Stedelijke veiligheid

Status citydeal: afgerond

De City Deal beoogt een meer samenhangende en innovatieve aanpak van complexe stedelijke veiligheidsuitdagingen, met als doel het behalen van maatschappelijk (veiligheid) en economisch rendement (meer omzet/winst voor de veiligheidssector, werkgelegenheid). Nederland profileren als Secure digital gateway to Europe.

Lees de gehele tekst van de City Deal in de Staatscourant.