Expertsessie “Verbinders en Kennismakelaars” (op uitnodiging)

Locatie:
21 september
11:00 - 15:00
Georganiseerd door City Deal City Deal Kennis Maken

Vierde Landelijke Kennisdelingsdag City Deal Kennis Maken

Locatie: 's Hertogenbosch
01 november
10:15 - 16:00
Georganiseerd door City Deal City Deal Kennis Maken

Het jaar 2019 is voor de City Deal Kennis Maken opnieuw een jaar van kennis delen.  Twee keer per jaar organiseren wij een landelijke kennisdelingsdag vol inspirerende workshops, demonstraties en lezingen. Graag nodigen wij u hierbij officieel uit voor de vierde kennisdelingdag op vrijdag 01 november. 

Toonaangevende sprekers in hun vakgebied leveren een bijdrage te leveren. Zo vertelt onder andere Deputy Vice Chancellor Guy Orpen (University of Bristol) over hun unieke aanpak van samenwerking met de stad Bristol, illustreert hoogleraar Marjolein Zweekhorst hoe zij stelselmatig Community Service Learning invoert binnen alle Masteropleidingen aan de VU, vertellen senior onderzoekers Sue-Yen Tjong Tjin Tai en Katja Rusinovic over de nieuwste onderzoeken naar verbinding met de samenleving vanuit het Rathenau Instituut en Erasmus+ beurzen.

Lees het hele programma  in deze pdf.

Uitnodiging Informatiebijeenkomst Financiële Regeling CDKM & Verkenning Comenius beurs

Locatie: Meeting Plaza, Utrecht
02 juli
11:30 - 14:45
Georganiseerd door City Deal City Deal Kennis Maken
Inspiratie delen tijdens de lunch. Tweede Kennisdelingsdag CD Kennis Maken, 1 november 2018. Foto: Florencia Jadia.

11:30-12:45 Informatiebijeenkomst Financiële Regeling CDKM

12:45-13:15 Lunchmoment met Comeniusbeurswinnaars

13:15-14:45 Informatiebijeenkomst Verkenning Comeniusbeurs

U kunt zich aanmelden voor één of meerdere onderdelen van deze dag via de volgende link: https://forms.gle/6i8Q9xgEJ4SB7ocP7.

Kennis Maken

Status citydeal: in uitvoering

De inzet van de City Deal Kennis Maken is om een versnelling tot stand te brengen in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door onderzoekers, docenten en studenten hierbij grootschalig te betrekken. De betrokken steden, kennisinstellingen en andere partners beschouwen dit enerzijds als een vorm van kennisbenutting en anderzijds als het aanbieden van de stad als leeromgeving voor studenten. Centraal in de City Deal staan talentontwikkeling, ondernemerschap én het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid. Anno 2022 maken maar liefst 20 steden en hun kennisinstellingen actief deel uit van de City Deal Kennis Maken.

Voor de City Deal Kennis Maken kunt u contact opnemen met programmamanager Rowinda Appelman (+31642569417).

Thema’s

Om dit te bereiken heeft de City Deal drie hoofdthema’s voor ogen:

  1. Samenwerkingsverbanden tussen steden en kennisinstellingen op grootstedelijke thema’s. Bij de start van de deal zetten minimaal 5 universiteitssteden en de daarin gelegen universiteiten en hogescholen een (duurzaam) samenwerkingsverband op. Uitgangspunt hierbij is de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen, en het voortbouwen daarop. De steden bepalen onderling welke grootstedelijke thema’s als eerste worden aangepakt.
  2. Een forse toename van de betrokkenheid van onderzoekers, docenten en studenten bij grootstedelijke thema’s. Bij deze City Deal is vooral de betrokkenheid van onderzoekers, docenten en studenten bij stedelijke opgaven in rijke leeromgevingen relevant. Die leeromgevingen worden zo rijk mogelijk gemaakt door verschillende samenwerkingsverbanden. Van multidisciplinaire en multilevel (meerdere onderwijssoorten, zoals mbo, hbo en wo) teams tot triple helix verband.
  3. Verankering succesformules, uitwisseling en monitoring voortgang De City Deal moet uitgroeien van een ambitiedocument naar een bewezen en zichtbaar succesvolle werkwijze waarbij wordt voortgebouwd op elkaars innovaties en pilotprojecten.

Bekijk Staatscourant (see Government Gazette).

Leermiddag Opschaling

Locatie: Online
17 februari
13:30 - 15:30
Georganiseerd door City Deal City Deal Kennis Maken

Om het CDKM netwerk zo goed mogelijk te ondersteunen in de zoektocht rond het relatief nieuwe thema “Opschaling”, bieden wij het komende jaar vier leermiddagen aan. Elke leermiddag wordt begeleid door opschalingsexperts en behandelt per editie andere thema’s. Daarbij wordt voor iedere leermiddag lesmateriaal voorbereid: een document van 3 tot 5 pagina’s met relevante ideeën, theorieën en (wetenschappelijke) publicaties, waarbij deze worden verbonden aan relevante voorbeelden en ervaringen uit de praktijk. Het lesmateriaal zal ook een leeslijst bevatten met (academische) publicaties als voorbereiding en naslagwerk.

In januari volgt een formele uitnodiging. Aan het einde van het traject brengen we alle inzichten samen in een publicatie. De publicatie combineert inzichten uit het lesmateriaal met ervaringen en geleerde lessen van de deelnemers, en wordt gepresenteerd op de CDKM dag van vrijdag 11 november.

