Zicht op ondermijning

Status citydeal: afgerond

De ambitie van de City Deal ‘Zicht op Ondermijning’ is een versterking en verbetering van de preventieve aanpak van ondermijnende criminaliteit door gebruik te maken van nieuwe methoden van Data Analytics. Overheden werken daarin samen, door kennis en informatie breed te delen en elkaar bij gebruik van deze nieuwe methoden te ondersteunen.

Met als resultaat het verkrijgen van beter inzicht in de onderliggende patronen en fenomenen van ondermijnende criminaliteit en in de maatschappelijke weerbaarheid.

De City Deal Zicht op Ondermijning is een van de diverse initiatieven waarmee het gebruik van data-analytics voor de aanpak van maatschappelijke problemen wordt verkend. Zo bouwt deze City Deal onder andere voort op de City Deal Stedelijke veiligheid en programma’s zoals ‘Big Data voor veiligheidstoepassingen’ van The Hague Security Delta.

De City Deal is gestart als samenwerking tussen de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Tilburg en Utrecht, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Nationale Politie, het OM en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Veiligheid en Justitie en Financiën/Belastingdienst. In 2019 is Groningen toegetreden en is de City Deal verlengd tot en met 30 juni 2021. In 2020 zijn Zwolle en Arnhem toegetreden tot de City Deal.

Lees de hele tekst zoals die gepubliceerd is in de Staatscourant.

Update maart 2022

De City Deal Zicht op Ondermijning is afgerond, maar gaat als samenwerking tussen Rijk, gemeenten en andere partijen door. Daarnaast wordt het succesvolle dashboard Zichtopondermijning.nl uitgebreid. Lees meer in het bericht ‘Kabinet investeert in aanpak ondermijning – City Deal Zicht op Ondermijning uitgebreid op deze site.

Meer informatie

Kijk eens op www.zichtopondermijning.nl.