in uitvoering

Circulaire stad

De transformatie van onze huidige economie naar een duurzame, circulaire economie is noodzakelijk en onontkoombaar.

De ‘circulaire economie’ is anno 2016 nog een toekomstbeeld. Met elkaar, bedrijven, kennisinstellingen en overheid, moeten we uitvinden hoe we dit toekomstbeeld gaan verwezenlijken.

Gemeenten, instellingen en het bedrijfsleven voeren onderzoeken en projecten uit en experimenteren. Zo heeft de gemeente Amsterdam met het onderzoek ‘Amsterdam Circulair’ de kansen voor een circulaire economie in en om de stad in beeld gebracht. Het onderzoek bevestigt nut en noodzaak van de projecten waar de gemeente Amsterdam aan werkt, waaronder circulaire gebieds­ ontwikkeling en –inkoop, en het stimuleert om deze projecten uit te breiden. We doen, en daar leren we van.

Door kennis en ervaringen te delen, ontdekken we wat nodig en mogelijk is. De overheid zal daarnaast goed moeten luisteren naar het bedrijfsleven. Onder welke voorwaarden kan zij doen wat nodig is? Daar hebben we de Rijksoverheid en Europa voor nodig. Hoe kan de overheid de transitie zo goed mogelijk faciliteren en stimuleren?

De City Deal Circulaire Stad is een krachtig instrument om boven­genoemde samenwerking vorm te geven. De deelnemers aan de City Deal hebben elk een stukje van de keten in handen om het concept tot realiteit te brengen. Een realiteit die noodzakelijk is voor de toekomst en in het heden leidt tot creativiteit, innovatie en een rendabele economie.

Lees de flyer van de City Deal Circulaire Stad.

Lees de hele tekst van de City Deal in de Staatscourant.

Onze Partners