Fietsen voor iedereen

Status citydeal: in uitvoering

In Nederland zijn meer fietsen dan mensen; met elkaar hebben we 23 miljoen fietsen. En daarmee hebben we meteen een blinde vlek te pakken; want niet iedereen in Nederland heeft een fiets en heeft gelijke toegang tot een fiets. Van alle Nederlanders vanaf 6 jaar heeft 12% geen fiets. En ongeveer 20% van de mensen fietst nooit of bijna nooit. Een deel van deze mensen, waaronder ook kinderen, hebben moeite om zich het fietsen ‘eigen’ te maken. Bijvoorbeeld omdat ze nooit geleerd hebben om te fietsen, het niet gewend zijn, of omdat ze geen fiets kunnen betalen. Voor die mensen bundelen we de krachten, op nationaal, regionaal en lokaal niveau in de City Deal Fietsen voor Iedereen. In deze City Deal werken 14 gemeenten, 6 maatschappelijke organisaties, 2 bedrijven en 3 ministeries de komende vier jaar samen.

Met deze City Deal willen partijen bereiken dat zoveel mogelijk mensen gaan fietsen, die nu om uiteenlopende redenen niet kunnen fietsen. Om ervoor te zorgen dat mensen gaan fietsen, moeten zij een fiets hebben en kunnen fietsen. De City Deal concentreert zich op deze twee punten: toegang tot een veilige fiets hebben en de vaardigheid om te kunnen fietsen. Daarbij helpt de City Deal voorwaarden te creëren, zodat aangesloten organisaties deze twee onderdelen kunnen realiseren.

Mensen die niet fietsen zijn niet gelijk verdeeld over de gehele bevolking. Mensen met een praktisch opleidingsniveau, een laag inkomen, en/of een niet-Westerse migratieachtergrond fietsen gemiddeld minder dan andere bevolkingsgroepen. Deze groepen concentreren zich met name – maar zeker niet alleen – in kwetsbare wijken in steden. In sterk stedelijk gebied zitten in elke klas gemiddeld 2 kinderen die geen fiets hebben, en fietst 1 op de 11 kinderen nooit of nauwelijks.[1]

Er wordt in verschillende gemeenten en provincies al actie ondernomen op het hebben van een fiets en het kunnen fietsen. Wanneer organisaties meer samenwerken en hun krachten bundelen, is er meer mogelijk dan wat er nu al gebeurt. Bijvoorbeeld doordat ze projecten samen oppakken en van elkaar kunnen leren wat wel/niet werkt, zowel binnen bestaande projecten, als binnen nieuwe. Daarom ligt de focus van deze City Deal op impact maken met projecten, zodat uiteindelijk meer mensen een fiets hebben, kunnen fietsen en daadwerkelijk gaan fietsen. Een City Deal is geen vrijblijvende samenwerking, partners investeren tijd en geld.

Deelnemende partijen

Deelnemende partijen zijn:

Gemeente Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Haarlem, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.

De ANWB, BOVAG, Beweegalliantie, Fietsersbond, Platform 31, Stichting Leergeld, Decathlon en Heijmans.

En het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De City Deal Fietsen voor iedereen is op 9 oktober 2023 ondertekend.

[1] Mobycon (2022). Onderzoek feiten en cijfers ‘Fietsen voor Iedereen’.

 

Toon:
Alles