Bestuurlijk diner pensant City Deal Kennis Maken met minister Dijkgraaf

Locatie: ROC Mondriaan, Den Haag
30 november
17:30 - 21:00
Georganiseerd door City Deal City Deal Kennis Maken

Besloten bijeenkomst. Meer informatie volgt.

 

Summerschool: Ethische dilemma’s van de slimme stad

Locatie: Den Haag - Scheveningen
Startdatum: 24 augustus - 26 augustus

Ben je een jongprofessional en wil je alles leren over de slimme stad? Meld je dan aan voor de Summerschool ‘Ethische dilemma’s van de slimme stad’ op 24, 25 en 26 augustus in Den Haag. Samen met 24 jongprofessionals werk je in multidisciplinaire teams aan een vernieuwend concept om ethiek een plek te geven in de digitale transitie.

Meer informatie en aanmelden:  City Deal Een slimme stad, zo doe je dat.

Open Huis City Deal Ruimte voor Lopen 5 juli

Locatie: Beeld en Geluid Den Haag, Zeestraat 82 Den Haag
05 juli
15:00 - 17:00
We zien twee mensen wandelend en pratend op een voetpad door een bos. Het beeld is ingekaderd door een grote boom die over het pad en de wandelaars buigt

Waarom is lopen belangrijk voor onze fysieke, mentale en sociale gezondheid? Hoe kunnen we mensen verleiden om (meer) te gaan lopen? En hoe kunnen gemeenten, bedrijven en organisaties hier aan bijdragen? Dat zijn de hoofdvragen tijdens de Open Huis-sessie van de City Deal Ruimte voor lopen op dinsdag 5 juli. In drie panelrondes gaan we met bestuurders, specialisten en andere professionals in gesprek. Houd Agendastad.nl in de gaten voor meer informatie over het programma of meld je aan voor de mailing via citydeal@ruimtevoorlopen.nl. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in wandelen, gezondheid, een groene publieke ruimte en stedelijke mobiliteit. De sessie vindt plaats in het Beeld en Geluid Museum in Den Haag en is ook online bij te wonen.

Over de Open Huis-sessies

De Open Huis-sessies zijn een nieuw initiatief van Agenda Stad. Tijdens het Open Huis stelt een City Deal zich voor met een inhoudelijke bijeenkomst in sfeervolle setting. Met het Open Huis stellen City Deals zich voor aan geïnteresseerden die nog niet nauw betrokken zijn bij de deal. Dat kunnen gemeenten of andere partijen zijn met interesse in het thema. Doel is om het City Deal-netwerk te vergroten en de waardevolle kennis die in de City Deal wordt opgedaan, breder te verspreiden. De Open Huis-sessie van de City Deal Ruimte voor Lopen is de eerste bijeenkomst in deze nieuwe reeks.

Agenda Stad op VNG Jaarcongres

Locatie: De Westfries, Hoorn
28 juni
13:30 - 17:00

Het VNG Jaarcongres is hét jaarlijkse evenement voor bestuurders van gemeenten. Tijdens dit congres wisselen wethouders en bestuurders kennis en ervaringen uit. Zelden valt de eer aan andere organisaties dan gemeenten ten deel om een programma-onderdeel te verzorgen. Agenda Stad is dan ook erg trots dat we benaderd zijn om op dinsdag 28 juni een middagsessie te verzorgen, waarin we toelichten wat onze dealaanpak gemeenten kan brengen.

De bijdrage aan het VNG Congres markeert de start van de verbrede focus van Agenda Stad: waar het tot nu toe vooral G40-steden waren die deelnamen aan City Deals, stellen we onze aanpak voortaan ook nadrukkelijk ter beschikking aan middelgrote en plattelandsgemeenten. Want ook – en juist – daar, biedt samenwerking tussen overheden, marktpartijen, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties kansen om oplossingen te vinden voor de complexe opgaven die het gevolg zijn van urbanisatie.

Helaas is dit evenement niet publiek toegankelijk, maar uiteraard brengt Agenda Stad na afloop verslag uit via deze website. Voor wie nieuwsgierig is, is hier de inhoud van de sessie:

Dealaanpak nu beschikbaar voor lefgozers (m/v) in alle gemeenten

Gemeenten staan voor een veelvoud aan complexe opgaven. De beschikbare generieke en gebiedsgerichte middelen zijn niet toereikend. Daarom biedt Agenda Stad met City Deals en Town Deals een innovatieve benadering waarin gelijkwaardige, opgavegerichte samenwerking tussen gemeente, provincie en de Rijksoverheid centraal staat.

