Webinar European Urban Knowledge Network

In de tweede helft van 2021 zal Slovenië voorzitter zijn van de Raad van de Europese Unie. Dit webinar draagt bij het het formuleren van concrete acties ter ondersteuning van steden die te maken hebben met belemmerende regelgeving bij het bereiken van milieudoelstellingen. Deze bevindingen worden gepresenteerd aan de ministers onder het Sloveens voorzitterschap.

Eerder ontwikkelde het ‘European Urban Knowledge Network’ (EUKN) een beleidslab om groene initiatieven van de Stedelijke Agenda voor de EU te belichten, met de nadruk op betere regelgeving. Dit webinar bouwt hierop voort.

In het eerste deel van het webinar wordt in een paneldiscussie onderzocht hoe de Europese Green Deal en de Stedelijke Agenda voor de EU elkaar kunnen versterken. Het tweede deel van het webinar gaat over belemmerende regelgeving (o.a. op het gebied van circulaire economie) waarmee steden te maken hebben en hoe deze kunnen worden aangepakt.

Aanmelden kan via deze link.

Het webinar is Engelstalig.