Prettige Voortzetting – 19 januari

Locatie: 's-Hertogenbosch
Startdatum: 19 januari - 19 januari
15:00 uur - 17:00 uur
Georganiseerd door City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

We gaan door met de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ in 2023, 2024 en daarna! Op donderdag 19 januari gaan we dat samen met alle partners vieren tijdens de feestelijke City Deal Dag ‘Prettige Voortzetting’ in ’s-Hertogenbosch. We nodigen je van harte uit om hierbij te zijn, samen met je collega’s en bestuurder. Meld jezelf én je bestuurder snel aan! 

Datum: donderdag 19 januari 2023
Tijd: 12.00 – 16.30 uur, met aansluitend een borrel
Locatie: Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, 5211 VD, in ’s-Hertogenbosch

Over de City Deal
Nederland staat voor grote opgaven om onze steden, dorpen en regio’s leefbaar en duurzaam te houden. Die opgaven kunnen we alleen oplossen als we daarvoor, op een democratische manier, ook de kansen benutten die digitalisering en technologisering ons bieden. Om dat te bereiken hebben in de afgelopen jaren in totaal 63 partners de City Deal Een slimme stad, zo doe je dat ondertekend. Hierin ligt de focus op procesinnovatie en het opzetten van onderlinge samenwerking. We willen deze City Deal op 1 januari verlengen. Daarmee kunnen bestaande partners focussen op  toepassen en opschalen van smartcityoplossingen en het biedt voor nieuwe partners een mooie moment om aan te haken.

Programma

12.00 uur Inloop met netwerklunch

13.00 uur Welkom

13.15 uur Samen verder –  in gesprek over de thema’s waarmee we aan de slag gaan. Hoe hebben we afgelopen jaren hieraan gewerkt en welke volgende stap moeten we nu maken?

14.30 uur Pauze, inloop bestuurders (partners zijn welkom om te blijven)

15.00 uur Welkom voor bestuurders

15.15 uur Zo word je een slimme stad – de gemeenten Roeselare, Brugge en Leuven wonnen op 17 november de World Smart Cities Award voor hun dataplatform. Ze leggen uit wat ze doen.

15.45 uur Debat met wethouders ‘Hoe zet je de volgende stap?’

16.00 uur Ceremoniële ondertekening Volgende stap City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

16.30 uur Borrel

KLIK HIER VOOR AANMELDEN

Symposium Maakruimte voor Mooi Nederland

Locatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rijnstraat 50, Den Haag
01 december
14:00 - 17:30
Studio Marco Vermeulen - credits: Studio Marco Vermeulen. Bron: worlddesignembassies.com

Op 6 juli lanceerde minister Hugo de Jonge het programma ‘Mooi Nederland’, een programma dat de ruimtelijke kwaliteit van ons land centraal stelt. Want Nederland staat voor grote ruimtelijke transitieopgaven: wonen, water, landbouw, mobiliteit, maar ook inclusiviteit en gezondheid. En om te komen tot verandering op al die gebieden, moet worden samengewerkt. In de praktijk blijkt zo’n integrale aanpak echter nog niet zo eenvoudig. Tegelijkertijd zien we binnen die complexe ruimtelijke opgaven steeds vaker ontwerpers een verbindende en inspirerende rol vervullen en de ruimte in systemen creëren om tot nieuwe manier van denken en doen te kúnnen komen.

Systemische en Duurzame verandering

‘Maakruimte voor Mooi Nederland’ betreft een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gezamenlijk en richt zich op de vraag:  Wat kunnen we leren van ontwerpveld in de aanpak van (ruimtelijke) transitieopgaven? Maar vooral: Hoe kom je van experimentele aanpakken naar systemische en duurzame verandering?

Tijdens Dutch Design Week hebben we vanuit WDE in samenwerking met Jetske van Oosten, twee expedities (Circulair Landschap en Leefbare Stad) georganiseerd om netwerken bij elkaar te brengen en als vervolg daarop vindt op 1 december het Symposium Maakruimte voor Mooi Nederland plaats, dat de opmaat zal vormen voor het ontwikkelen van een lerend netwerk.

