Deelsessie Concreet impact maken – succesvol samenwerken met impactondernemers op de Dag van de Stad 2022

Locatie: Spoorzone Tilburg
29 september
13:00 - 14:00
Georganiseerd door City Deal City Deal Impact Ondernemen

Op de Dag van de Stad kun je je door experts en andere stedelijke professionals laten bijpraten en inspireren over innovaties in stedelijke vraagstukken. De Dag van de Stad is al jarenlang een hooggewaardeerd evenement door de mix van topsprekers, excursies, ontwerpateliers en inhoudelijke deelsessies. Bekijk het programma en meld je snel aan.

Ook City Deals ontbreken natuurlijk niet op de Dag van de Stad. In diverse deelsessies word je door City Deals bijgepraat over actuele ontwikkelingen rond hun thema. Wil je daar bij zijn, reserveer dan bij je aanmelding snel een plekje, want het aantal plekken per sessie is beperkt!

In onze agenda lichten we graag een aantal deelsessies uit. Bijvoorbeeld de deelsessie Concreet impact maken – succesvol samenwerken met impactondernemers.

Deelsessie Concreet impact maken – succesvol samenwerken met impactondernemers

De City Deal Impact Ondernemen verbindt gemeenten/rijk met impactondernemers en financiers. Er worden drie voorbeelden van nieuwe samenwerkingen uitgelicht waarbij het doel was: een leuker leven realiseren voor kwetsbare mensen. Door werk, beter onderwijs en/of andere vormen van participatie. Het resultatenfonds Leeuwarden, de impactcase van Young Capital i.s.m. Stichting 180 en betalen voor impact met impactondernemer Stichting Studeren en Werken op Maat (SWOM). Tevens wordt de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) uitgelicht. Tot slot wordt een ondersteuningsprogramma voor gemeenten toegelicht.

Sprekers bij deze sessie zijn:

  • Eline van der Meulen van JongPIT
  • Marloes Schreur van gemeente Leeuwarden
  • Tara Stegehuis van Young Capital en Irma van der Veen van Stichting 180
  • Bart de Bart van SWOM

Deelsessie Leren van terugkerende knelpunten op de Dag van de Stad 2022

Locatie: Spoorzone Tilburg
29 september
14:20 - 15:20
Foto deurbellen uit Maatwerk Magazine nr 3

Op de Dag van de Stad kun je je door experts en andere stedelijke professionals laten bijpraten en inspireren over innovaties in stedelijke vraagstukken. De Dag van de Stad is al jarenlang een hooggewaardeerd evenement door de mix van topsprekers, excursies, ontwerpateliers en inhoudelijke deelsessies. Bekijk het programma en meld je snel aan.

Ook City Deals ontbreken natuurlijk niet op de Dag van de Stad. In diverse deelsessies word je door City Deals bijgepraat over actuele ontwikkelingen rond hun thema. Wil je daar bij zijn, reserveer dan bij je aanmelding snel een plekje, want het aantal plekken per sessie is beperkt!

In onze agenda lichten we graag een aantal deelsessies uit. Bijvoorbeeld de deelsessie Leren van terugkerende knelpunten.

Deelsessie Leren van terugkerende knelpunten

‘Wie niet past, loopt vast’ heeft de Nationale Ombudsman ooit geschreven. Sociaal werkers zijn vaak in staat om in gevallen waarin regels en instanties goede ondersteuning van de burgers belemmeren maatwerk te bieden. Dat gaat wel casus voor casus. Hoe herkennen we in het sociaal domein de patronen in de gevallen waarin maatwerk nodig is. En hoe kunnen we deze terugkerende knelpunten structureel oplossen. De City Deal Eenvoudig Maatwerk (een samenwerkingsverband van 8 gemeenten, 1 regio en 4 ministeries) heeft afgelopen jaar veel inzicht gekregen in hoe je dat aanpakt, waar je dan tegenaan loopt en mooie voorbeelden waarin het toch lukt. Die inzichten en voorbeelden delen we graag.

Deelsessie Deelmobiliteit in stedelijk gebiedsontwikkeling op de Dag van de Stad 2022

Locatie: Spoorzone Tilburg
29 september
14:20 - 15:20
Een detail van een elektrische auto in de oplader.
Elektrische auto. Foto: Andrew Roberts/Unsplash.

