zit er zo’n tien miljard in het vat. De Meerjarenbegroting richt zich minder dan voorheen op traditionele posten als landbouw en regionale subsidies, en meer op specifieke thema’s als klimaat, digitalisering, arbeid, duurzaamheid en mobiliteit. Dat betekent voor u als bestuurder en ambtenaar meer kans op financiële ondersteuning van Europa voor uw lokale en regionale innovatieve projecten. Juist nu is het moment om te bekijken of uw projecten in aanmerking komen voor een deel van de miljarden die vanuit de Europese subsidieprogramma’s naar Nederland gaan.

Tijdens het info-event Succes met Europa! op donderdag 24 juni 2021 zullen vertegenwoordigers van de Europese Unie, verantwoordelijken voor de verdeling van de Europese subsidiebudgetten, Europese bestuurders en andere Europa-deskundigen u de eerste antwoorden geven op de meest belangrijke vragen over Europese subsidies. U krijgt adviezen en tips en maakt kennis met succesvolle Nederlandse projecten uit verschillende regio’s, op het gebied van belangrijke Europese thema’s zoals duurzaamheid, smart cities, mobiliteit, klimaat en arbeidsmarkt.

Het info-event Succes met Europa! is een online event. Afhankelijk van de dan geldende regels wordt gekeken of behalve de sprekers een beperkt aantal mensen aanwezig kan zijn.

Meer informatie en aanmelden kan via: https://succesmeteuropa.nl