Dynamische Binnensteden: regie op transformatie

Status citydeal: in uitvoering

Binnensteden zijn van enorme waarde: het zijn levendige ontmoetingsplekken, economische centra en bieden een breed aanbod van voorzieningen. Om binnensteden leefbaar te houden voor bewoners, aantrekkelijk voor ondernemers en levendig voor bezoekers, werken tien steden, drie departementen en drie organisaties de komende vier jaar samen in deze City Deal. 

De binnenstad is een dynamische plek die voortdurend verandert. Deze veranderingen zijn van alle tijden en worden veroorzaakt door onder meer economische ontwikkeling en nieuwe technologieën. Ondanks deze veranderingen is de essentiële functie van de binnenstad door de jaren heen niet veranderd: of het nu gaat om winkelen, werken, wonen of cultuur. De binnenstad is en blijft de plek voor ontmoeting en verbinding.

Onze binnensteden staan volop in de belangstelling; dat leidt tot toenemende druk op de toch al schaarse ruimte. Dit heeft effecten op de betaalbaarheid en beschikbaarheid van ruimte in de binnenstad voor bepaalde bewoners en ondernemers. Belangrijke voorzieningen en ambachtelijke bedrijven vinden geen plek meer.  Het risico op een eenzijdig winkelaanbod, criminaliteit en verloedering van panden neemt toe. Ook is er een noodzaak voor grote veranderingen op het gebied van mobiliteit, klimaat, energie en groen. Ingrepen die ook gevolgen hebben voor gebouwen en openbare ruimte.

Sleutelrol voor vastgoed
Om de binnenstad leefbaar en aantrekkelijk te houden voor bewoners, bezoekers en bedrijven, is het van belang dat de gebouwde omgeving zich voortdurend aanpast. Dat kan de gemeente niet alleen; hierbij spelen ook de eigenaren van vastgoed een cruciale rol. Voor een robuust toekomstperspectief moeten gemeenten het voortouw nemen, maar op dit moment ontbreekt het hen aan voldoendemogelijkheden om regie te voeren. Er zijn betere strategieën, nieuwe instrumenten en meer middelen nodig om die regierol te vervullen. Om dat te bereiken werken de partners in deze City Deal samen in projecten en aan experimenten om nieuwe kennis te ontwikkelen.

De City Deal Dynamische Binnensteden – Regie op transformatie is op 14 juni 2023 ondertekend.

Toon:
Alles
De City Deal ‘Dynamische Binnensteden – Regie op transformatie’ zoekt een enthousiaste communicatieheld(in). Als communicatieadviseur ben je een belangrijke schakel in deze innovatieve samenwerking tussen Rijksoverheid, gemeenten en marktpartijen. Je signaleert vroegtijdig communicatiekansen en ...
Ben jij een gedreven afstudeerder op zoek naar een onderwerp dat écht impact kan maken? Dan hebben wij het perfecte onderwerp voor jou: de gezonde voedselomgeving. We zijn op zoek naar gemotiveerde studenten die willen bijdragen aan het bevorderen van gezonde eetgewoonten en het creëren ...
Binnensteden zijn van enorme waarde: het zijn levendige ontmoetingsplekken en economische centra en ze bieden een breed aanbod van voorzieningen. Om binnensteden leefbaar, aantrekkelijk en levendig te houden voor bewoners, ondernemers en bezoekers, is vandaag de City Deal