City Deal Circulaire Stad roept Kamer op tot versnelling transitie naar circulaire economie

“Nu is het zaak om snelheid en schaal te maken”, schrijven de negen steden die deelnemen aan de City Deal Circulaire Stad in hun brief aan Tweede Kamer-commissie voor Infrastructuur en Waterstaat. Met de versnellingsbrief agendeert de City Deal, vooruitlopend op het AO over Circulaire Economie dat op donderdag 15 maart plaatsvindt, het belang van het inzetten op een circulaire economie. Daarnaast roepen de steden het Rijk op tot samenwerking om de versnelling te realiseren.

In het AO Circulaire Economie zal onder andere gesproken worden ove vijf transitie-agenda’s. In de brief benadrukken de City Deal-steden dat de uitvoering van de transitie-agenda’s sterk verbonden is met andere grote opgaven op het gebied van energie, klimaat, water en sociale ontwikkelingen die allen sterk tot uitdrukking komen in steden en stedelijke regio’s, waar dus ook de oplossingen geformuleerd moeten worden. Daarom bieden deze ‘koplopersteden’ in de brief hun hulp en praktijkvoorbeelden aan de  aan en pleiten zij voor meer betrokkenheid vanuit het Rijk. Zo stellen de steden onder andere een ‘versnellingskamer’ voor, waarin de steden samen met het Rijk projecten kunnen oppakken en een digitaal platform waarin showcases, successen en mislukkingen actief gedeeld kunnen worden met andere Nederlandse en Europese steden.

Lees de Versnellingsbrief Circulaire Stad

Over de City Deal Circulaire Stad

In de City Deal Circulaire Stad werken Amsterdam, Apeldoorn, Rotterdam, Venlo, Dordrecht, Utrecht, Haarlemmermeer, Almere en Dan Haag met de ministeries van IenW, EZK en BZK en TNO, Circular Economy en Royal Haskoning DHV samen om uiterlijk in 2050 tot volledig circulaire steden te komen, analoog aan de ambitie zoals verwoord in het Rijksbrede programma Circulaire Economie. Door de toegang tot de nieuwe markt voor circulaire economie voor vragers en aanbieders te stimuleren door kennis en goede voorbeelden toegankelijk(-er) te maken via gezamenlijke (digitale) platforms, en koplopers in de etalage te zetten.

Lees meer op de City Deal-pagina van Circulaire Stad.

Ook binnen de Europese Agenda Stad is er aandacht voor het thema ‘Circulair Economy’, waarin namens Nederland Den Haag participeert.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  1. Dit gaat alleen nog maar over controle.
    Heeft niets met leven of kwaliteit van leven te maken.
    Wat een hypocrisie, om het te brengen of iedereen er beter van wordt, terwijl het tegenovergestelde gebeurd.