City Deal Bijeenkomst Kennis Maken aan de VU

Locatie: Vrije Universiteit Amsterdam
28 september
13:00 - 15.00
Georganiseerd door City Deal City Deal Kennis Maken

Donderdag 28 september 13:00-15:00: City Deal Bijeenkomst aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Service learning specialist Dr. Robert G. Bringle heeft het Center for Service and Learning opgezet aan de Indiana University – Purdue University Indianapolis, en zal via een Fullbright beurs 6 weken aan de VU verbonden zijn om instellingen te adviseren over verdere implementatie voor Community Service Learning.

Aanmelden via l.k.ashour@student.vu.nl.

Derde Landelijke Kennisdelingsdag City Deal Kennis Maken

Locatie: Groningen
23 mei
10:30 - 16:00
Georganiseerd door City Deal City Deal Kennis Maken

Na de succesvolle Kennisdelingsdagen in Leiden en Rotterdam strijkt de gemeenschap van de City Deal Kennis Maken op 23 mei neer in Groningen voor de derde landelijke netwerkdag.

Binnenkort lees je hier meer over het programma van de dag. Markeer de dag alvast in je agenda!

 

Zesde Landelijke Kennisdelingdag City Deal Kennis Maken (openbaar)

Locatie: Breda
18 juni
9:00 - 14:00
Georganiseerd door City Deal City Deal Kennis Maken

Het jaar 2021 is voor de City Deal Kennis Maken opnieuw een jaar van kennis delen. Traditiegetrouw organiseren wij twee keer per jaar een landelijke kennisdelingsdag vol inspirerende workshops, demonstraties en lezingen. In verband met Covid verloopt de opzet van de volgende landelijke dag anders, en nodigen wij u graag uit voor een online dag vol inspirerende werksessies op vrijdag 18 juni. 

U vindt het volledige programma inclusief tijdschema en alle sprekers hier als PDF, en hier online. In vier rondes met werksessies heeft u elke keer de keuze uit twee verschillende opties. Aanmelden kan hier.

U werkt met andere CDKM contactpersonen uit de 20 deelnemende steden aan:

 1. Het bijpraten over een jaar CDKM, de resultaten van de 18 door de CDKM opgezette Corona Challenges en de informatiesessie over de nieuwe financiële regeling voor de CDKM.
 2. Het opzetten van ‘nano-challenges’, een innovatieve aanpak voor het werken aan echte vraagstukken in multidisciplinaire studententeams.
 3. De rol van de gemeente: over borging van de CDKM intern, het structureren van de hulpvragen, communicatie over de CDKM, ondersteuning van de kennisinstellingen in profilering, en het CDKM radarmodel toegepast op de gemeente.
 4. De rol van docenten en onderzoekers: landelijke ontwikkelingen rond het trainen voor dit type onderwijs en onderzoek, inzicht in benodigde vaardigheden, uitwisseling van best practices en de waardering en beloning van dit type onderwijs en onderzoek.
 5. Een kijkje in de keuken van Leiden: programma adviseur Esther Haverkort vertelt samen met haar team over de weg naar een succesvol Leren met de Stad I Op Locatie, dé plek in de wijk waar studenten, wijkbewoners en professionals samenkomen om van en met elkaar te werken en leren. Aandacht voor de samenwerking tussen stadsbestuur, universiteit en hogeschool, de projecten met de studenten in de wijk, samenwerking met buurtorganisaties en bewoners, het betrekken van zoveel verschillende opleidingen, en het werken aan een definitieve inbedding van deze aanpak voor de komende jaren.
 6. Structurele samenwerking: gesprek onder leiding van Martin Schulz, co-decaan Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, over alle vragen rond structureel bestuurlijke samenwerking en grootschalige opschaling.
 7. Landelijke accreditatie, oorkondes en waardering rond het thema “Verbinding met de samenleving”: landelijke ontwikkelingen en wensen rond het belonen van studenten voor hun inzet voor de samenleving en wensen rond accreditatie en een mogelijke kwaliteitsstempel.
 8. Op uitnodiging: voor het eerst een bestuurderssessie onder leiding van burgemeester Koen Schuiling over de bestuurlijke aanpak en samenwerking binnen het Akkoord van Groningen.

Schrijf snel in!
Via deze link kunt u zich inschrijven voor deze CDKM dag. Mocht u reeds hebben deelgenomen aan de online CDKM dag van 12 maart, kunt u heel eenvoudig dit nieuwe evenement in uw reeds bestaande profiel toevoegen.

U bent vrij om deze uitnodiging door te sturen aan andere geïnteresseerden. Namens alle City Deal partners graag tot ziens op vrijdag 18 juni!

