ImpactFest

Locatie: Den Haag
Startdatum: 04 november - 04 november
12:00 - 20:00
Georganiseerd door City Deal City Deal Impact Ondernemen
impactfest
impactfest

You are invited to Europe’s biggest impact meetup, on the 4th of November 2021 in the Fokker Terminal – The Hague.

Innovation never stops, and making a positive impact on the world becomes more important every day. That’s why we are bringing together impact makers from around the world in The Hague (NL) escalate doing good and doing business to a new level during the 6th edition of ImpactFest.

More information at: https://www.impactfest.nl/

Social Enterprise Day 2021.

Locatie: Social Impact Factory Utrecht 40 Vredenburg 3511 BD Utrecht
Startdatum: 18 november - 18 november
Georganiseerd door City Deal City Deal Impact Ondernemen
Social Enterprise day
Social Enterprise day

Wil jij samen met andere organisaties bouwen aan een nieuwe economie? Wil jij werken aan sociaal maatschappelijke uitdagingen? Ben jij bereid om duurzame verandering door te voeren in je bedrijf voor een betere toekomst? En ontdekken wat het oplevert voor jou,  je organisatie, de gemeenschap en de samenleving?

Kom dan naar het hybride evenement Social Enterprise Day 2021.

Meer informatie op https://www.socialenterprisedays.nl/

(Gecanceld) Buy Social XL ’21

Locatie: De Hallen Amsterdam
Startdatum: 19 november - 19 november
Georganiseerd door City Deal City Deal Impact Ondernemen

Op 19 november organiseren gemeente Amsterdam, gemeente Utrecht, Voor Goed Agency Rotterdam, City Deal Impact Ondernemen en Buy Social het Buy Social XL event in de Hallen van Amsterdam. Ben jij benieuwd hoe je de impact van jouw organisatie kan vergroten door middel van sociale en duurzame inkoop? Dan is deze middag de uitgelezen kans om inspiratie op te doen en het aanbod van sociale ondernemingen te ontdekken. Meld je hier aan!

Deelsessie Concreet impact maken – succesvol samenwerken met impactondernemers op de Dag van de Stad 2022

Locatie: Spoorzone Tilburg
29 september
13:00 - 14:00
Georganiseerd door City Deal City Deal Impact Ondernemen

Op de Dag van de Stad kun je je door experts en andere stedelijke professionals laten bijpraten en inspireren over innovaties in stedelijke vraagstukken. De Dag van de Stad is al jarenlang een hooggewaardeerd evenement door de mix van topsprekers, excursies, ontwerpateliers en inhoudelijke deelsessies. Bekijk het programma en meld je snel aan.

Ook City Deals ontbreken natuurlijk niet op de Dag van de Stad. In diverse deelsessies word je door City Deals bijgepraat over actuele ontwikkelingen rond hun thema. Wil je daar bij zijn, reserveer dan bij je aanmelding snel een plekje, want het aantal plekken per sessie is beperkt!

In onze agenda lichten we graag een aantal deelsessies uit. Bijvoorbeeld de deelsessie Concreet impact maken – succesvol samenwerken met impactondernemers.

Deelsessie Concreet impact maken – succesvol samenwerken met impactondernemers

De City Deal Impact Ondernemen verbindt gemeenten/rijk met impactondernemers en financiers. Er worden drie voorbeelden van nieuwe samenwerkingen uitgelicht waarbij het doel was: een leuker leven realiseren voor kwetsbare mensen. Door werk, beter onderwijs en/of andere vormen van participatie. Het resultatenfonds Leeuwarden, de impactcase van Young Capital i.s.m. Stichting 180 en betalen voor impact met impactondernemer Stichting Studeren en Werken op Maat (SWOM). Tevens wordt de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) uitgelicht. Tot slot wordt een ondersteuningsprogramma voor gemeenten toegelicht.

