Europese Partnerschappen

Nieuwe Partnerschappen

Partnerschappen die zijn aangekondigd maar nog niet formeel gestart zijn.

Culture and Cultural Heritage

Dit Partnerschap zal worden gecoördineerd door de lidstaten Duitsland en Italië

Security in Public Space

Dit Partnerschap zal worden gecoördineerd door Nice (FR) en het Europese Forum voor Stedelijke Veiligheid (ngo).

Lopende Partnerschappen

Partnerschappen die gestart zijn en nog geen actieplan of een voorlopig actieplan hebben gepresenteerd.

Jobs and skills in the local economy

Het partnerschap Banen en vaardigheden in de lokale economie  heeft als doelen welvaart en lage werkloosheid te ondersteunen en realiseren.

De focus ligt op:

 • aantrekken en behouden van ondernemingen
 • creëren van nieuwe ondernemingen
 • lokaal produceren en consumeren
 • ondersteunen van nieuwe manieren van werken
 • garanderen dat vaardigheden aansluiten bij behoeften van werkgevers

Dit partnerschap wordt gecoordineerd door Rotterdam en Jegelva (LV).

Meer informatie over dit partnerschap bij Futurium (Engelstalig).

Actieplan (Engelstalig), concept!

Circular Economy

Het partnerschap Circulaire economie heeft als doelen toename van hergebruik, hernieuwing (refurbishment) en recycling van bestaande materialen en producten om groei en banen ontwikkelingen te bevorderen.

Bijvoorbeeld, aanvullende maatregelen om toename van middelen productiviteit met 30% in 2030 kan een stimulans betekenen van het BBP met bijna 1% en tegelijkertijd creatie van 2 miljoen aanvullende banen.

De aandacht gaat uit naar:

 • waste management (van afval naar een hulpbron)
 • deeleconomie
 •  resource efficiency

Dit partnerschap  wordt gecoordineerd door Oslo (NO). Het is in januari 2017 van start gegaan.

Meer informatie over dit partnerschap bij Futurium (Engelstalig).

Actieplan (Engelstalig), concept!

Digital Transition

Het partnerschap Digitale Transitie heeft als doelen het bieden van betere publieke dienstverlening aan burgers en het creëren van zakelijke ontwikkelingen. De aandacht gaat uit naar:

 • dataverzameling (inclusief eigenaarschap)
 • beter gebruik van Open data
 • datamanagement (inclusief de capaciteit van steden en privacy vraagstukken)
 • digitale diensten (inclusief nieuwe technologieën)

Dit partnerschap  wordt gecoördineerd door Oulu (FI) en Sofia (BG) en is in januari 2017 van start gegaan.

Meer informatie over dit partnerschap bij Futurium (Engelstalig).

Actieplan (Engelstalig), concept!

Housing

Het partnerschap Huisvesting (Housing) heeft als doel betaalbare huisvesting van goede kwaliteit in steden. De focus ligt op sociale huisvesting, regelgeving rond staatssteun en het algemeen huisvestingsbeleid. Slowakije en Wenen (AT) zijn de coördinatoren van het partnerschap, dat in het voorjaar van 2016 van start is gegaan.

Meer informatie over dit partnerschap bij Futurium (Engelstalig).

Actieplan (Engelstalig), concept!

Sustainable Use of Land and Nature-based Solutions

Het partnerschap heeft als doel om de veranderingen in de stedelijke omgeving, veroorzaakt door groei, krimp en regeneratie, respectvol in te passen in de leefomgeving met oplossingen die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven.

De aandacht gaat uit naar:

 • het beoordelen en begrijpen van de processen van suburbaniasatie en de rol van nature-based oplossingen binnen huidige ontwikkelingsprocessen
 • het identificeren van ‘best practices’ in innovatieve stedelijke ontwikkeling binnen Europa
 • het formuleren van specifieke concepten en acties met betrekking tot duurzaam gebruik van grond en implementatie van nature-bases oplossingen binnen stedelijke gebieden, alsmede concrete voorstellen voor gebiedsgebonden instrumenten en financiering.

Dit partnerschap  wordt gecoördineerd door Polen en Bologna (IT) en is in juli 2017 van start gegaan.

Meer informatie over dit partnerschap bij Futurium (Engelstalig).

Actieplan (Engelstalig), concept!

