Impact Ondernemen

Status citydeal: in uitvoering


Steeds meer ondernemers leveren met hun werk een positieve maatschappelijke of ecologische bijdrage. Deze ondernemers noemen we ‘impact ondernemers’. Zij zetten zich bijvoorbeeld in voor kansen voor mensen met een beperking, afvalvermindering of armoedebestrijding in wijken. Deze ondernemers lopen in de praktijk echter tegen verschillende drempels aan. Zo ervaren ze de wet- en regelgeving van de overheid vaak als ingewikkeld.

De City Deal Impact Ondernemen wil deze obstakels verminderen en zo impact ondernemen bevorderen. Dat doet de City Deal door ondernemers op meerdere manieren te ondersteunen. Zo bouwen de partners in de City Deal aan een netwerk met andere ondernemers en beleidsmakers, wordt er onderzoek verricht en kennis gedeeld en biedt de City Deal ondersteuning bij het professionaliseren van de onderneming. Ook wordt er gewerkt aan een beter beleid voor ondernemers.

De City Deal richt zich op het versterken van het impact ecosysteem, door netwerkvorming te stimuleren, verdienmodellen op maatschappelijke opgaven te ontwerpen, in te zetten op doorgroei en opschaling van impact ondernemers en door financieringsstromen voor impact ondernemers toegankelijker te maken. Daarbij wordt bewust ingezet op samenwerking tussen impact first ondernemers en impact second ondernemers, die met hun bedrijf graag een maatschappelijke bijdrage willen leveren, omdat beide perspectieven elkaar veel te bieden hebben.

De City Deal volgt hierbij drie sporen:

  1. Het Overheidsorganisatie-spoor (‘licence to break’): Het doorbreken van het ‘kastje naar de muur’-gevoel van ondernemers door vanuit gemeenten te werken met een makelaarsteam met mandaat dat afdelings- en domeinoverstijgend werkt om samen met impact ondernemers maatschappelijke doelen te realiseren.
  1. Het loket- en netwerk-spoor (‘connecting the dots’): Het vergroten van de bekendheid van bestaande regelingen en ondersteuning bij impact first ondernemers en het vergroten van de kennis over impact ondernemen bij het reguliere MKB. Dit gebeurt door netwerken van impact ondernemers te versterken, bestaande nationale en regionale loketten en MKB-netwerken te verbinden en samenwerking tussen impact ondernemers en het reguliere MKB te bevorderen.
  1. Het financiële spoor (‘It takes two to tango’): De toegang tot financieringsstromen vanuit overheidsfondsen zichtbaar en toegankelijk maken voor impact first en impact second ondernemers, o.a. door in te zitten op resultaatfinanciering. Zo komen twee partijen samen tot een mooie ‘tango’: de impact ondernemers worden ondersteund bij het indienen van goed onderbouwde aanvragen en de fondsen zien hoe in de praktijk invulling gegeven kan worden aan maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap.

 

Bekijk ook waarom de huidige partners van deze City Deal het belangrijk vinden om deel te nemen aan deze City Deal.

Wil je meer weten over deze City Deal of heb je interesse om aan te sluiten met je organisatie? Stuur ons dan een bericht via de Contact-pagina.

Toon:
Alles
Vrijwilligers in de WW zijn nu van harte welkom bij (veel) sociale ondernemingen Ergens vorig jaar, midden in corona-tijd, meldde zich Anneke (werkelijke naam bij de redactie bekend ;-), dat klinkt interessant, toch?). Baan kwijt, alleen thuis, en dolblij dat ze zich onder de ...
Vrijwilligerswerk met behoud van WW uitkering ook mogelijk bij organisaties zonder winstoogmerk, waaronder diverse sociale ondernemingen. Niet de rechtsvorm van de instelling is bepalend, maar de vraag of er sprake is van winstoogmerk. In april dit jaar ...
De 80 partners van de City Deal Impact Ondernemen roepen de informateur en het nieuwe kabinet op Impact Ondernemen te omarmen en zo met snelheid de huidige economie te vormen naar een economie die positieve impact maakt op natuur en samenleving. De Nederlandse ...
Tijdens de Global Goals Meet-Up van VNG International op 11 maart gaf staatssecretaris Mona Keijzer van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het startsein aan de 27e City Deal: Impact Ondernemen. ‘Met hun keuzes kunnen ondernemers een impact hebben op de ...