Roadmap Next Economy

Status citydeal: afgerond

In de City Deal committeren partijen zich aan het regionale economische strategietraject ‘Roadmap Next Economy’, die de acties en investeringen moet beschrijven die nodig zijn voor een toekomstbestendige economie van de MRDH. De roadmap moet meerdere uitgewerkte business cases bevatten op onder andere de volgende terreinen: economie, arbeidsmarkt, onderwijs en gebiedsontwikkeling.

De Roadmap Next Economy (RNE)  is op 1 december 2016 aangeboden aan de minister van Economische Zaken Henk Kamp. De RNE is het economische antwoord van de regio op de uitdagingen van nu, waarbij twee ontwikkelingen boven alles uit torenen: de snelle ontwikkeling van internettechnologie en de overgang naar schone energie. De RNE bevat een strategie en een actieprogramma die ervoor moeten zorgen dat de economie van de Metropoolregio klaar is voor de toekomst.

De Roadmap Next Economy is op 1 december 2016 door de 23 gemeenten verenigd in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag overhandigd aan minister Kamp van EZ.

Lees de hele tekst van de City Deal in de Staatscourant. De samenvatting van het eindverslag is hier op de website te vinden.

Lokale Weerbaarheid Cybercrime

Status citydeal: in uitvoering

Lees de volledige tekst van deze City Deal ook in de Staatscourant.

De samenleving wordt alsmaar digitaler en de coronacrisis maakt onze afhankelijkheid van digitale systemen treffend duidelijk. Tegelijkertijd nemen de risico’s van cyberaanvallen elk jaar fors toe. Internetcriminelen worden steeds slimmer en inventiever waardoor cybercriminaliteit helaas niet meer is weg te denken uit de hedendaagse samenleving. Ondanks het toenemend aantal cyberaanvallen lijken veel burgers en bedrijven digitale risico’s te onderschatten waardoor ze gemakkelijk doelwit en slachtoffer worden.

Samen met een aantal steden willen wij in deze City Deal creatieve en innovatieve toepassingen bedenken om de cyberweerbaarheid bij burgers en bedrijven te vergroten. Deze City Deal verbindt steden in hun aanpak van lokale cyberveiligheid door het opzetten van pilots en diverse uitwisselings- en inspiratiebijeenkomsten over het bereiken van kwetsbare groepen en het komen tot gedragsverandering. Hiernaast wordt met deelnemende overheden en partijen onderzocht hoe zij elkaar kunnen versterken in hun aanpak van cybercrime. Samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) onderzoeken een zestal steden, meerdere regionale Veiligheidsallianties, de nationale politie, verschillende Platforms Veilig Ondernemen, de VNG, de ministeries van JenV, EZK (DTC) en BZK de mogelijkheden voor het sluiten van deze City Deal.

Meer informatie

Heb je interesse in deze City Deal, wil je meedoen of wil je meer informatie? Lees dan de Factsheet City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime 2022  of stuur ons een bericht via het Contactformulier op deze website. Wij nemen dan snel contact met je op.