Programma

14.00-14.15      Welkom door Gido ten Dolle – Manager Mooi Nederland, ministerie BZK
Over belang van ontwerpkracht bij opgaven van Mooi NL

14.15-15.10       Panelgesprek met: 

  • Jannemarie de Jonge, Lid College van rijksadviseurs
  • Suzanne Potjer, Chief Exploration Officer, ministerie van BZK (onder voorbehoud)
  • Marieke Rietbergen, directeur Design Innovation Group
  • Karla Niggebrugge, Beleidsmedewerker Klimaatadaptatie Bebouwd gebied & sociale innovatie, Provincie Noord-Brabant

15.10-15.30       Pauze

15.30-15.50       Maakruimte voor Mooi Nederland – door Jetske van Oosten
Over ontwerpkracht als breekijzer om tot systemische verandering te komen, met voorbeelden uit de expedities die reikwijdte van ontwerpkwaliteiten tonen

15.50-16.40       Beknopte krachtenveldanalyse (een vingeroefening in netwerkdenken)
De deelnemers gaan aan de hand van vragen, in groepen met elkaar in gesprek over positionering van eigen initiatieven binnen bredere transities, en verkennen kansen en dwarsverbanden

16.45-17.30       Plenaire slotreflectie, in interactie met publiek

17.30                   Netwerkborrel

Aanmelden

Als je het symposium wilt bijwonen, vul dan het aanmeldformulier in.

Crowd Safety Congres – Zo zorg je voor een veilige stad

Locatie: Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (Wapenrustlaan 11, 7321 DL Apeldoorn)
01 december
10:00 - 13:00
Georganiseerd door City Deal Een Slimme Stad, zo doe je dat

Wilt u inzicht in bezoekersstromen van de stad? Leer van de ervaringen die zijn opgedaan met het dashboard Crowd Safety Manager tijdens het Crowd Safety Congres op 1 december in Apeldoorn. Deze tool is ontwikkeld in de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en getest door gemeente Den Haag, de gemeente Breda en de gemeente ’s-Hertogenbosch in nauwe samenwerking met de Nationale Politie en het IT bedrijf Argaleo.

Inschrijven

Inschrijven kan via dit inschrijfformulier. Deelname is gratis.

Over de Crowd Safety Manager

De gemeente Den Haag experimenteerde afgelopen zomer met de Crowd Safety Manager in het LivingLab op Scheveningen. De gemeente Breda gebruikte de tool tijdens het 538 Koningsdag en de intocht van Sinterklaas. En  in ‘s-Hertogenbosch zorgt het dashboard ervoor dat 11/11 goed verloopt in de Carnavalsstad.

Tijdens het Crowd Safety Congres delen de gemeenten de lessen die ze hebben geleerd bij het gebruik van de tool binnen hun organisatie. En u leert hoe de tool kan worden ingezet in uw organisatie

(Concept)Programma

9.30 uur: Inloop
10.00 uur: Welkom vanuit de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ – Jan-Willem Wesselink (programmamanager City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’)
10.10 uur: Data in de stad van Privacy naar Ethiek – Ben Kokkeler (Directeur Centrum Veiligheid en Digitalisering)
10.30 uur: Wat is de Crowd Safety Manager? Toelichting op de tool – Jeroen Steenbakkers (eigenaar Argaleo)
10.45 uur: De noodzaak van preventief handelen – Matthijs Flim (domeinregisseur Smart City bij de Nationale Politie)
11.00 uur: Crowd Safety in Breda – Margriet Heessels (projectleider Digitalisering bij de gemeente Breda)
11.05 uur: Crowd Safety in ‘s-Hertogenbosch – Cas Franken (data-trainee bij de gemeente ’s-Hertogenbosch)
11.10 uur: Crowd Safety in Den Haag – Marjet de Jager (Crowd Control manager bij de gemeente Den Haag)

11.15 uur: Panelgesprek “De lessons learned in Breda, Den Bosch en Den Haag” – onder leiding van moderator Klaes Sikkema (WeLabs)
12.00 uur: Pauze
12.15 uur: Crowd management next level, van handhaven naar voorspellen – Sascha Hoogendoorn-Lanser (TU Delft)
12.45 uur: Wrap-up – Klaes Sikkema (WeLabs)
13.00 uur: Netwerklunch met de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

Deelsessie Concreet impact maken – succesvol samenwerken met impactondernemers op de Dag van de Stad 2022

Locatie: Spoorzone Tilburg
29 september
13:00 - 14:00
Georganiseerd door City Deal City Deal Impact Ondernemen

Op de Dag van de Stad kun je je door experts en andere stedelijke professionals laten bijpraten en inspireren over innovaties in stedelijke vraagstukken. De Dag van de Stad is al jarenlang een hooggewaardeerd evenement door de mix van topsprekers, excursies, ontwerpateliers en inhoudelijke deelsessies. Bekijk het programma en meld je snel aan.