Op de Dag van de Stad kun je je door experts en andere stedelijke professionals laten bijpraten en inspireren over innovaties in stedelijke vraagstukken. De Dag van de Stad is al jarenlang een hooggewaardeerd evenement door de mix van topsprekers, excursies, ontwerpateliers en inhoudelijke deelsessies. Bekijk het programma en meld je snel aan.

Ook City Deals ontbreken natuurlijk niet op de Dag van de Stad. In diverse deelsessies word je door City Deals bijgepraat over actuele ontwikkelingen rond hun thema. Wil je daar bij zijn, reserveer dan bij je aanmelding snel een plekje, want het aantal plekken per sessie is beperkt!

In onze agenda lichten we graag een aantal deelsessies uit. Bijvoorbeeld de deelsessie Deelmobiliteit in stedelijk gebiedsontwikkeling.

Deelsessie Deelmobiliteit in stedelijk gebiedsontwikkeling

Na 3 jaar samenwerken presenteren we de ‘oogst’ van 3 jaar City Deal Elektrische Deelmobiliteit in Stedelijke gebiedsontwikkeling. Wat hebben verschillende gemeenten en projectontwikkelaars kunnen doen om het onderwerp op de kaart te zetten? En hoe zie je dit terug in gebiedsontwikkeling projecten en het parkeerbeleid? Partners van de Deal geven een inkijk op de ontwikkelingen en blikken vooruit.

Deelsessie Gezonde verleidingen voor een gezonde voedselomgeving op de Dag van de Stad 2022

Locatie: Spoorzone Tilburg
29 september
13:00 - 14:00
Georganiseerd door City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving

Op de Dag van de Stad kun je je door experts en andere stedelijke professionals laten bijpraten en inspireren over innovaties in stedelijke vraagstukken. De Dag van de Stad is al jarenlang een hooggewaardeerd evenement door de mix van topsprekers, excursies, ontwerpateliers en inhoudelijke deelsessies. Bekijk het programma en meld je snel aan.

Ook City Deals ontbreken natuurlijk niet op de Dag van de Stad. In diverse deelsessies word je door City Deals bijgepraat over actuele ontwikkelingen rond hun thema. Wil je daar bij zijn, reserveer dan bij je aanmelding snel een plekje, want het aantal plekken per sessie is beperkt!

In onze agenda lichten we graag een aantal deelsessies uit. Bijvoorbeeld de deelsessie Gezonde verleidingen voor een gezonde voedselomgeving.

Deelsessie Gezonde verleidingen voor een gezonde voedselomgeving.

Gemeenten willen en moeten zorgen voor een gezonde voedselomgeving, maar hoe doe je dat als er rondom stations, scholen en in kwetsbare wijken het makkelijker is om ongezonde voeding te krijgen dan gezonde voeding? In de stad liggen de ongezonde voedselkeuzen voor het oprapen en het aanbod van ongezond voedsel neemt sterk toe. In deze sessie – een initiatief van de City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving – gaan we in op de mogelijkheden en onmogelijkheden van gemeenten om hier wat aan te kunnen doen. Op welke manieren kun je ingrijpen in de voedselomgeving?  Een sessie die laat zien wat gemeenten kunnen doen om een gezonde keuze te stimuleren vanwege de urgentie omdat onze voedselomgeving ons eetpatroon bepaalt.

Deelsessie De Groene Stad op de Dag van de Stad 2022

Locatie: Spoorzone Tilburg
29 september
11:20 - 12:20
We zien twee mensen wandelend en pratend op een voetpad door een bos. Het beeld is ingekaderd door een grote boom die over het pad en de wandelaars buigt

Op de Dag van de Stad kun je je door experts en andere stedelijke professionals laten bijpraten en inspireren over innovaties in stedelijke vraagstukken. De Dag van de Stad is al jarenlang een hooggewaardeerd evenement door de mix van topsprekers, excursies, ontwerpateliers en inhoudelijke deelsessies. Bekijk het programma en meld je snel aan.

Ook City Deals ontbreken natuurlijk niet op de Dag van de Stad. In diverse deelsessies word je door City Deals bijgepraat over actuele ontwikkelingen rond hun thema. Wil je daar bij zijn, reserveer dan bij je aanmelding snel een plekje, want het aantal plekken per sessie is beperkt!

