City Deal Kennis Maken Webinar 4: City Deal Kennis Maken – The Way Forward

Locatie: Online
04 juni
15:30 - 16:30
Georganiseerd door City Deal City Deal Kennis Maken

Landelijk programmamanager Rowinda Appelman neemt alle geïnteresseerden mee in een landelijke update: wat speelt er binnen de City Deal Kennis Maken? Welke projecten lopen er in de steden? Hoe wordt er omgegaan met COVID-19? Welke onderzoeken starten er vanuit de Onderzoeksregeling? En wat komt er het komende jaar aan? Dit en meer in deze update webinar.

Meld je aan via deze link.

City Deal Kennis Maken Webinar 3: Community Service Learning 

Locatie: Online
28 mei
15:30 - 16:30
Georganiseerd door City Deal City Deal Kennis Maken

Peter Linde en Danielle Vlaanderen zijn vanuit de Universiteit Utrecht de leidende krachten in het community engagement onderwijs in Overvecht en Lombok. Zij verzorgen voor jullie een sessie over deze aanpak vanuit de universiteit, de projecten die er interdisciplinair ontstaan in beide buurten en de samenwerking met de partners in de stad. Centraal staat het continue verschuivende snijvlak tussen de academische wereld en de praktijk, waar zij als oud-ondernemers en consultants enorm veel van af weten.

Meld je aan via deze link.

Landelijke CDKM dag

Locatie: Breda
03 juni
10:00 - 16:00
Georganiseerd door City Deal City Deal Kennis Maken
De Rooi Pannen Breda

Het jaar 2022 is voor de City Deal Kennis Maken (CDKM) opnieuw een jaar van kennis delen. Twee keer per jaar organiseert de City Deal een landelijke dag vol inspirerende workshops, demonstraties en lezingen. Op vrijdag 3 juni vindt de dag plaats in Breda.

Verschillende sprekers hebben hun deelname al toegezegd. Zo kunt u onder andere in gesprek met wethouder Arjen van Drunen en strateeg Marcel de Heer over de gemeentelijke aanpak van Breda en een nieuw strategisch manifest. U leert meer over innovatieve lokale projecten zoals de Dutch Happiness Week of over docentprofessionalisering via o.a. de Open Defence Academy. Met living labs uit de regio en John Robinson van de University of Toronto kunt u doorpraten over innovatiecampussen. Daarnaast bent u welkom bij een live editie van het Breda Onderwijscafé en de derde CDKM Leermiddag rond Opschaling.

Lees meer over het programma in dit pdf of lees het nieuwsbericht op deze site.

Programma

10:00 – 10:30 Inloop: registratie met koffie en thee

10:30 – 11:00 Welkom door lid College van Bestuur De Rooi Pannen Tanja Peters en wethouder gemeente Breda Arjen van Drunen & Presentatie van City Deal Kennis Maken projecten en innovatieve projecten in de nabije omgeving

11:15 – 12:30 Werksessies ronde 1: Vijf parallelle sessies

12:30 – 13:30 Lunchpauze

13:30 – 14:45 Werksessies ronde 2: Drie grotere parallelle sessies

14:45 – 16:15 Excursies: de stad in! Vier thematische excursies in de stad

Begin mei worden alle definitieve sessies met sprekers aangekondigd op de website van Agenda Stad en www.citydealevent.nl.

Inschrijven

Schrijf u nu in voor de landelijke CDKM-dag en deel dit bericht gerust met andere geïnteresseerden.

City Deal Kennis Maken Webinar 2: Complexe samenwerkingen – Utrecht Health Hub

Locatie: Online
19 mei
16:00 - 17:00
Georganiseerd door City Deal City Deal Kennis Maken

Maak kennis met Health Hub Utrecht! Walter Amerika, Jelle van der Weijde en Hetty Linden nemen jullie vanuit de gemeente Utrecht mee in een sessie over het succesvol opbouwen van complexe samenwerkingen in een consortium, het zorgen voor bestuurlijke alignment en het met elkaar de stad Utrecht op alle thema’s rond Health vooruit helpen. Hoor in deze webinar hoe dit is opgebouwd vanaf de start, hoe het concreet werkt, en wat er goed maar vooral ook niet goed ging.