Ook City Deals ontbreken natuurlijk niet op de Dag van de Stad. In diverse deelsessies word je door City Deals bijgepraat over actuele ontwikkelingen rond hun thema. Wil je daar bij zijn, reserveer dan bij je aanmelding snel een plekje, want het aantal plekken per sessie is beperkt!

In onze agenda lichten we graag een aantal deelsessies uit. Bijvoorbeeld de deelsessie Concreet impact maken – succesvol samenwerken met impactondernemers.

Deelsessie Concreet impact maken – succesvol samenwerken met impactondernemers

De City Deal Impact Ondernemen verbindt gemeenten/rijk met impactondernemers en financiers. Er worden drie voorbeelden van nieuwe samenwerkingen uitgelicht waarbij het doel was: een leuker leven realiseren voor kwetsbare mensen. Door werk, beter onderwijs en/of andere vormen van participatie. Het resultatenfonds Leeuwarden, de impactcase van Young Capital i.s.m. Stichting 180 en betalen voor impact met impactondernemer Stichting Studeren en Werken op Maat (SWOM). Tevens wordt de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) uitgelicht. Tot slot wordt een ondersteuningsprogramma voor gemeenten toegelicht.

Sprekers bij deze sessie zijn:

  • Eline van der Meulen van JongPIT
  • Marloes Schreur van gemeente Leeuwarden
  • Tara Stegehuis van Young Capital en Irma van der Veen van Stichting 180
  • Bart de Bart van SWOM

Deelsessie Leren van terugkerende knelpunten op de Dag van de Stad 2022

Locatie: Spoorzone Tilburg
29 september
14:20 - 15:20
Foto deurbellen uit Maatwerk Magazine nr 3

Op de Dag van de Stad kun je je door experts en andere stedelijke professionals laten bijpraten en inspireren over innovaties in stedelijke vraagstukken. De Dag van de Stad is al jarenlang een hooggewaardeerd evenement door de mix van topsprekers, excursies, ontwerpateliers en inhoudelijke deelsessies. Bekijk het programma en meld je snel aan.

Ook City Deals ontbreken natuurlijk niet op de Dag van de Stad. In diverse deelsessies word je door City Deals bijgepraat over actuele ontwikkelingen rond hun thema. Wil je daar bij zijn, reserveer dan bij je aanmelding snel een plekje, want het aantal plekken per sessie is beperkt!

In onze agenda lichten we graag een aantal deelsessies uit. Bijvoorbeeld de deelsessie Leren van terugkerende knelpunten.

Deelsessie Leren van terugkerende knelpunten

‘Wie niet past, loopt vast’ heeft de Nationale Ombudsman ooit geschreven. Sociaal werkers zijn vaak in staat om in gevallen waarin regels en instanties goede ondersteuning van de burgers belemmeren maatwerk te bieden. Dat gaat wel casus voor casus. Hoe herkennen we in het sociaal domein de patronen in de gevallen waarin maatwerk nodig is. En hoe kunnen we deze terugkerende knelpunten structureel oplossen. De City Deal Eenvoudig Maatwerk (een samenwerkingsverband van 8 gemeenten, 1 regio en 4 ministeries) heeft afgelopen jaar veel inzicht gekregen in hoe je dat aanpakt, waar je dan tegenaan loopt en mooie voorbeelden waarin het toch lukt. Die inzichten en voorbeelden delen we graag.

Deelsessie Deelmobiliteit in stedelijk gebiedsontwikkeling op de Dag van de Stad 2022

Locatie: Spoorzone Tilburg
29 september
14:20 - 15:20
Een detail van een elektrische auto in de oplader.
Elektrische auto. Foto: Andrew Roberts/Unsplash.

Op de Dag van de Stad kun je je door experts en andere stedelijke professionals laten bijpraten en inspireren over innovaties in stedelijke vraagstukken. De Dag van de Stad is al jarenlang een hooggewaardeerd evenement door de mix van topsprekers, excursies, ontwerpateliers en inhoudelijke deelsessies. Bekijk het programma en meld je snel aan.

Ook City Deals ontbreken natuurlijk niet op de Dag van de Stad. In diverse deelsessies word je door City Deals bijgepraat over actuele ontwikkelingen rond hun thema. Wil je daar bij zijn, reserveer dan bij je aanmelding snel een plekje, want het aantal plekken per sessie is beperkt!

In onze agenda lichten we graag een aantal deelsessies uit. Bijvoorbeeld de deelsessie Deelmobiliteit in stedelijk gebiedsontwikkeling.

