Gezonde en Duurzame Voedselomgeving

Status citydeal: in uitvoering

Een goed voedselaanbod is essentieel voor een gezonde en duurzame toekomst. Helaas is het beschikbare en betaalbare voedselaanbod – met name in kwetsbare wijken – steeds ongezonder geworden. De toename en het gemak van ongezond voedsel zorgt voor toenemende gezondheidsproblemen zoals overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten. Al meer dan de helft van alle volwassen Nederlanders heeft overgewicht. Daarnaast zorgt overproductie en niet-duurzaam geproduceerd voedsel voor een onhoudbare uitstoot van broeikasgassen, ontbossing en verlies aan biodiversiteit.

Een gezond en duurzaam voedselaanbod moet voor iedereen lokaal haalbaar en betaalbaar zijn. Lokaal haalbaar: uit de buurt of regio; betaalbaar: óók of júist voor mensen met een lager inkomen. Dat is de afspraak die de partijen in deze City Deal met elkaar hebben gemaakt. In deze introductievideo (2 minuten) hoor je alles over de City Deal.

Meer weten? Lees dan deze Two-pager (pdf).
Nog meer weten of meedoen? Neem contact op met Huibert de Leede.

Deze City Deal komt voort uit de afgeronde City Deal Voedsel op de stedelijke agenda.

In de factsheet City Deals lees je alles over doel en werkwijze van City Deals.