Regio Deal-dag Zuid-Nederland

CoP Amsterdam

Bent u van plan om samen met regionale partners een aanvraag in te dienen voor een Regio Deal? Wilt u uw voorstel aanscherpen of wilt u meer weten over de voorwaarden? Kom dan naar een van de Regio Deal-dagen die de rijksoverheid in oktober organiseert.

In elk landsdeel wordt een Regio Deal-dag georganiseerd voor partijen die tijdens de vierde (deadline 15 november), vijfde (2023) of zesde tranche (2024) een voorstel voor een Regio Deal willen indienen. Dit kunnen gemeenteambtenaren zijn, maar ook regionale partners zoals maatschappelijke organisaties of private partijen. De Regio Deal-dag voor Zuid-Nederland is op maandag 3 oktober.

De Regio Deal-dagen kunnen gezien worden als een verdieping op het webinar dat op 19 september georganiseerd wordt. Het is daarom raadzaam het webinar te volgen voorafgaand aan deelname aan de Regio Deal-dag. Aanmelden of terugkijken kan op RVO.nl.

Programma

13.00 – 13.30 uur        Inloop en registratie
13.30 – 14.00 uur        Plenair programma
14.15 – 15.00 uur        Themasessies ronde 1 (parallel)
15.00 – 15.30 uur        Pauze
15.30 – 16.15 uur        Themasessies ronde 2 (parallel)
16.15 – 17.00 uur        Napraten met hapje en drankje

Tijdens de Regio Deal-dagen kunt u in themasessies vragen stellen aan experts, rijksambtenaren van alle ministeries en mensen die al eerder een Regio Deal hebben ingediend. Op het aanmeldformulier kunt u zich inschrijven voor twee themasessies. Tevens kunt u aangeven welke vraag u graag aan bod wilt laten komen. Daarmee helpt u ons om de sessies goed te laten aansluiten op uw behoefte. Onderaan dit bericht vindt u meer informatie over de themasessies waar u uit kunt kiezen.

Aanmelden

U kunt u tot uiterlijk maandag 26 september a.s. aanmelden voor de Regio Deal-dag. Enkele dagen voor de bijeenkomst krijgt u een e-mail met praktische informatie. Om de Regio Deal-dagen voor iedereen toegankelijk te maken, adviseren wij om per organisatie met maximaal 4 personen aan te melden.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over de themasessies en de achtergrond van deze bijeenkomst het nieuwsbericht op Elkeregiotelt.nl.