Een tip van de sluier: www.healthhubutrecht.nl.

Meld je aan via deze link.

Landelijke CDKM dag

Locatie: Naturalis, Darwinweg 2, 2333 CR Leiden
11 november
10:00 - 16:15
Georganiseerd door City Deal City Deal Kennis Maken

Het jaar 2022 is voor de City Deal Kennis Maken (CDKM) opnieuw een jaar van kennis delen. Twee keer per jaar organiseren wij een landelijke dag vol inspirerende workshops, demonstraties en lezingen. Graag nodigen wij u hierbij officieel uit voor de landelijke CDKM dag op vrijdag 11 november.

Een scala aan sprekers hebben reeds toegezegd een bijdrage te leveren. Zo kunt u onder andere in gesprek met wethouder Fleur Spijker en kennismakelaar Lara Ummels over de gemeentelijke aanpak van Leiden en de strategie Leiden Kennisstad, schuift u aan bij lokale innovatieve projecten zoals de Stadscriminoloog, het Preventieakkoord en de Leren met de Stad I Op Locatie aanpak, praat u samen met Margaret Gold (Citizen Science Lab), Maya van den Berg (Universiteit Twente) en Bastian de Pooter (BBLTHK) door over alle vormen van Citizen Science, leert u over het vormgeven van ecosystemen voor co-creatie via Leergemeenschap STAD en het Leiden Education Fieldlab (LEF), en praat u door met meerdere living labs uit de stedelijke regio zoals het Kennisatelier Veiligheid en Lab Stevenshof. In de middag bent u ook van harte welkom bij een uitwisseling over de student in de lead op beleid en strategie, de afronding van het CDKM Leertraject 2022 rond Opschaling onder leiding van Joshua Cohen en Suzanne Potjer, en een markt vol landelijke onderwijs- en onderzoeksinnovaties. U sluit de dag af op excursie naar Leren met de Stad I Op Locatie en het Leiden Education Fieldlab, of u kunt op ontdekking in het mooie Naturalis Museum zelf en de spannende Rexperience ondergaan. Daarnaast wordt op deze dag doorgepraat over de strategische toekomst van de City Deal Kennis Maken.

Een vooruitblik op het tijdschema:

10:00 – 10:30   Inloop: registratie met koffie en thee

10:30 – 11:00   Welkom door burgemeester Henri Lenferink
Vraaggesprek met bestuurders Maaike Romijn en Joeri van den Steenhoven
Presentatie van City Deal Kennis Maken projecten

11:15 – 12:30    Werksessies ronde 1
Vier parallelle sessies

12:30 – 13:30  Lunchpauze

13:30 – 14:45  Werksessies ronde 2
Vier parallelle sessies

14:45 – 16:15    Excursies: de stad in!
Drie thematische excursies in de stad

Begin oktober worden alle definitieve sessies met sprekers aangekondigd op de website van Agenda Stad en www.citydealevent.nl. Zie hier een eerste overzicht van de programmaflyer.

Schrijf snel in

Via de link hieronder kunt u zich vanaf nu inschrijven. U bent vrij om deze uitnodiging door te sturen aan andere geïnteresseerden.

Namens alle City Deal partners in Leiden – gemeente Leiden, Hogeschool Leiden, Universiteit Leiden en LUMC – graag tot ziens op 11 november!

Inschrijven

Schrijf je in voor de Landelijke City Deal Kennis Maken-dag op 11 november.

City Deal Kennis Maken Webinar 1: Challenge Based Learning

Locatie: Online
07 mei
14:00 - 15:00
Georganiseerd door City Deal City Deal Kennis Maken

Erik Mooij en Bronne Pot (Hogeschool Utrecht) nemen jullie graag mee in de Challenge Based Learning aanpak in Utrecht. Erik en Bronne tonen hoe studenten vanuit de universiteit, hogeschool en het ROC interdisciplinair samenwerken aan stedelijke challenges, hoe dergelijke challenges stap voor stap worden opgebouwd en hoe vanuit al deze ervaringen door de kennispartners in Utrecht wordt gewerkt aan een overkoepelende Challenge Alliantie.

