in uitvoering

Stedelijke veiligheid

De City Deal beoogt een meer samenhangende en innovatieve aanpak van complexe stedelijke veiligheidsuitdagingen, met als doel het behalen van maatschappelijk (veiligheid) en economisch rendement (meer omzet/winst voor de veiligheidssector, werkgelegenheid). Nederland profileren als Secure digital gateway to Europe.

Betrokken partijen bij deze City Deal: de gemeenten Den Haag, Eindhoven, Tilburg, Enschede, Zoetermeer, Delft. Departementen: EZ, VenJ en OCW. Partners: The Hague Security Delta, Dutch Institute for Technology and Security, Twente Safety and Security.

Lees de gehele tekst van de City Deal in de Staatscourant.

Onze Partners