Sprekers bij deze sessie zijn:

  • Eline van der Meulen van JongPIT
  • Marloes Schreur van gemeente Leeuwarden
  • Tara Stegehuis van Young Capital en Irma van der Veen van Stichting 180
  • Bart de Bart van SWOM

Impact Ondernemen

Status citydeal: in uitvoering

De City Deal Impact Ondernemen wil een ecosysteem creëren waarin impact ondernemen het hart van elke organisatie in Nederland vormt.

Waarom de City Deal Impact Ondernemen?

Steeds meer ondernemers leveren met hun werk een positieve maatschappelijke of ecologische bijdrage. Deze impact ondernemers lopen in de praktijk echter tegen verschillende drempels aan. De City Deal Impact Ondernemen wil deze obstakels verminderen en wegnemen. De City Deal ondersteunt door netwerken te bouwen met overheden, financiers en kennistellingen. Samen experimenteren we en leren we van de praktijk.  Bekijk waarom de partners van de City Deal Impact Ondernemen meedoen.

Hoe werkt de City Deal Impact Ondernemen?

Het City Deal netwerk volgt drie sporen:Het Overheidsorganisatie-spoor (‘licence to break’), het loket- en netwerk-spoor (‘connecting the dots’), het financiële spoor (‘It takes two to tango’). Verdeeld over de sporen lopen diverse initiatieven.  Zie hier de infographic van de City Deal Impact Ondernemen.

Vragen? In ons organogram zie je met wie je contact kan opnemen.

 

Global Goals gemeenten Meet-up + lancering City Deal Impact Ondernemen

Locatie: Online
11 maart
13:00 - 16:45
Georganiseerd door City Deal City Deal Impact Ondernemen

Een jaar na de geslaagde eerste Meet-up houdt VNG op 11 maart opnieuw een Global Goals gemeenten Meet-up. Dit maal online. Tijdens deze Meet-up worden succesvolle aanpakken gedeeld en komen inspirerende sprekers aan het woord. En, wat ons betreft het hoogtepunt, de City Deal Impact Ondernemen wordt gelanceerd!

De lancering van de City Deal Impact Ondernemen door staatsecretaris Mona Keijzer zal met de start van de bijeenkomst plaatsvinden. Tijdens de eerste deelsessies (van 13:45 -14:40 uur) zal Willemien Vreugdenhil, projectleider van de City Deal Impact ondernemen, ingaan op de aanpak van deze City Deal en de relatie tot een duurzaam sociaal-economisch herstel.

Meld je aan via de website van VNG. Hier is ook het volledige programma van de Meet-up te vinden.

 

Conferentie De Omslag: Het kan wel

Locatie: Pakhuis de Zwijger Amsterdam
Startdatum: 15 februari - 15 februari
09:00 - 15:00
Georganiseerd door City Deal City Deal Impact Ondernemen

Iedereen heeft talent, doodzonde om die talenten te verspillen door mensen aan de zijlijn te laten staan. Het kan wel – een economie waarin iederéén meedoet. Hoe dan? Daarover gaan het over tijdens de conferentie op 15 februari. Met gezaghebbende sprekers, inspirerende bewijzen en workshops.

Veel mensen staan aan de kant en tellen niet mee, terwijl ze graag willen werken. Hebben mensen eigenlijk recht op werk? Dat is de vraag waarmee de conferentie Het Kan Wel! opent.

Bekijk hier het programma en schrijf je in: https://www.deomslag.nl/nl/kennisnetwerk/programma-conferentie

Sociaal Innovatiefonds voor een inclusieve arbeidsmarkt wordt opgeschaald

Dit gaat over de City Deal City Deal Impact Ondernemen

Eerste financieringen leveren naar verwachting 330 banen op voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Amsterdam, dinsdag 17 januari 2023 – Het Sociaal Innovatiefonds (SIF) wordt in 2023 verlengd en uitgebreid. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid trekt nog eens €2 miljoen uit voor het fonds dat werkgevers ondersteunt bij het doen van investeringen om groepen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Na een succesvolle pilot in 2022 met financieringen aan drie werkgevers die samen ruim 330 banen gaan creëren, beoogt het SIF in 2023 nog eens vijf nieuwe werkgevers te helpen met het sluitend maken van hun inclusieve businesscase. Uit een impactanalyse van de eerste financieringen blijkt dat het investeren in inclusiviteit loont en (financiële) waarde oplevert voor de werknemer, werkgever en de maatschappij. Komend jaar richt het fonds zich met name op ondernemers die willen investeren in inclusiviteit en nog een eerste stap daarin moeten zetten. Een goed voorbeeld hiervan is kampeermerk Campooz dat met de financiering van het SIF verwacht 21 duurzame banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 Investeren in inclusiviteit loont