Met de herlancering van Agenda Stad in deze middagsessie, wordt het instrumentarium ook nadrukkelijk aangereikt aan middelgrote en kleinere gemeenten.

Van de stad naar de gemeente

Agenda Stad heeft via City Deals de afgelopen 7 jaar versnelling en resultaat gecreëerd rond grootstedelijke opgaven. Maar de dealaanpak leent zich ook voor innovatie en kennisdeling rond de even complexe opgaven van middelgrote en kleinere gemeenten die samen het grootste deel van Nederland vormen. Welke opgaven houden u bezig? En kan onze dealaanpak uw gemeente verder helpen?

De Kunst van het Dealmaken

Onderzoeker Suzanne Potjer, ‘chief exploration officer’, weet als geen ander wat – en vooral wie – er nodig is om tot een succesvolle deal met de Rijksoverheid te komen.

Paneldiscussie Town Deals

Gesprek over de kansen van de dealaanpak voor kleinere en middelgrote gemeenten; uw ideeën voor nieuwe deals; de randvoorwaarden voor succes; en de samenwerking tussen stad en regio.

 

Voorprogramma DvdS: Ontwerpateliers wonen, onderwijs en werk

Locatie: Club Smederij, Burgemeester Brokxlaan 8-82 Tilburg
30 juni
12:00 - 17:00

Ben jij professioneel betrokken bij de ontwikkelingen in stad, gemeente of regio, of bij een City Deal? Kom dan naar het ontwerpatelier tijdens het inspirerende voorprogramma van de Dag van de Stad op 30 juni van 12.00 – 17.00 in Club Smederij in onze gaststad Tilburg. Dit evenement is een opmaat naar de Dag van de Stad op 29 september, waar ontwerpateliers al jaren een vast programmaonderdeel zijn. Op 30 juni nemen we samen met ontwerpers complexe maatschappelijke vraagstukken onder de loep. Je ervaart hoe werken met waardenframes je blik op maatschappelijke vraagstukken kan verruimen en nieuwe perspectieven voor oplossingen voor je eigen praktijk kan opleveren.

Hoe ontwerpen we een stad van iedereen?

Op 30 juni nemen we samen met ontwerpers complexe maatschappelijke vraagstukken onder de loep. Je ervaart hoe werken met waardenframes je blik op maatschappelijke vraagstukken kan verruimen en nieuwe perspectieven voor oplossingen voor je eigen praktijk kan opleveren.

Meer dan ooit staat de Dag van de Stad van dit jaar in het teken van de verwevenheid tussen fysieke en sociale vraagstukken en het bevorderen van inclusie. Hoe zorg je ervoor dat alle inwoners gelijke kansen hebben? En hoe maken en houden we onze steden inclusief en toekomstbestendig? Dit zijn uitdagende vraagstukken, waar bewoners, bestuurders, ondernemers en organisaties dagelijks mee te maken hebben. Op 30 juni staan de thema’s wonen, onderwijs en werk centraal. Tijdens de Dag van de Stad in september komen nog meer thema’s aan bod.

Programma

Hoogleraar Mobility Design aan de TU Delft Matthijs van Dijk, tevens hoogleraar Strategic Design in Trondheim Noorwegen en eigenaar en oprichter van de Reframing Studio, neemt ons mee in het belang van ontwerpdenken voor maatschappelijke verandering en innovatie. En hij geeft ons inzicht in hoe we dat in de praktijk kunnen brengen.

We gaan ook aan de slag met die praktijk. Met prangende vraagstukken over wonen, onderwijs en werk in de hand gaan we aan het werk in een ontwerpatelier. Daarin verkennen we hoe je anders leert kijken en nieuwe mogelijkheden kunt ontdekken met behulp van de ‘reframing-methode’.

Gaststad Tilburg

Op 30 juni krijgen we vast een warm welkom van onze gaststad Tilburg. Zij nemen ons op de Dag van de Stad 29 september én in de voorafgaande Nacht van de Stad op woensdag 28 september, vol trots mee in haar heden en verleden. Waar oud en nieuw en ruig en verfijnd versmelten. Met als uitvalsbasis de Spoorzone, een 75 hectare groot gebied midden in de stad, aan het spoor en het station, toont Tilburg ons waarom het een van de koplopers is in sociale innovaties.

Aanmelden

We zien je graag tijdens het voorprogramma op 30 juni in Tilburg.

Aanmelden kan via dit formulier.