Meld je aan via deze link.

Studentendiner City Deal Kennis Maken

Locatie:
16 september
16:00 - 20:00
Georganiseerd door City Deal City Deal Kennis Maken
Op woensdag 16 september komen tussen de 50 en 60 studenten vanuit de aan de City Deal Kennis Maken deelnemende kennisinstellingen bij elkaar voor een landelijk studentendiner. Tijdens dit diner denken de studenten mee over de toekomst van de City Deal, en leveren zij input voor het bestuurlijk diner pensant met Minister van Engelshoven op maandag 12 oktober.

Workshop “Slimme burgers en studenten maken een slimme stad”

Locatie: Enschede
08 maart
11:00 - 16:30
Georganiseerd door City Deal City Deal Kennis Maken

Enschede licht op 8 maart haar City Deal-aanpak toe, onder andere in de vorm van een workshop rond Design Thinking en door stil te staan bij de ervaringen van studenten. Leden van het City Deal-netwerk en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om deel te nemen.

Slimme steden – de winnaars van morgen – koppelen de economische voordelen van de stad op een intelligente manier aan grote maatschappelijke uitdagingen als energietransitie, klimaatverandering en gezond stedelijk leven. Deze uitdagingen en de antwoorden die de City Deal-aanpak hierop kan formuleren, staan centraal tijdens “Slimme burgers en studenten maken een slimme stad”.

In de City Deal Kennis Maken werken universiteiten en hogescholen samen met koepelorganisaties en gemeenten aan oplossingen voor stedelijke vraagstukken. In Enschede zien we hoe studenten van Saxion Hogeschool, ROC van Twente, AKI-ArtEZ en Universiteit Twente samen met de gemeente en andere partners werken aan vraagstukken in hun stad.

Programma

In  deze  workshop  nemen we deelnemers eerst mee in de totstandkoming van ENSCHEDE LAB. Onder andere gemeente Enschede en studenten leggen hun rol uit.

Tijdens het middagprogramma staat de methodiek Design Thinking centraal. Managing Director Frank Kresin van DesignLab Universiteit Twente licht dit toe. Vervolgens gaan aanwezigen op basis van deze methodiek zelf in groepen aan de slag.

 • 11:00   ontvangst bij DesignLab
 • 11:30   Opening door de dagvoorzitter, Rowinda Appelman, ministerie BZK
 • 11:40   Welkomstwoord, Christel Koman, gemeente Enschede
 • 11:50   Kennisinstellingen aan het woord
 • 12:00   Over het ENSCHEDE LAB, Maya van den Berg, Universiteit Twente
 • 12:10   Studenten vertellen over het ENSCHEDE LAB

 12:30   Lunchpauze (mogelijkheid om per deelnemende stad een casus in te dienen) 

 • 13:30   Aan de slag met Design Thinking, Frank Kresin, Universiteit Twente
 • 13:45   Inspiratielezing, Prof Peter­‐Paul Verbeek, Universiteit Twente
 • 14:00   Start Design Thinking workshop
 • 16:00   Terugkoppeling en wrap‐up
 • 16:30   Borrel
 • 17:00   Einde

Aanmelden

Aanmelden voor dit evenement kan bij Marcia Clifford van de Universiteit Twente.

Achtergrond City Deal & Enschede Lab

Met  ruim  158.000  inwoners  is  Enschede  de  grootste  stad  van  Oost-Nederland.  De  gemeente  Enschede, Universiteit Twente, Saxion Hogeschool, de kunstacademie AKI-­ArtEZ en het ROC van Twente  werken  intensief  samen  om  de  stad  nog  aantrekkelijker  te  maken  voor  talentvolle  ondernemers, studenten en inwoners. Eind 2017 is daarvoor een overeenkomst gesloten door deze  partners.