Slechts 1 op de 12 van de werkgevers heeft iemand met een arbeidsbeperking in dienst  (bron: Rijksoverheid.nl). Het SIF wil werkgevers die nog geen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben over de streep trekken door drempels voor het investeren in inclusiviteit weg te nemen en de inclusieve businesscase van de werkgever sluitend te maken. In 2022 lag de focus op het realiseren van banen voor mensen uit de doelgroep banenafspraak. Bij de vijf werkgevers die het SIF in 2023 gaat helpen, richt het fonds zich naast deze doelgroep ook op statushouders en waar wenselijk andere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Carsten Herstel, Directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie: “Dat we investeringen in inclusiviteit nu op grotere schaal kunnen ondersteunen met het Sociaal Innovatiefonds is een geweldige stap naar een inclusievere arbeidsmarkt. Door de lessen uit de pilot kan het fonds in 2023 nog beter vorm krijgen en op de juiste manier worden ingezet. Zo weten we dat werkgevers niet in specifieke doelgroepen maar in termen van inclusiviteit denken. Dat we hier met het SIF nu op inzetten, vind ik een hele mooie ontwikkeling.”

Oplossing voor de arbeidsmarktkrapte

Het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan een oplossing zijn voor de arbeidskrapte waar Nederland nu mee kampt. De pilot met de werkgevers Social Capital, United Repair Centre en Campooz heeft uitgewezen dat het SIF een innovatief instrument is om werkgevers hierbij te helpen. Niet alleen omdat het fonds financiële drempels weg kan nemen voor werkgevers, maar ook omdat het de verbinding legt met de arbeidsmarktregio. Rob Peelen van Social Finance NL en programmamanager van het SIF: “In het adviesrapport voor de opschaling van het SIF dat we in juli van dit jaar aan SZW aanboden, konden we al aantonen dat er enorme potentie is voor het fonds. Door anders naar arbeid te kijken kunnen we mensen die nu nog langs de kant staan, mee laten doen op de arbeidsmarkt. De maatschappelijke waarde is groot: zowel de werknemer, de werkgever als de maatschappij hebben er baat bij. De cijfers uit de impactanalyse bevestigen dit, maar laten ook goed zien waar we in 2023 nog meer op moeten sturen. Namelijk een betere verdeling van de baten zodat werkgevers nog meer gestimuleerd worden om te investeren in inclusiviteit. Daarom willen we het gesprek aangaan met de arbeidsmarktregio’s om te onderzoeken of resultaatfinanciering hierin een oplossing kan bieden, waarbij de werkgever beloond wordt als er duurzame banen gerealiseerd worden.”

Kampeermerk Campooz zet de toon

Met de financiering van het in Assen gevestigde kampeermerk Campooz, worden hiervoor al de eerste stappen gezet binnen het SIF. Dit jonge Nederlandse bedrijf gaat naar verwachting 21 banen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat daarbij om mensen uit de doelgroep banenafspraak, maar ook om statushouders en mensen die om een andere reden afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Zij gaan onder meer assemblagewerkzaamheden uitvoeren die voorheen in het buitenland waren ondergebracht. Met de arbeidsmarktregio zijn resultaatafspraken gemaakt over de verdeling van de baten.  Voor elke duurzame baan die Campooz creëert, krijgt het bedrijf een vergoeding vanuit de arbeidsmarktregio. Peelen: “Het is ontzettend mooi om te zien hoe we Campooz als reguliere, commerciële werkgever hebben kunnen helpen bij het opzetten en rondmaken van hun inclusieve businesscase. Door anders naar arbeid, assemblage en de inrichting van de supply chain te kijken, realiseert Campooz zowel maatschappelijke als economische waarde. De maatschappelijke waarde gaat verder dan baancreatie. Zo vindt er door het naar Nederland halen van assemblagewerkzaamheden ook veel milieuwinst plaats. We hopen dat het andere werkgevers en arbeidsmarktregio’s inspireert om ook deze slag te maken.”