Bijeenkomst CoP City Deals in Ede: Ecosystemen van City Deals

Locatie: World Food Centre, Nieuwe Kazernelaan 2-D42, Ede
24 mei
09:30 - 17:00

De Community of Practice van City Deals is het brede leernetwerk voor projectleiders, secretarissen en andere actief betrokken City Deal-professionals. In formele en informele ‘CoP’-bijeenkomsten worden kennis en ervaringen gedeeld, sucessen gevierd en lessen getrokken uit wat niet goed ging.  Tijdens de COVID19-crisis kwam de CoP online bij elkaar. Zo is bijna twee jaar lang het voor een netwerkorganisatie als Agenda Stad zo belangrijke ‘wij-gevoel’ in stand gebleven. Na het lange wachten worden de CoP-leden nu beloond met eindelijk weer een bijeenkomst op locatie.

Op dinsdag 24 mei buigt de Community of Practice van City Deals zich tijdens een dagvullend programma over de Ecosystemen van City Deals. Gastheer van de CoP-dag is de gemeente Ede. We worden onder andere rondgeleid door het World Food Centre, waar op 16 oktober 2021 de 28e City Deal, Gezonde en Duurzame Voedselomgeving, is ondertekend.

Ecosystemen kennen we natuurlijk uit de natuur. Simpel gezegd: een wijze van samenleven van flora, fauna en micro-organismen binnen een bepaalde omgeving. Hé, dat klinkt bekend! Binnen een City Deal werken we ook met elkaar samen, hebben we elkaar nodig. Precies: wij hebben ons eigen ecosysteem.
Tijdens ons werkbezoek gaan we op verschillende manieren op expeditie, samen op zoek naar de relaties tussen de ecosystemen van de stad Ede, de City Deal ‘Gezonde en duurzame voedselomgeving’ en Regiodeal Food Valley. Hoe verhouden die zich tot elkaar, hoe werk je samen, hoe maak je optimaal gebruik van elkaar? Als er belangen in de weg staan, hoe ga je daar dan mee om?

Programma

 • 09.30 – 10:00 Inloop en ontvangst Kazerneterrein
 • 10.00 – 12.30
  • Introductie ecosystemen
  • De stad Ede en de City Deal Voedsel
  • Rondleiding World Food Centre
 • 12.00 – 12.30 Gesprek over ecosystemen in City Deals
 • 12.30 – 14.30 Belevingslunch in het Smaakpark (incl. reistijd)
 • 14.30 – 16.15
  • De City Deal en de Regiodeal
  • Workshop Relaties buiten de City Deal
 • 16.15 – 17.00 Borrel bij het Smaakpark

Als betrokkene bij City Deals heb je als het goed is een uitnodiging voor deze CoP-dag ontvangen. Heb je geen uitnodiging gekregen en wil je er wel graag bij zijn? Stuur dan een mailtje naar postbus.agendastad[at]minbzk.nl.

 

Workshop Slimme initiatieventoets

Locatie: Amersfoort
22 april
9.00 uur - 12.30 uur

Stel je wilt een evenement organiseren of een dakkapel bouwen – hoe vind je dan de informatie om te kijken of je daarvoor een vergunning kunt krijgen en aan welke voorwaarden je moet voldoen? Daarvoor ontwikkelen we binnen de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ de Slimme Initiatieventoets. We willen dat het instrument voldoet aan de eisen van het werkveld en voor burgers en professionals te gebruiken is. Om te bepalen welke informatie naar boven moet komen in het instrument, hebben we jouw input nodig. Graag nodigen we je uit om daarover mee te denken tijdens een ontwerpworkshop op vrijdag 22 april in Amersfoort en samen een ‘proof of concept’ te ontwikkelen onder leiding van creatief strateeg Jurian Strik (Studio-Strik).

Meld je aan! Workshop op 22 april: Slimme initiatieventoets – Agendastad

Dag van de Stad Tilburg: De Stad van Iedereen

Locatie: Spoorzone, Tilburg
29 september
09:00 - 18:00

De Spoorzone in Tilburg vormt dit jaar de ‘thuisbasis’ van de zesde Dag van de Stad op donderdag 29 september. Dit jaar staat de dag in het teken van het streven naar gelijke kansen voor iedereen. Hoe zorg je ervoor dat alle inwoners, ook de 1 miljoen kwetsbaren in Nederland, mee kunnen doen in de stad? Dat iedereen gelijke kansen heeft, op werk, passende woonruimte, goed onderwijs en goede zorg? En hoe kunnen de grote fysieke opgaven in de stad, zoals de krapte op de woningmarkt of de energietransitie, hieraan bijdragen? Kortom: hoe maken en houden we onze steden inclusief en toekomstbestendig?

