Impact Ondernemen

Status citydeal: in uitvoering

De City Deal Impact Ondernemen wil een ecosysteem creëren waarin impact ondernemen het hart van elke organisatie in Nederland vormt.

Waarom de City Deal Impact Ondernemen?

Steeds meer ondernemers leveren met hun werk een positieve maatschappelijke of ecologische bijdrage. Deze impact ondernemers lopen in de praktijk echter tegen verschillende drempels aan. De City Deal Impact Ondernemen wil deze obstakels verminderen en wegnemen. De City Deal ondersteunt door netwerken te bouwen met overheden, financiers en kennistellingen. Samen experimenteren we en leren we van de praktijk.  Bekijk waarom de partners van de City Deal Impact Ondernemen meedoen.

Hoe werkt de City Deal Impact Ondernemen?

Het City Deal netwerk volgt drie sporen:Het Overheidsorganisatie-spoor (‘licence to break’), het loket- en netwerk-spoor (‘connecting the dots’), het financiële spoor (‘It takes two to tango’). Verdeeld over de sporen lopen diverse initiatieven.  Zie hier de infographic van de City Deal Impact Ondernemen.

Vragen? In ons organogram zie je met wie je contact kan opnemen.

 

Toon:
Alles
Vrijdag 13 mei 2022 Een divers palet van partners heeft vanmiddag op het Nieuwe Economie Festival een handtekening gezet onder de convenanttekst van de City Deal Impact Ondernemen. Met deze ondertekening zijn een kleine 100 partners aangesloten bij de City Deal. ...
Rijksoverheid: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van Buitenlandse Zaken Provincies: Noord-Brabant, Overijssel, Drenthe Kamer ...
Voor het tweede Impact gesprek reist Jeroen Joon, voorzitter van de stuurgroep City Deal Impact Ondernemen, af naar Noord-Brabant. Elies Lemkes (gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant) en Astrid Kaag (projectleider
In de stad is de ruimte schaars en voeren marktconforme vastgoedprijzen de boventoon. Gemeenten ervaren dat het mede door de grote woningbouwbehoefte steeds lastiger is om betaalbare huisvesting voor startende ondernemers, het midden- en kleinbedrijf en maatschappelijke initiatieven te ...
Als voorzitter van de stuurgroep City Deal Impact Ondernemen, reist Jeroen het hele land door om leden van deze stuurgroep te bezoeken. De interviewreeks wordt afgetrapt door