Policy Lab Duitsland-Nederland: het nieuwe Leipzig-charter en het belang voor steden

Het Europese Kennisnetwerk EUKN organiseert op 15 december namens de Duitse en Nederlandse ministeries van Binnenlandse Zaken een Policy Lab. Daarin wordt het belang van het Nieuwe Leipzig Charter voor steden verkend, met een nadruk op hoe Duitse en Nederlandse steden met potentiële dilemma’s omgaan die verband houden met twee onderdelen van het charter: stedelijke governance die het algemeen belang borgt en digitalisering. Deze thema’s zijn relevanter dan ooit in het licht van wereldwijde uitdagingen zoals klimaatverandering en de COVID19-pandemie

De drie hoofddoelen van het Policy Lab zijn:

  • Het verkennen van duurzame stedelijke ontwikkeling voor en met steden, zoals onderschreven wordt in het New Leipzig Charter en door de Europese Agenda Stad
  • Het bespreken van de diverse onderdelen van het New Leipzig Charter en hoe deze zich doorvertalen in lokale benaderingen om zowel het algemeen belang als digitalisering te borgen in het licht van de COVID19-crisis
  • Het stimuleren van kennisuitwisseling en onderling leren tussen steden en inwoners, met een nadruk op Duits-Nederlandse stedenbanden en -netwerken.

In bijgevoegde factsheet (.pdf) en op de website van het Europese Kennisnetwerk EUKN vindt u het programma van het Policy Lab en kunt u zich aanmelden voor deze online bijeenkomst.