Download het volledige programma.

Zevende Landelijke Kennisdelingdag City Deal Kennis Maken (openbaar)

Locatie: Arnhem en Nijmegen
12 november
10:00 - 15:00
Georganiseerd door City Deal City Deal Kennis Maken

Het jaar 2021 is voor de City Deal Kennis Maken (CDKM) opnieuw een jaar van kennis delen. Twee keer per jaar organiseren wij een landelijke kennisdelingsdag vol inspirerende workshops, demonstraties en lezingen. Na twee jaar online bijeenkomsten kan dit op vrijdag 12 november voor het eerst weer fysiek! Graag nodigen wij u hierbij officieel uit voor deze landelijke dag.

Een scala aan sprekers hebben reeds toegezegd een bijdrage te leveren. Zo kunt u onder andere in gesprek met trekkers van CDKM steden over huidige lokale en regionale projecten, verneemt u meer over hoe aan de CDKM deelnemende kennisinstellingen de komende jaren instellingsbrede aanpakken ontwikkelen rond de maatschappelijke opgaven van steden, presenteren onderzoekers de resultaten van 15 door de CDKM gefinancierde onderzoeken rond het thema “Verbinding met de Samenleving”, nemen lokale experts u mee in de strategie van de Arnhemse Leeragenda, praat u door met Nuffic over het concept Edubadges en het belonen van studenten voor hun inzet rond maatschappelijke opgaven, en kunt u op excursie naar het Nijma Terrein, Honig Terrein, Talent Lab van ROC Nijmegen, Ieder Talent Telt! en de stadswandeling ‘Nijmegen omarmt de Waal’. Daarnaast wordt op deze dag doorgepraat over de strategische toekomst van de City Deal Kennis Maken.

Een vooruitblik op het tijdschema:

10:00 – 10:30       Inloop: registratie met koffie en thee

10:30 – 11:00        Welkom door HAN voorzitter College van Bestuur Rob Verhofstad
en wethouder gemeente Arnhem Jan van Dellen
Presentatie van City Deal Kennis Maken projecten en innovatieve
projecten in de nabije omgeving

11:15 – 12:30       Werksessies ronde 1
Vijf parallelle sessies

12:30 – 13:30       Lunchpauze

13:30 – 14:45       Werksessies ronde 2
Vijf parallelle sessies

14:45 – 16:15       Excursies: de stad in!
Vier thematische excursies in de stad

Lees het Programma City Deal Kennis Maken dag 12 nov

Schrijf snel in
Via de link hieronder kunt u zich vanaf nu inschrijven. U bent vrij om deze uitnodiging door te sturen aan andere geïnteresseerden.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbFGaygIVGr-JZHU4yIHMFz99Se4ojzY_9VCF_ZKwyppsVXA/viewform

Namens alle City Deal partners in Arnhem en Nijmegen – gemeente Arnhem, HAN, ArtEZ, Van Hall Larenstein, Rijn Ijssel, gemeente Nijmegen, Radboud Universiteit, ROC Nijmegen – graag tot ziens op 12 november!

Bestuurlijk diner pensant met Minister van Engelshoven

Locatie: ROC Mondriaan, Den Haag
12 oktober
17:30 - 21:00
Georganiseerd door City Deal City Deal Kennis Maken

Jaarlijkse Studiereis City Deal Kennis Maken – editie 2020

Locatie: Finland
Startdatum: 21 januari - 24 januari
Georganiseerd door City Deal City Deal Kennis Maken

City Deal Kennis Maken Webinar 5: Goede Vraag!

Locatie: Online
11 juni
15:30
Georganiseerd door City Deal City Deal Kennis Maken

Hoe formuleer je een goede hulpvraag? Wiro Kuipers, manager van het Enschede LAB en trekker van de City Deal Kennis Maken in Enschede, merkte dat ambtenaren dit in hun samenwerking met kennisinstellingen nog verdomd moeilijk vonden. Wiro legt in dit webinar vanuit zijn grote ervaring met studentenprojecten uit hoe je een hulpvraag formuleert die zowel concreet als uitdagend is, en zich werkelijk richt op de kern van een vraagstuk. Een skills training voor betere samenwerking met partners en in teamverband.

Meld je aan via deze link.

Landelijke online CDKM dag vol workshops

Locatie: Online
12 maart
10:00 - 15:00
Georganiseerd door City Deal City Deal Kennis Maken

Het jaar 2021 is voor de City Deal Kennis Maken (CDKM) opnieuw een jaar van kennis delen. Graag nodigt Agenda Stad als CDKM partner u daarom uit voor een online dag vol inspirerende werksessies op vrijdag 12 maart.

