City Deal zorgt voor nieuwe publieke-private samenwerking rond Stedelijke Veiligheid

Zes steden en drie regionale veiligheidsclusters hebben op woensdag 23 maart, tijdens een feestelijke bijeenkomst op de HSD Campus in Den Haag, de ‘City Deal Stedelijke Veiligheid’ met het Rijk ondertekend. Een veiliger leef- en werkomgeving door innovaties en benutten van economische kansen rond veiligheid zijn daarbij de inzet.

Publiek-private samenwerking

Met deze City Deal willen partijen Nederland (beter) profileren als publiek-privaat veiligheidscluster waar economische en maatschappelijke belangen elkaar versterken. De betrokken partners zoeken in deze deal naar samenwerkingsvormen die uiteindelijk resulteren in het behalen van zowel maatschappelijk rendement, zoals meer veiligheid voor burgers en bedrijven tegen lagere maatschappelijke kosten, als economisch rendement. Daarbij valt te denken aan meer omzet en winst voor bedrijven in de veiligheidssector, en aan banengroei. Door het betrekken van de kennissector wordt deze ontwikkeling kracht bij gezet. Dit zal ook leiden tot een sterkere wetenschappelijke positie op het domein veiligheid.

Living Labs

De deelnemende steden in de City Deal Stedelijke Veiligheid zullen onder andere elf  living labs starten. Daarbij worden innovatieve oplossingen uitgedacht en beproefd voor veiligheidsproblematiek die in de steden speelt. Dat moet inspiratie opleveren voor aanpassingen in wet en regelgeving.

City Deal

De deal werd ondertekend door bestuurders van de gemeenten Den Haag, Eindhoven, Zoetermeer, Delft, Enschede en Tilburg, de veiligheidsclusters Stichting Hague Security Delta, Veiligheidsregio Twente en de Stichting Dutch Institute for Technology Safety and Security.

Het is de vijfde City Deal die in het kader van de Agenda Stad wordt gesloten.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *