New European Bauhaus ondersteunt initiatieven van decentrale overheden: Samen werken aan een mooie, duurzaam en inclusieve toekomst

De Europese Commissie heeft drie oproepen (calls) voor projecten opengesteld voor gemeenten, provincies om samen te werken aan een mooie, duurzame en inclusieve toekomst door deelname aan het programma New European Bauhaus. Burgerparticipatie bij duurzame initiatieven of co-creatie van openbare ruimte met inwoners moeten onderdeel zijn van het project om in aanmerking te komen voor ondersteuning van de EU. Ook kan een beroep gedaan worden op deskundige praktische ondersteuning voor steden < 100.000 inwoners.

New European Bauhaus

De Europese Unie werkt toe naar een klimaat neutrale unie in 2050 met de Green Deal. Om de Green Deal naar de harten en de hoofden te brengen van de mensen en de Green Deal ‘tastbaar en levend’ te maken is de New European Bauhaus (NEB) in het leven geroepen. Het NEB moet de transitie naar een mooie, duurzame, inclusieve woon- en leefomgeving verbeteren. Ecologie, economie en cultuur smelten samen, het combineren van kunst, cultuur en wetenschap draagt bij aan de doelen van de Green Deal. De klimaattransitie moet voor een groot deel in de steden plaatsvinden, omdat steden wereldwijd voor 70% van de CO2-uitstoot zorgen. Voor een duurzaam, mooi en inclusief resultaat is het daarom belangrijk dat iedereen wordt meegenomen in deze verandering. Dit thema staat ook centraal bij verschillende City Deals van Agenda Stad (bv. de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen) en Partnerschappen van de Europese Agenda stad. De NEB-beweging kan deze initiatieven voeden, andersom verrijken deze initiatieven de NEB-beweging.

Drie nieuwe calls: Co-creatie, burgerparticipatie en praktische ondersteuning

Voor nieuwe projecten heeft de Europese Commissie drie oproepen gepubliceerd voor gemeenten, provincies en lokale initiatieven.

De eerste call biedt praktische ondersteuning om projecten volgens het NEB gedachtengoed op te zetten bij gemeenten met minder dan 100.000 inwoners. Het ontbreekt deze gemeenten namelijk soms aan middelen en capaciteit. In totaal worden 20 projecten geselecteerd die deskundige ondersteuning krijgen en worden opgenomen worden in het NEB-netwerk. Het budget wordt budget beschikbaar gesteld via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De deadline van de oproep is 23 mei 2022.

De tweede call gaat over het bevorderen van burgerbetrokkenheid bij duurzame initiatieven. Zowel private als publieke partijen kunnen reageren op deze oproep van het Europese instituut voor innovatie en technologie. Er worden 8 projecten geselecteerd die tot €15.000 ondersteuning kunnen ontvangen. De derde call haakt in op burgerbetrokkenheid bij co-creatie van de publieke ruimte. Een consortium bestaande uit in ieder geval een gemeente of regio kan reageren op deze oproep. Per project is tot €45.000 beschikbaar. Deze calls staan open tot 29 mei 2022.

Activiteiten New European Bauhaus

De Europese Commissie geeft de beweging samen met de community vorm met verschillende activiteiten. Dat doet de Commissie samen met de partners. De afgelopen periode hebben meer dan 400 Europese Partners zich aangemeld voor de NEB. Ook diverse Nederlandse instanties zijn aangehaakt, van kennisinstellingen tot netwerken en verenigingen op het gebied van ontwerp en verduurzaming. Met elkaar geven deze partners de beweging vorm met programma’s en projecten. Daarnaast heeft de Commissie een NEB-prijsvraag waarmee duurzame, inclusieve en mooie projecten geselecteerd worden. Ook zijn er verschillende evenementen als het NEB-festival van 8 tot 19 juni en een NEB-lab waar in co-creatie gewerkt wordt aan de opgaven. Er zijn verschillende projecten onder het NEB-lab waarmee zowel de commissie als de partners in co-creatie werken aan duurzame, inclusieve en mooie projecten.  Meer informatie over het NEB-lab is te vinden op de site van de Europese Commissie.

Friends of the New European Bauhaus

Ook via het pas gelanceerde NEB Lab biedt mogelijkheden om direct betrokken te worden bij het Bauhaus-programma. Dit LAB oftewel een community ‘friends of the New European Bauhaus’ geven samen met de partners, nationale contactpunten, winnaars van prijzen en andere betrokkenen de beweging vorm. Een zogenaamde ‘denk – en doe tank’ dus. De vrienden ondersteunen de beweging door projecten voor te dragen, bij te dragen aan lopende projecten van het NEB en de NEB te promoten. Publieke en private partijen kunnen zich aanmelden als vriend.

Meer weten over het New European Bauhaus? Het College van Rijksadviseurs is het nationaal contactpunt en is bereikbaar via [email protected].