 Over het Sociaal Innovatiefonds

Het SIF heeft als doel om drempels voor het investeren in inclusiviteit weg te nemen en de inclusieve businesscase van de werkgever sluitend te maken. Onder het motto ‘verbinden waar mogelijk, financieren waar nodig’, werkt het SIF met drie fases: business development, financial engineering en financiering. Dat houdt in dat er eerst wordt gekeken welke ondersteuning de werkgever nodig heeft om de drempels te overwinnen om tot duurzame afspraken met de arbeidsmarktregio te komen en de inclusieve businesscase gefinancierd te krijgen. Daarna wordt er een beroep gedaan op het ecosysteem van (financiële) partners om de vraag van de werkgever integraal te beantwoorden, zodat deze de investeringen kan doen die leiden tot duurzame baancreatie. Tot slot financiert het SIF zelf mee als dat nodig is. Social Finance NL voert het SIF uit en werkt hiervoor samen met Oneplanetcrowd, onderdeel van impact fondsmanager StartGreen Capital. Meer informatie op www.sociaalinnovatiefonds.nl.

Buy Social XL 2022

Locatie: Amsterdam
Startdatum: 08 april - 08 april
13:30 - 17:30
Georganiseerd door City Deal City Deal Impact Ondernemen

Vrijdag 8 april van 13:30 tot 17:30 uur
Locatie: De Hallen, Hannie Dankbaarpassage 18 Amsterdam

Op 8 april organiseren gemeente Amsterdam, gemeente Utrecht, Voor Goed Agency Rotterdam, City Deal Impact Ondernemen en Buy Social het Buy Social XL event in de Hallen van Amsterdam. Ben jij benieuwd hoe je de impact van jouw organisatie kan vergroten door middel van sociale en duurzame inkoop? Dan is deze middag de uitgelezen kans om inspiratie op te doen en het aanbod van sociale ondernemingen te ontdekken. Meld je hier aan!

Overheidscongres Social Enterprise

Locatie: Online, Apeldoorn, Haarlem, Amersfoort, Noord & Zuid-Oost Drenthe
Startdatum: 13 oktober - 13 oktober
9:30 - 14:00
Georganiseerd door City Deal City Deal Impact Ondernemen

Hoe kan de samenwerking tussen overheden, sociaal ondernemers en andere spelers in het ecosysteem ervoor zorgen dat we beter uit deze crisisperiode zullen komen? Hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat na Covid-19 de economie inclusief, circulair en armoedevrij wordt? Build Back Better!

Dit jaar vindt dit congres plaats op woensdag 13 oktober van 09.30-14.00 uur. Het congres is volledig te volgen achter uw laptop of op een van de regio hubs door het land. Deze opzet is passend bij de huidige situatie en in de geest van de City Deal Impact Ondernemen.
Wat & wie kun je verwachten?
Tijdens het congres vind je interessante samenwerkingen en nieuwe oplossingen op allerlei prangende maatschappelijke thema’s (zoals circulaire economie, krachtige wijken en arbeidsparticipatie) en met verschillende effectieve instrumenten (zoals resultaatfinanciering, inkoop en makelaarsteams) in deelsessies. Daarnaast zit het programma boordevol inspirerende sprekers, zoals:

• Sander Heijne (o.a. auteur van het boek Fantoomgroei) schetst hoe en waarom we de transitie naar een impact economie kunnen en moeten versnellen.
• Jeroen Joon (wethouder gemeente Apeldoorn) vertelt hoe de City Deal Impact Ondernemen obstakels voor impact ondernemers zal gaan aanpakken en impact ondernemen op een nieuw niveau zal gaan brengen.

Meld je hier aan: http://overheidscongres.social-enterprise.nl/