Resultaten van de City Deal Waarden van Groen en Blauw in de Stad

In 2016 zijn de ministeries Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu met een zevental steden en andere partners gestart met de
City Deal Waarden van Groen en Blauw in de Stad. Doel: de waarden van natuurlijk kapitaal in de stad steeds beter in geld uit te drukken. Wat dat heeft opgeleverd kunt u lezen in de publicatie ‘Werken aan Groen en Blauw in de stad’, die op de Dag van de Stad op 31 oktober is uitgereikt.

Op die dag vond er een mooie afsluiting plaats van de City Deal, waar ongeveer vijftig betrokkenen bij waren. Egbert Roozen van de VHG was moderator van dit programma-onderdeel. Op de Dag van de Stad overheerste echter het gevoel nog niet ‘klaar’ te zijn.

Klimaatadaptatie

De partners hebben behoefte om nog verder in te gaan op nut en gebruik van de verschillende tools, om waarden in meer dan geld uit te drukken en de communicatie hierover naar diverse belanghebbende partijen verder uit te werken. De City Deal Waarden van Groen en Blauw in de Stad is nu overgegaan in het netwerk van de City Deal Klimaatadaptatie, dat nog loopt tot oktober 2020. Het ministerie van LNV omarmt deze beweging.

De partners gaan nu verder als werkgroep binnen deze City Deal , met een aantal pilots. Dit biedt de kans om de argumentatiekracht van de City Deal Waarden van Groen en Blauw in de Stad te verbinden met het (meer) praktische karakter en de bestuurlijke inbedding van de City Deal Klimaatadaptatie.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *