Waarden van groen en blauw in de stad

Status citydeal: afgerond

De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu gaan met een zevental steden en partners VHG, RuG, RIVM en Hogeschool van Amsterdam aan de slag om de waarden van natuurlijk kapitaal in de stad steeds beter in geld uit te drukken.

Dit is vastgelegd in de City deal ‘Waarden van groen en blauw in de stad’. Gemeenten, private partijen en kennisinstituten gaan gebruikerservaringen en kennis delen om de TEEB-stadtool en de Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK) te verfijnen, te integreren en nog beter te laten aansluiten bij de uitvoeringspraktijk. TEEB staat voor The Economics of Ecosystems and Biodiversity. Met de TEEB-stadtool kan de monetaire waarde van stedelijk groen en water worden bepaald.

Groen is een wezenlijke factor in het stedelijk vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven. Dit werd ook onderstreept in de recente studie ‘BlindSpot’. De city deal moet er dan ook toe bijdragen dat groen en water een grotere rol spelen in gemeentelijke besluitvorming. De deal kwam tot stand op initiatief van een zevental gemeenten en partners zijn afkomstig uit onder meer bedrijfsleven en hoger onderwijs.

Lees de hele tekst van de City Deal in de Staatscourant.