Met als thema ‘De stad van iedereen’, gaan we dit jaar in gesprek over deze en andere uitdagingen. Er is een gevarieerd programma met inspirerende sprekers, interessante excursies en met volop gelegenheid om inzichten te delen. Meer dan ooit staat De Dag van de Stad in het teken van de verwevenheid tussen fysieke vraagstukken en het bevorderen van inclusie.

Inclusieve gaststad Tilburg

Tilburg, met 225.000 inwoners de zevende stad van Nederland, neemt ons dit jaar vol trots mee in haar heden en verleden, waar oud en nieuw en ruig en verfijnd versmelten. Niet alleen op de Dag van de Stad maar ook in de voorafgaande Nacht van de Stad op woensdag 28 september. Onze basis is de Spoorzone, een 75 hectare groot gebied midden in de stad, aan het spoor en het station. Vanuit daar toont Tilburg ons waarom het een van de koplopers is in sociale innovaties.

De Dag van de Stad is hét jaarlijkse congres rond stedelijke innovatie. Samen met stedelijke professionals, bestuurders, cultuurmakers, kleurrijke inwoners, ondernemers, wetenschappers, stadshistorici, creatieve denkers en kennisinstellingen verkennen we elk jaar de nieuwste stedelijke ontwikkelingen.

Dit jaar vindt de Dag van de Stad een maand eerder plaats dan in eerdere jaren, namelijk op 29 september 2022. Dat doen we vanwege de kans op beter weer tijdens de excursies en om eventuele restricties als gevolg van een onverhoopte nieuwe corona-uitbraak in het najaar voor te zijn. Elkaar ontmoeten is nu eenmaal het hart van de Dag van de Stad. We zien je dus graag op 28 én 29 september in Tilburg.

De komende tijd houden we je graag op de hoogte. Volg ons op www.dedagvandestad.nl, instagram en Twitter

CD Openbare Ruimte op Euroscience Open Forum

Locatie: online
16 juli
9.45 - 11.00

City Deal Openbare Ruimte staat op in het programma van het Euroscience Open Forum, de grootste biënnale in Europa over wetenschap en innovatie.

Titel van de sessie: Healthy soils for liveable cities – Towards an urban Soil Biodiversity Strategy
(Bodembiodiversiteit, inrichting openbare ruimte, leefbare steden, duurzaam gedrag en burgerbewustzijn)

Sprekers:

Marleen de Ruiter (BZK), Joyce van de Berg (landschapsarchtitect gemeente Amsterdam), Reint JanRenes (lector Psychologie voor een Duurzame Stad), Jorinde Nuytinck (bioloog Naturalis) en Miquel Marti Casanovas (hoogleraar stedenbouw, Universiteit Catalonië, Spanje).

Voertaal: Engels

Meer informatie en aanmelden: EuroScience Open Forum

Werkbezoek MOOS LAB City Deal CCB

Locatie: MOOS LAB woning, Zaandam
05 april
13:30 - 16:30

Op dinsdag 5 april gaat de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen op werkbezoek naar In The Middle Of Our Street (MOOS) LAB van 13.30 tot 16.30.

In The Middle Of Our Street wil op een verantwoorde manier het woningtekort oplossen. Dit doen ze door gebouwen te realiseren voor het sociale en midden huur segment opgebouwd uit industrieel geproduceerde modules. De modules bestaan uit een hybride materialisatie: CLT (hout) en circulair beton (Urban Mining materialen). In dit concept staat een gelijkwaardige samenwerking tussen alle stakeholders centraal middels een partner ecosysteem, digitalisering van ontwerp tot aan hergebruik en een vernieuwde kijk op grondstofstromen en restwaarde garanties. Het winnen van So You Think You Can Build gaf ze een extra boost. De eerste woningen zijn in productie.

De MOOS lab woning is te bezichtigen in Zaandam bij een van MOOS partners, de Rutte groep. Samen met New Horizon Urban Mining nemen ze je mee door het proces. Van het oogsten van betonnen delen tot het eindproduct: een kwalitatief hoogwaardige woning voor het sociale en midden huur segment.

MOOS richt zich op overheden, woningcorporaties, ontwikkelaars en beleggers. We kijken ernaar uit je te verwelkomen!

Meld je hier aan . Er is plek voor 30 deelnemers.