Climate Adaptation

In dit partnerschap gaat het om het anticiperen op de schadelijke effecten van klimaatverandering, het voorkomen en minimaliseren van schade aan stedelijke gebieden door deze verandering.

Dit partnerschap wordt gecöordineerd door Genua (IT) en is in juli 2017 van start gegaan

Meer informatie over dit partnerschap bij Futurium (Engelstalig).

Actieplan (Engelstalig), concept!

Public Procurement

Het partnerschap richt zich op het inkoopproces als instrument om sociale en milieu doelstellingen te realiseren en met minder meer te doen.

Dit partnerschap  wordt gecoördineerd door Haarlem (NL) en is in juni 2017 van start gegaan.

Bekijk ook de video die door dit Partnerschap ontwikkeld is (Engelstalig):

Meer informatie over dit partnerschap bij Futurium (Engelstalig).

Actieplan (Engelstalig), concept!

Energy Transition

Het partnerschap heeft als doel om in te zetten op structurele lange termijn veranderingen in energiesystemen, zoals verschuiving naar duurzame energie en energie efficiency.

De aandacht gaat uit naar

 • Energievoorziening, -opwekking en -opslag
 • Beheer en planning
 • Energiegebruik

Dit partnerschap  wordt gecoördineerd door Gdansk (PL), Londen (UK) en Roeselaere (BE) en is in september 2017 van start gegaan.

Meer informatie over dit partnerschap bij Futurium (Engelstalig).

Nog geen actieplan

Afgeronde Partnerschappen

Een partnerschap is afgerond na de presentatie van het definitieve actieplan

Inclusion of Migrants and Refugees

Het Partnerschap Inclusie van Migranten en Vluchtelingen heeft als doel om migranten en vluchtelingen van buiten de EU op een goede manier te laten integreren. Wonen, scholing, culturele integratie, sociale voorzieningen en toegang tot de arbeidsmarkt zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.

Meer informatie over dit partnerschap bij Futurium (Engelstalig).

Actieplan (Engelstalig), november 2017.

Urban Poverty

Het partnerschap Stedelijke Armoede (Urban Poverty) heeft als doel het terugdringen van armoede en verbeteren van inclusie van mensen in armoede of woonachtig in kansarme wijken en buurten in steden. Het partnerschap richt zich op het ontwikkelen en toepassen van een geïntegreerde aanpak waarbij er sprake is van:

 • place-based solutions: stedelijke vernieuwing van achtergestelde buurten.
 • people-based solutions: sociaal-economische integratie van bewoners van wijken en buurten.

De nadruk ligt op ruimtelijke concentratie van structurele armoede in kansarme buurten (en de revitalisering van deze gebieden), armoede onder kinderen en dakloosheid.

Meer informatie over dit partnerschap bij Futurium (Engelstalig).

Actieplan (Engelstalig), februari 2018

Air Quality

Luchtkwaliteit is een van de meest bepalende factoren voor de kwaliteit van leven in een stedelijke leefomgeving. In het partnerschap Luchtkwaliteit (Air Quality) staat het onderzoeken en aanpakken van luchtkwaliteitvraagstukken in steden centraal. Doel is om de luchtkwaliteit in Europese steden te verbeteren en aandacht voor ‘de gezonde stad’ in Europa (de Europese Stedelijke Agenda) te vergroten. Hierbij gaat het om het identificeren van tegenstellingen, dubbelingen en mogelijk ontbrekende regelgeving en (indirecte) financieringsmogelijkheden gerelateerd aan luchtkwaliteit. Kennis uitwisselen en ‘best practices’ delen zijn ook essentiële onderdelen in dit partnerschap.

Meer informatie over dit partnerschap bij Futurium (Engelstalig).

Actieplan (Engelstalig), februari 2018.

Urban Mobility

Het partnerschap Stedelijke mobiliteit heeft als doel duurzame en efficiënte stedelijke mobiliteit.

De aandacht gaat uit naar:

 • openbaar vervoer
 • ‘soft mobility’ (lopen, fietsen, openbare ruimte)
 • toegankelijkheid (minder validen, ouderen, kinderen etc.)
 • efficiënt transport met goede interne ( lokale) en  externe (regionale) connectiviteit (verbindingen)

Dit partnerschap  wordt gecoördineerd door Tsjechië en Karlsruhe (DE) en is in januari 2017 van start gegaan.

Meer informatie over dit partnerschap bij Futurium (Engelstalig).

Actieplan (Engelstalig), november 2018