In onze agenda lichten we graag een aantal deelsessies uit. Bijvoorbeeld de deelsessie De Groene Stad. Daarin profiteer je van de inzichten van niet één, maar twee City Deals: Ruimte voor Lopen en Openbare Ruimte.

Deelsessie De Groene Stad

We willen allemaal groenere steden. Want die zijn gezond, biodivers, sociaal, adaptief, kortom levend. Maar verkeersnormen, begrotingstekorten en ingeslepen gewoontes staan ons in de weg. Hoe gaan we de groene stad opschalen? Wat vraagt dat aan inzichten en instrumenten? En verdichten én vergroenen, gaat dat nou wel of niet samen? Over deze en andere vragen gaat het college van Rijksadviseurs in gesprek met een aantal gemeenten van de City Deals Ruimte voor Lopen en Openbare Ruimte.

Open Huis-sessie

Wist je dat de City Deal Ruimte voor Lopen in juli een zeer informatieve online Open Huis-sessie heeft georganiseerd? Lees het verslag en bekijk de video.

Themabijeenkomst Ontwikkeling van de binnenstad van Heerlen

Locatie: Spiegeltent Festivalplein, Burgemeester Van Grunsvenplein, Heerlen
02 september
13:00 - 16:00

Geïnspireerd door de Dag van de Stad in 2021, organiseert Heerlen op vrijdag 2 september een congres over de ontwikkeling van de binnenstad. Wat maakt een goede binnenstad tot het hart van een stedelijke regio? Tijdens de themabijeenkomst Ambitie versus naakte werkelijkheid belicht architect Mark Feron met auteur en stadsfilosoof Govert Derix de plannen voor het centrum van Heerlen. Daarnaast verkennen experts Rinske Brand (auteur en columnist bij Gebiedsontwikkeling.nu) en Steven Delva (Architect van het jaar 2021) de kansen en mogelijkheden voor het centrum.

Meld je aan en laat je inspireren door de ambitie en energie van deze gaststad van de Dag van de Stad 2021.

Voor deelnemers aan de themabijeenkomst is er ook nog eens gelegenheid om vooraf deel te nemen aan een leerzame wandeling door  het centrum van Heerlen olv journalist Joost Phillippens of een rondleiding door het stadskantoor olv Francine Houben. Voor deze excursies is een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus meld u snel aan.

Stadmaakweek

Het congres maakt onderdeel uit van de derde editie van de Stadmaakweek, waarin elke dag met excursies en workshops wordt stilgestaan bij een ander stedelijk thema. De Stadmaakweek vindt dit jaar plaats van zondag 28 augustus tot en met zaterdag 3 september.

Cultura Nova

De themabijeenkomst Ambitie versus naakte werkelijkheid en de Stadmaakweek maken onderdeel uit van het jaarlijkse internationaal geörienteerde theaterfestival Cultura Nova dat Heerlen sinds 1991 organiseert met talloze culturele en andere partners. Lees meer over Cultura Nova.

Dag van de Stad 2022

Geïnspireerd door de themabijeenkomst in Heerlen? Mooi, want daarna is het nog maar 27 nachtjes slapen tot de Dag van de Stad in Tilburg. Heb jij je al aangemeld?

Webinar De binnenstad in transitie

Locatie: Online (link na aanmelding)
14 juli
15:30 - 16:30

Hoe gaan onze binnensteden naar een nieuwe ‘verdienmodel’?

De binnensteden veranderen in hoog tempo. Ontwikkelingen als thuiswerken, online winkelen en een ander gebruik van de binnenstad (flitsbezorging, toenemende druk transformatie naar woningbouw) vragen om een nieuwe kijk op de binnenstad. De binnensteden kennen daarnaast uitdagingen op het gebied van veiligheid en ondermijnende criminaliteit, verschraling van het aanbod voorzieningen, en opgaven rondom klimaatadaptatie, mobiliteit en verdichting. Hoe behouden we levendige, duurzame en economisch vitale binnensteden? Wat zijn nieuwe kansen? En de belangrijkste vraag: hoe kunnen gemeenten samen met andere partijen in de stad sturen op het juiste programma van recreëren, werken, leren, ontmoeten en wonen?