Leermiddag Opschaling

Locatie: Online/Fysiek nnb
14 april
13:00 - 15:30
Georganiseerd door City Deal City Deal Kennis Maken

Om het CDKM netwerk zo goed mogelijk te ondersteunen in de zoektocht rond het relatief nieuwe thema “Opschaling”, bieden wij het komende jaar vier leermiddagen aan. Elke leermiddag wordt begeleid door opschalingsexperts en behandelt per editie andere thema’s. Daarbij wordt voor iedere leermiddag lesmateriaal voorbereid: een document van 3 tot 5 pagina’s met relevante ideeën, theorieën en (wetenschappelijke) publicaties, waarbij deze worden verbonden aan relevante voorbeelden en ervaringen uit de praktijk. Het lesmateriaal zal ook een leeslijst bevatten met (academische) publicaties als voorbereiding en naslagwerk.

In januari volgt een formele uitnodiging. Aan het einde van het traject brengen we alle inzichten samen in een publicatie. De publicatie combineert inzichten uit het lesmateriaal met ervaringen en geleerde lessen van de deelnemers, en wordt gepresenteerd op de CDKM dag van vrijdag 11 november.

City Deal Kennis Maken op bezoek bij Frisian Design Factory

Locatie: Blokhuispoort, Leeuwarden
22 september
10.30 - 15.00
Georganiseerd door City Deal City Deal Kennis Maken

De Frisian Design Factory (FDF) is gevestigd in de Blokhuispoort, een voormalige gevangenis en nu een creatieve broedplaats en innovatiehub.
We werken aan innovatie in en ontwikkeling van het sociaal economisch klimaat in het Noorden. De FDF ontwikkelt de leeromgeving van de toekomst. Een omgeving waarin studenten, onderzoekers, bedrijfsleven, overheid en burgers samen werken aan de vraagstukken van morgen.

Leren van elkaar, open source, co-creatie, radicale duurzaamheid en inclusiviteit vormen de basis voor wat we doen.

Binnen het fusieproces van de NHL en Stenden, vervult de FDF een voorbeeldfunctie en zijn we procesmatig en inhoudelijk ook bij die ontwikkeling betrokken. We werken intensief samen met gemeente en provincie.
In het afgelopen jaar hebben we minstens 40 kleine en grotere projecten met studenten en partijen van buiten gedraaid (zie de presentatie in de bijlage).
Binnen de FDF zijn een aantal minoren (Business Model Studio en Frisian Design Factory) waar studenten werken aan deze projecten. Daarnaast werken de studenten in september samen met met masterstudenten van de universiteit van Melbourne, onderdeel van Eco Acupuncture Lab.

Tijdens het bezoek willen we, behalve laten zien wat we doen, ook graag een sessie houden waarbij we vooral willen inzoomen op de integratie onderzoek en projecten in de buitenwereld. Hoe kunnen lectoraten, PhD’s en masters participeren?

Onderstaand sturen we opzet programma:
10.30 – 11.00 Inloop in de Wasknijper
11:00 – 12:00 Introductie Albert van der Kooij + rondleiding Innovatiehub Blokhuispoort
12:00 – 13:00 Lunch Proefverlof
13:00 – 14:00 Sessie/workshop Chris Ryan
14:00 – 15:00 Discussie
15:00   Afsluiting

Studiereis Bristol (VK)

Locatie: Bristol, Engeland
Startdatum: 16 januari - 18 januari
09:00 - 23:00
Georganiseerd door City Deal City Deal Kennis Maken

Na de succesvolle studiereis naar Gent begin 2018, reist de City Deal Kennis Maken ditmaal af naar het Engelse Bristol, van 16 tot 18 januari.

De studiereis is inmiddels volgeboekt. Na afloop lees je op de City Deal-pagina uiteraard een verslag van de studiereis

Leermiddag Opschaling

Locatie: CDKM Dag
03 juni
13:00 - 15:30
Georganiseerd door City Deal City Deal Kennis Maken

Om het CDKM netwerk zo goed mogelijk te ondersteunen in de zoektocht rond het relatief nieuwe thema “Opschaling”, bieden wij het komende jaar vier leermiddagen aan. Elke leermiddag wordt begeleid door opschalingsexperts en behandelt per editie andere thema’s. Daarbij wordt voor iedere leermiddag lesmateriaal voorbereid: een document van 3 tot 5 pagina’s met relevante ideeën, theorieën en (wetenschappelijke) publicaties, waarbij deze worden verbonden aan relevante voorbeelden en ervaringen uit de praktijk. Het lesmateriaal zal ook een leeslijst bevatten met (academische) publicaties als voorbereiding en naslagwerk.

In januari volgt een formele uitnodiging. Aan het einde van het traject brengen we alle inzichten samen in een publicatie. De publicatie combineert inzichten uit het lesmateriaal met ervaringen en geleerde lessen van de deelnemers, en wordt gepresenteerd op de CDKM dag van vrijdag 11 november.

Bestuurlijk diner pensant City Deal Kennis Maken met minister Dijkgraaf

Locatie: ROC Mondriaan, Den Haag
30 november
17:30 - 21:00
Georganiseerd door City Deal City Deal Kennis Maken

Besloten bijeenkomst. Meer informatie volgt.