Studiereis Europa

Gaat u mee op studiereis naar Europa? De themagroep Europa van de G40, BZK en Platform31 nodigen Nederlandse steden uit voor een digitale Europa kennis- en netwerkmiddag. Nederlandse steden staan voor grote uitdagingen en bedenken slimme oplossingen. Maar we zijn niet de enige! Er liggen nog veel kansen voor steden om kennis uit te wisselen en netwerk te vergroten wanneer we buiten onze eigen landsgrenzen kijken.

Wat gaan we doen?
Op dinsdag 25 mei van 13 tot 15 uur gaan we in gesprek om deze mogelijkheden te verkennen met ervaringsdeskundigen uit Nederlandse steden en Europese stedelijke partners. Bent u als stad benieuwd naar wat Europese samenwerkingen opleveren? Dutch Urban Envoy, Karin van Dantzig en Europakenner Mendeltje van Keulen praten ons bij. We kijken waar kansen liggen aan de hand van concrete voorbeelden en bieden handvatten om van start te gaan.

In plaats van alleen te praten over Europese kennisdeling, gaan we het concreet doen. Er is ruimte voor uitwisseling van ervaringen van Nederlandse steden vanuit de City Deals, en Europese collega’s vanuit het stedennetwerk URBACT rondom een aantal specifieke thema’s zoals circulaire bouw, internationalisering, digitalisering en innovatie, stimuleren van burgerinitiatieven en energietransitie.

Deze middag biedt handvatten om als stad Europa dichterbij te halen. Aan het eind van de dag heeft u meer kennis, inspiratie en Europese ervaring om mee terug te nemen naar uw stad én om mee aan de slag te gaan.

Hoe werkt het?
U kunt zich hier aanmelden. De bijeenkomst zal plaatsvinden via Zoom. Een aanmeldingslink met instructies ontvangt u een dag voorafgaand aan de bijeenkomst.

Voor wie?
De bijeenkomst is bedoeld voor beleidsmedewerkers van gemeenten die geïnteresseerd zijn in Europese samenwerkingen.