U vindt het volledige programma in deze pdf. In vier rondes met werksessies heeft u elke keer de keuze uit twee verschillende opties. U werkt met andere CDKM contactpersonen uit de 20 deelnemende steden aan onder andere:

 1. Het effectief inzetten van kennisplatforms voor kennisdeling en kennisbenutting, met voorbeelden vanuit openresearch.amsterdam, landelijk kennisknooppunt www.onderwijskennis.nl en delen.meteddie.nl.
 2. Het bijpraten met Kate Miller, Head of Public Engagement van de University of Bristol nav de CDKM studiereis in 2019. Een innovatieve en baanbrekende universiteit rond Community & Public Engagement.
 3. Nieuwe samenwerkingen rond ouderenzorg in samenwerking met ActiZ, landelijke branchevereniging van en voor 400 zorgorganisaties. Ga in gesprek met adjunct-directeur ActiZ Charlotte Vromans, en kijk naar overlappende onderzoeken, innovaties en samenwerkingskansen.
 4. Hoe maak je als stad de overstap van pilot naar grootschaligheid, en hoe stimuleer je bestuurders om commitment te tonen voor grootschalige veranderingen? Suzanne Potjer (TwynstraGudde) is expert in vernieuwing in het publieke domein, en neemt graag de 20 City Deal steden mee in goede aanpakken en voorbeelden.
 5. Het in kaart brengen van impact is altijd een lastige, vooral als het gaat om projecten rond verbinding met de samenleving. Hoe meet je de impact van deze projecten op de stad, op wijken, op bewoners? Maar ook de impact op studenten en hun leerdoelen? Onder leiding van de WUR en de Hogeschool Utrecht duiken wij de materie in.
 6. In de City Deal Kennis Maken projecten in Maastricht zijn ondertussen meer dan 1.000 studenten actief. In deze werksessie vertelt het lokale team onder leiding van lector Nurhan Abujidi over de samenwerking tussen de partners, de projecten in de wijken Randwyck en Mariaberg, het betrekken van buurtorganisaties en bewoners, en hoe zoveel verschillende opleidingen en faculteiten betrokken kunnen zijn.
 7. Hoe ga je als stadsbestuur en kennisinstelling structurele samenwerking met het bedrijfsleven aan in complexe projecten? Jan-Willem Wesselink gaat vanuit zijn kennis rond tal van deze samenwerkingen en programmamanager van de Future City Foundation met de 20 City Deal steden in gesprek over praktische voorbeelden en aanpakken.
 8. Multi-level leren wordt steeds vaker als term ingezet, maar hoe voer je dit in de praktijk nu goed uit? Vanuit zowel mbo, hbo als wo kant passeren in deze werksessie voorbeelden en tips de revue, met aandacht voor het goed begeleiden van multi-level aanpakken, en het meenemen in de aanpak van de CoE’s en CIV’s.

Het tijdschema met een overzicht van alle sprekers en verdere uitleg over de sessies vindt u in de bijlage.

Schrijf snel in
Via de link www.citydealevent.nl kunt u zich inschrijven voor deze CDKM dag. U bent vrij om deze uitnodiging door te sturen aan andere geïnteresseerden. Namens alle City Deal Kennis Maken partners graag tot ziens op 12 maart!

 

City Deal Kennis Maken Webinar 4: City Deal Kennis Maken – The Way Forward

Locatie: Online
04 juni
15:30 - 16:30
Georganiseerd door City Deal City Deal Kennis Maken

Landelijk programmamanager Rowinda Appelman neemt alle geïnteresseerden mee in een landelijke update: wat speelt er binnen de City Deal Kennis Maken? Welke projecten lopen er in de steden? Hoe wordt er omgegaan met COVID-19? Welke onderzoeken starten er vanuit de Onderzoeksregeling? En wat komt er het komende jaar aan? Dit en meer in deze update webinar.

Meld je aan via deze link.

City Deal Kennis Maken Webinar 3: Community Service Learning 

Locatie: Online
28 mei
15:30 - 16:30
Georganiseerd door City Deal City Deal Kennis Maken

Peter Linde en Danielle Vlaanderen zijn vanuit de Universiteit Utrecht de leidende krachten in het community engagement onderwijs in Overvecht en Lombok. Zij verzorgen voor jullie een sessie over deze aanpak vanuit de universiteit, de projecten die er interdisciplinair ontstaan in beide buurten en de samenwerking met de partners in de stad. Centraal staat het continue verschuivende snijvlak tussen de academische wereld en de praktijk, waar zij als oud-ondernemers en consultants enorm veel van af weten.

Meld je aan via deze link.