In opdracht van de ministeries van BZK, EZK, JenV en de G6 steden (Eindhoven, Amsterdam, Utrecht, Groningen, Den Haag, Rotterdam) hebben BURA Urbanism en de Stec Groep het afgelopen jaar een ‘Verkenning G6 Vitale Binnensteden’ uitgevoerd. De resultaten delen we graag tijdens de Webinar De binnenstad in transitie op donderdag 14 juli van 15:30 tot 16:30 uur.

Na een presentatie van de resultaten van dit onderzoek geeft Cees Jan Pen (lector bij het lectoraat De Ondernemende Regio van Fontys) zijn reflectie en gaan we in gesprek met o.a. de Eindhovense wethouder van de binnenstad, Monique Esselbrugge, over de vervolgstappen die nodig zijn om tot een goede aanpak te komen. U bent van harte welkom om digitaal aan te sluiten.

Schrijf u in met dit inschrijfformulier en ontvang de link voor de Webinar.

Mocht u op vakantie zijn, dan kunt u de Webinar na afloop terugkijken.

Voor meer informatie over de bijeenkomst en de Verkenning kunt u contact opnemen met Marieke de Vries (marieke.vries@minbzk.nl) of Marco Karssemakers (m.karssemakers@eindhoven.nl).

 

Heb jij een passie voor Vitale Binnensteden? Ben jij contactueel en communicatie sterk en de komende 3 a 4 jaar tenminste 3 dagen per week beschikbaar? Bekijk dan onze vacature voor een kwartiermaker voor de nieuwe City Deal Vitale Binnensteden en reageer voor 20 juli!

Bestuurlijk diner pensant City Deal Kennis Maken met minister Dijkgraaf

Locatie: ROC Mondriaan, Den Haag
30 november
17:30 - 21:00
Georganiseerd door City Deal City Deal Kennis Maken

Besloten bijeenkomst. Meer informatie volgt.

 

Summerschool: Ethische dilemma’s van de slimme stad

Locatie: Den Haag - Scheveningen
Startdatum: 24 augustus - 26 augustus

Ben je een jongprofessional en wil je alles leren over de slimme stad? Meld je dan aan voor de Summerschool ‘Ethische dilemma’s van de slimme stad’ op 24, 25 en 26 augustus in Den Haag. Samen met 24 jongprofessionals werk je in multidisciplinaire teams aan een vernieuwend concept om ethiek een plek te geven in de digitale transitie.

Meer informatie en aanmelden:  City Deal Een slimme stad, zo doe je dat.

Open Huis City Deal Ruimte voor Lopen 5 juli

Locatie: Beeld en Geluid Den Haag, Zeestraat 82 Den Haag
05 juli
15:00 - 17:00
We zien twee mensen wandelend en pratend op een voetpad door een bos. Het beeld is ingekaderd door een grote boom die over het pad en de wandelaars buigt

Waarom is lopen belangrijk voor onze fysieke, mentale en sociale gezondheid? Hoe kunnen we mensen verleiden om (meer) te gaan lopen? En hoe kunnen gemeenten, bedrijven en organisaties hier aan bijdragen? Dat zijn de hoofdvragen tijdens de Open Huis-sessie van de City Deal Ruimte voor lopen op dinsdag 5 juli. In drie panelrondes gaan we met bestuurders, specialisten en andere professionals in gesprek. Houd Agendastad.nl in de gaten voor meer informatie over het programma of meld je aan voor de mailing via citydeal@ruimtevoorlopen.nl. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in wandelen, gezondheid, een groene publieke ruimte en stedelijke mobiliteit. De sessie vindt plaats in het Beeld en Geluid Museum in Den Haag en is ook online bij te wonen.

Over de Open Huis-sessies

De Open Huis-sessies zijn een nieuw initiatief van Agenda Stad. Tijdens het Open Huis stelt een City Deal zich voor met een inhoudelijke bijeenkomst in sfeervolle setting. Met het Open Huis stellen City Deals zich voor aan geïnteresseerden die nog niet nauw betrokken zijn bij de deal. Dat kunnen gemeenten of andere partijen zijn met interesse in het thema. Doel is om het City Deal-netwerk te vergroten en de waardevolle kennis die in de City Deal wordt opgedaan, breder te verspreiden. De Open Huis-sessie van de City Deal Ruimte voor Lopen is de eerste bijeenkomst in deze nieuwe reeks.