Impact Ondernemen

Status citydeal: in uitvoering

De City Deal Impact Ondernemen wil een ecosysteem creëren waarin impact ondernemen het hart van elke organisatie in Nederland vormt.

Waarom de City Deal Impact Ondernemen?

Steeds meer ondernemers leveren met hun werk een positieve maatschappelijke of ecologische bijdrage. Deze impact ondernemers lopen in de praktijk echter tegen verschillende drempels aan. De City Deal Impact Ondernemen wil deze obstakels verminderen en wegnemen. De City Deal ondersteunt door netwerken te bouwen met overheden, financiers en kennistellingen. Samen experimenteren we en leren we van de praktijk.  Bekijk waarom de partners van de City Deal Impact Ondernemen meedoen.

Hoe werkt de City Deal Impact Ondernemen?

Het City Deal netwerk volgt drie sporen:Het Overheidsorganisatie-spoor (‘licence to break’), het loket- en netwerk-spoor (‘connecting the dots’), het financiële spoor (‘It takes two to tango’). Verdeeld over de sporen lopen diverse initiatieven.  Zie hier de infographic van de City Deal Impact Ondernemen.

Vragen? In ons organogram zie je met wie je contact kan opnemen.

 

Toon:
Alles
Woensdag 31 augustus 2022 Op donderdag 22 september organiseert de City Deal Impact Ondernemen het webinar betalen voor impact. Van 10:30 uur tot 12:00 uur. Deelname is gratis. Je bent van harte uitgenodigd! Op dit moment worden de meeste ...
In de stad is de ruimte schaars en voeren marktconforme vastgoedprijzen de boventoon. Gemeenten ervaren dat het mede door de grote woningbouwbehoefte steeds lastiger is om betaalbare huisvesting voor startende ondernemers, het midden- en kleinbedrijf en maatschappelijke initiatieven te ...
Dinsdag 28 juni 2022 Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 ziet de trends in de stad en regio. We verbinden beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken en komen tot een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen. De ...
Vrijdag 24 juni 2022 Na 2 jaar de kar van de City Deal Impact Ondernemen te hebben getrokken, verlaat Willemien Vreugdenhil de City Deal. Sinds 1 juni j.l. werkt Willemien bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als dealmaker Regiodeals. Edwin ...
Vrijdag 13 mei 2022 Een divers palet van partners heeft vanmiddag op het Nieuwe Economie Festival een handtekening gezet onder de convenanttekst van de City Deal Impact Ondernemen. Met deze ondertekening zijn een kleine 100 partners aangesloten bij de City Deal. ...