Roadmap Next Economy moet zorgen voor meer banen in regio Rotterdam Den Haag

Meer kansen en ondersteuning voor ondernemers, meer banen voor hoger- én lageropgeleiden en een economie die voorbereid is op de toekomst. Dat is het doel van de Roadmap Next Economy (RNE) die op 1 december door de 23 gemeenten verenigd in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag is overhandigd aan minister Kamp (EZ).

De RNE is het economische antwoord van de regio op de uitdagingen van nu, waarbij twee ontwikkelingen boven alles uit torenen: de snelle ontwikkeling van internettechnologie en de overgang naar schone energie. De RNE bevat een strategie en een actieprogramma die ervoor moeten zorgen dat de economie van de Metropoolregio klaar is voor de toekomst. De Roadmap vloeit voort uit de City Deal die een jaar geleden is gesloten door de Ministers van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken, de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gesteund door de Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ). Met de oplevering van de Roadmap Next Economy is de City Deal afgerond.

De minister ontving de Roadmap Next Economy van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag uit handen van Ingrid van Engelshoven, voorzitter van de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat (EV) van de metropoolregio, Maarten Struijvenberg, bestuurslid EV en een van de initiatiefnemers van de Roadmap en Adri Bom-Lemstra, Gedeputeerde provincie Zuid-Holland. Hij sprak daarbij zijn waardering uit voor de getoonde bestuurskracht in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, waar 23 gemeenten, de provincie Zuid-Holland, de EPZ, kennisinstellingen en het bedrijfsleven, intensief aan de totstandkoming van de Roadmap hebben gewerkt.

“De snelle ontwikkeling van internettechnologie,  de overgang naar schone energie en andere uitdagingen vragen om een fundamentele omslag in de manier waarop we onze samenleving en onze economie vormgeven en laten bloeien”, aldus Ingrid van Engelshoven. Deze omslag is een noodzaak én een uitgelezen kans, vindt ook de Rotterdamse wethouder Maarten Struijvenberg, een van de initiatiefnemers van de RNE: “De wereld verandert op topsnelheid. Sectoren groeien en krimpen als nooit tevoren en de basis onder onze economie is in beweging. Dit lijken in eerste instantie soms bedreigingen, maar als je verder kijkt, vind je er nieuwe kansen voor de regionale economie én voor de samenleving.”

Economische kansen en risico’s

Tijdens het maken van de Roadmap, geïnspireerd door de Amerikaanse econoom Jeremy Rifkin is vastgesteld dat de uitgangspositie van de regio Rotterdam Den Haag goed is, met sterke economische clusters als de Rotterdamse haven, de Greenport en de internationale stad van vrede en recht: Den Haag. De regio is sterk in onderzoek en ontwikkeling en heeft een jonge bevolking. Maar deze potentie wordt nu onvoldoende omgezet in toegevoegde economische waarde en banen. Als er nu niets gebeurt loopt de regio duidelijke risico’s: de economie van de metropool rust voor een groot deel op fossiele brandstoffen, veel mensen zijn laagopgeleid en ondernemers moeten gestimuleerd worden meer samen te werken.

Transitiepaden

De Roadmap Next Economy omvat een strategie en een actieprogramma. Aan de hand van vijf zogeheten transitiepaden moet de nieuwe economie van de regio Rotterdam Den Haag vorm krijgen: De transitie Smart Digital Delta ondersteunt nieuwe ICT-voorzieningen. Als Smart Energy Delta streeft de regio naar reductie van CO2 uitstoot. De overgang naar een Circulaire Economie zorgt voor hergebruik van hulpbronnen en reststoffen. Het transitiepad Entrepreneurial Region brengt nieuwe productiviteit en het pad Next Society moet leiden tot een regio waarin iedereen meedoet en betrokken is.

Regionale Investeringsprogramma

De 23 gemeenten hebben besloten om de projecten die voortvloeien uit de Roadmap op te nemen in het Regionaal Investeringsprogramma dat op 6 juli 2016 door voorzitter Aboutaleb werd aangeboden aan minister-president Rutte. Ondernemers kunnen de innovatieve projecten die voortvloeien uit de Roadmap op verschillende manieren realiseren. Via regionale netwerken van ondernemers en investeerders, eventueel ondersteund via overheidsfondsen. Via het Regionaal Investeringsprogramma wordt gekeken naar financiering van de projecten. Op dit moment wordt gesproken met EU commissaris Šefčovič over financiering van deze projecten door de Europese Unie.

Meer weten over de Roadmap? Kijk op http://mrdh.nl/RNE. Of lees bijgevoegde pdf van de Roadmap.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *