Circulaire stad

Status citydeal: afgerond

In de City Deal Circulaire Stad werken 9 steden, 3 ministeries en 3 kennispartners samen om uiterlijk in 2050 tot volledig circulaire steden te komen, analoog aan de ambitie zoals verwoord in het Rijksbrede programma Circulaire Economie. Door de toegang tot de nieuwe markt voor circulaire economie voor vragers en aanbieders te stimuleren door kennis en goede voorbeelden toegankelijk(-er) te maken via gezamenlijke (digitale) platforms, en koplopers in de etalage te zetten.

Almere, Amsterdam, Apeldoorn, Den Haag, Dordrecht, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht en Venlo, ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken, TNO, Circle Economy en Royal HaskoningDHV.

Lees de flyer van de City Deal Circulaire Stad.

Lees de hele tekst van de City Deal in de Staatscourant.