Deelsessie Deelmobiliteit in stedelijk gebiedsontwikkeling

Na 3 jaar samenwerken presenteren we de ‘oogst’ van 3 jaar City Deal Elektrische Deelmobiliteit in Stedelijke gebiedsontwikkeling. Wat hebben verschillende gemeenten en projectontwikkelaars kunnen doen om het onderwerp op de kaart te zetten? En hoe zie je dit terug in gebiedsontwikkeling projecten en het parkeerbeleid? Partners van de Deal geven een inkijk op de ontwikkelingen en blikken vooruit.

Deelsessie Gezonde verleidingen voor een gezonde voedselomgeving op de Dag van de Stad 2022

Locatie: Spoorzone Tilburg
29 september
13:00 - 14:00
Georganiseerd door City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving

Op de Dag van de Stad kun je je door experts en andere stedelijke professionals laten bijpraten en inspireren over innovaties in stedelijke vraagstukken. De Dag van de Stad is al jarenlang een hooggewaardeerd evenement door de mix van topsprekers, excursies, ontwerpateliers en inhoudelijke deelsessies. Bekijk het programma en meld je snel aan.

Ook City Deals ontbreken natuurlijk niet op de Dag van de Stad. In diverse deelsessies word je door City Deals bijgepraat over actuele ontwikkelingen rond hun thema. Wil je daar bij zijn, reserveer dan bij je aanmelding snel een plekje, want het aantal plekken per sessie is beperkt!

In onze agenda lichten we graag een aantal deelsessies uit. Bijvoorbeeld de deelsessie Gezonde verleidingen voor een gezonde voedselomgeving.

Deelsessie Gezonde verleidingen voor een gezonde voedselomgeving.

Gemeenten willen en moeten zorgen voor een gezonde voedselomgeving, maar hoe doe je dat als er rondom stations, scholen en in kwetsbare wijken het makkelijker is om ongezonde voeding te krijgen dan gezonde voeding? In de stad liggen de ongezonde voedselkeuzen voor het oprapen en het aanbod van ongezond voedsel neemt sterk toe. In deze sessie – een initiatief van de City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving – gaan we in op de mogelijkheden en onmogelijkheden van gemeenten om hier wat aan te kunnen doen. Op welke manieren kun je ingrijpen in de voedselomgeving?  Een sessie die laat zien wat gemeenten kunnen doen om een gezonde keuze te stimuleren vanwege de urgentie omdat onze voedselomgeving ons eetpatroon bepaalt.

Deelsessie De Groene Stad op de Dag van de Stad 2022

Locatie: Spoorzone Tilburg
29 september
11:20 - 12:20
We zien twee mensen wandelend en pratend op een voetpad door een bos. Het beeld is ingekaderd door een grote boom die over het pad en de wandelaars buigt

Op de Dag van de Stad kun je je door experts en andere stedelijke professionals laten bijpraten en inspireren over innovaties in stedelijke vraagstukken. De Dag van de Stad is al jarenlang een hooggewaardeerd evenement door de mix van topsprekers, excursies, ontwerpateliers en inhoudelijke deelsessies. Bekijk het programma en meld je snel aan.

Ook City Deals ontbreken natuurlijk niet op de Dag van de Stad. In diverse deelsessies word je door City Deals bijgepraat over actuele ontwikkelingen rond hun thema. Wil je daar bij zijn, reserveer dan bij je aanmelding snel een plekje, want het aantal plekken per sessie is beperkt!

In onze agenda lichten we graag een aantal deelsessies uit. Bijvoorbeeld de deelsessie De Groene Stad. Daarin profiteer je van de inzichten van niet één, maar twee City Deals: Ruimte voor Lopen en Openbare Ruimte.

Deelsessie De Groene Stad

We willen allemaal groenere steden. Want die zijn gezond, biodivers, sociaal, adaptief, kortom levend. Maar verkeersnormen, begrotingstekorten en ingeslepen gewoontes staan ons in de weg. Hoe gaan we de groene stad opschalen? Wat vraagt dat aan inzichten en instrumenten? En verdichten én vergroenen, gaat dat nou wel of niet samen? Over deze en andere vragen gaat het college van Rijksadviseurs in gesprek met een aantal gemeenten van de City Deals Ruimte voor Lopen en Openbare Ruimte.

Open Huis-sessie

Wist je dat de City Deal Ruimte voor Lopen in juli een zeer informatieve online Open Huis-sessie heeft georganiseerd? Lees het verslag en bekijk de video.