In  dat  kader  van de partnerovereenkomst zijn  in  Enschede  zijn  een  aantal  trajecten  in  gang  gezet,  waaronder  het ENSCHEDE LAB. Studenten van Universiteit Twente, Saxion, AKI-­ArtEZ en ROC van Twente staan daar samen aan  het  roer. Ze werken in gemengde teams, brengen maatschappelijke opgaven in kaart,  en  ontwerpen  en  ontwikkelen  samen oplossingsrichtingen die  ze ter plekke testen.

Landelijke Kennisdelingdag City Deal Kennis Maken

Locatie: Hogeschool Rotterdam, vestiging STC Group -  Lloydstraat 300, 3024 EA Rotterdam
02 november
10:15 - 17:15
Georganiseerd door City Deal City Deal Kennis Maken

Datum: vrijdag 02 november
Locatie: Hogeschool Rotterdam, vestiging STC Group –  Lloydstraat 300, 3024 EA Rotterdam

Het jaar 2018 is voor de City Deal Kennis Maken letterlijk het jaar van kennis delen. Wij hebben geluisterd naar uw feedback en brengen alle landelijke bezoeken op locatie terug tot twee grote landelijke kennisdelingsdagen vol inspirerende workshops, demonstraties en lezingen. Graag nodigen wij u hierbij officieel uit voor de tweede kennisdelingdag op vrijdag 02 november. 

Toonaangevende sprekers in hun vakgebied hebben al toegezegd een bijdrage te leveren. We zijn heel blij dat CvB voorzitters Kristel Baele (Erasmus Universiteit), Wilma Franchimon (Codarts Kunsthogeschool) en CvB lid Marcel Nollen (Inholland) met elkaar het dialoog aangaan over samenwerking tussen universiteit en hogeschool. Daarnaast zal onder anderen academicus John Goddard vertellen over zijn befaamde civic university model en de toepassing daarvan op Nederlandse universiteiten, de “Steve Jobs in de Fotys wereld” Eric Slaats uitleg geven over zijn curriculumvrije opleiding, onderzoeker Suzanne Potjer ingaan op het verbinden van alle proeftuinen in Utrecht, directeur Carolien Dieleman discussiëren over een langdurig gebiedsgebonden innovatie met EMI op Zuid, docent Marieke van Meurs en beleidsadviseur Hanna van Gent tonen hoe studententeams een nieuw historisch landmark ontwikkelen in Delft en bestuursadviseur Lennart Nooij (Avans Hogeschool) ingaan op de strategische samenwerking met de stad.

Een vooruitblik op het programma:

10:15 – 11:00       Welkom door HR College van Bestuur voorzitter Ron Bormans
Vraaggesprek met burgemeester Ahmed Aboutaleb
Presentatie van City Deal Kennis Maken projecten en innovatieve
projecten in de nabije omgeving

11:15 – 12:30       “In Gesprek Met” – sessie
 Vijf parallelle sessies met als thema’s:
1. Samenwerking tussen stadsbestuur en kennisinstellingen
2. Samenwerking tussen universiteiten en hogescholen
3. Onderwijsinnovatie: landelijke ontwikkelingen
4. Opschaling bestaande projecten
5. Curriculum: ruimte voor de stad als leeromgeving 

12:30 – 13:15       Lunchpauze

13:30 – 14:30       “
Debat” sessie
 Doorgaand op de vijf thema’s van de dag vijf parallelle sessies waarin in
experts ervaringen delen en samen nieuwe oplossingen zoeken

14:30 – 16:15       “De Diepte In” – sessie
 Twee dialoog-sessies en drie thematische excursies in de stad
Rotterdam, met o.a. een bezoek via watertaxi aan de RDM Campus en
een Data Science Walk met het LDE centre for BOld Cities

16:15 – 17:15         Afsluitende borrel

Bekijk het volledige programma vanaf 5 oktober op www.citydealkennismaken.nl.

Schrijf snel in
Hier kunt u zich vanaf nu inschrijven.

Expertsessie “Verbinders en Kennismakelaars” (op uitnodiging)

Locatie:
21 september
11:00 - 15:00
Georganiseerd door City Deal City Deal Kennis Maken