Themabijeenkomst Ontwikkeling van de binnenstad van Heerlen

Locatie: Spiegeltent Festivalplein, Burgemeester Van Grunsvenplein, Heerlen
02 september
13:00 - 16:00

Geïnspireerd door de Dag van de Stad in 2021, organiseert Heerlen op vrijdag 2 september een congres over de ontwikkeling van de binnenstad. Wat maakt een goede binnenstad tot het hart van een stedelijke regio? Tijdens de themabijeenkomst Ambitie versus naakte werkelijkheid belicht architect Mark Feron met auteur en stadsfilosoof Govert Derix de plannen voor het centrum van Heerlen. Daarnaast verkennen experts Rinske Brand (auteur en columnist bij Gebiedsontwikkeling.nu) en Steven Delva (Architect van het jaar 2021) de kansen en mogelijkheden voor het centrum.

Meld je aan en laat je inspireren door de ambitie en energie van deze gaststad van de Dag van de Stad 2021.

Voor deelnemers aan de themabijeenkomst is er ook nog eens gelegenheid om vooraf deel te nemen aan een leerzame wandeling door  het centrum van Heerlen olv journalist Joost Phillippens of een rondleiding door het stadskantoor olv Francine Houben. Voor deze excursies is een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus meld u snel aan.

Stadmaakweek

Het congres maakt onderdeel uit van de derde editie van de Stadmaakweek, waarin elke dag met excursies en workshops wordt stilgestaan bij een ander stedelijk thema. De Stadmaakweek vindt dit jaar plaats van zondag 28 augustus tot en met zaterdag 3 september.

Cultura Nova

De themabijeenkomst Ambitie versus naakte werkelijkheid en de Stadmaakweek maken onderdeel uit van het jaarlijkse internationaal geörienteerde theaterfestival Cultura Nova dat Heerlen sinds 1991 organiseert met talloze culturele en andere partners. Lees meer over Cultura Nova.

Dag van de Stad 2022

Geïnspireerd door de themabijeenkomst in Heerlen? Mooi, want daarna is het nog maar 27 nachtjes slapen tot de Dag van de Stad in Tilburg. Heb jij je al aangemeld?

Webinar De binnenstad in transitie

Locatie: Online (link na aanmelding)
14 juli
15:30 - 16:30

Hoe gaan onze binnensteden naar een nieuwe ‘verdienmodel’?

De binnensteden veranderen in hoog tempo. Ontwikkelingen als thuiswerken, online winkelen en een ander gebruik van de binnenstad (flitsbezorging, toenemende druk transformatie naar woningbouw) vragen om een nieuwe kijk op de binnenstad. De binnensteden kennen daarnaast uitdagingen op het gebied van veiligheid en ondermijnende criminaliteit, verschraling van het aanbod voorzieningen, en opgaven rondom klimaatadaptatie, mobiliteit en verdichting. Hoe behouden we levendige, duurzame en economisch vitale binnensteden? Wat zijn nieuwe kansen? En de belangrijkste vraag: hoe kunnen gemeenten samen met andere partijen in de stad sturen op het juiste programma van recreëren, werken, leren, ontmoeten en wonen?

In opdracht van de ministeries van BZK, EZK, JenV en de G6 steden (Eindhoven, Amsterdam, Utrecht, Groningen, Den Haag, Rotterdam) hebben BURA Urbanism en de Stec Groep het afgelopen jaar een ‘Verkenning G6 Vitale Binnensteden’ uitgevoerd. De resultaten delen we graag tijdens de Webinar De binnenstad in transitie op donderdag 14 juli van 15:30 tot 16:30 uur.

Na een presentatie van de resultaten van dit onderzoek geeft Cees Jan Pen (lector bij het lectoraat De Ondernemende Regio van Fontys) zijn reflectie en gaan we in gesprek met o.a. de Eindhovense wethouder van de binnenstad, Monique Esselbrugge, over de vervolgstappen die nodig zijn om tot een goede aanpak te komen. U bent van harte welkom om digitaal aan te sluiten.

Schrijf u in met dit inschrijfformulier en ontvang de link voor de Webinar.

Mocht u op vakantie zijn, dan kunt u de Webinar na afloop terugkijken.

Voor meer informatie over de bijeenkomst en de Verkenning kunt u contact opnemen met Marieke de Vries (marieke.vries@minbzk.nl) of Marco Karssemakers (m.karssemakers@eindhoven.nl).

 

Heb jij een passie voor Vitale Binnensteden? Ben jij contactueel en communicatie sterk en de komende 3 a 4 jaar tenminste 3 dagen per week beschikbaar? Bekijk dan onze vacature voor een kwartiermaker voor de nieuwe City Deal Vitale Binnensteden en reageer voor 20 juli!