Kabinet investeert in aanpak ondermijning – City Deal Zicht op Ondermijning uitgebreid

De komende 10 jaar investeert het kabinet 100 miljoen euro extra in het weerbaarder maken van het openbaar bestuur. Met deze flinke financiële impuls worden agressie, intimidatie en ondermijnende invloeden bij overheden verder aangepakt. Een deel van het bedrag is bestemd voor uitbreiding en voortzetting van de City Deal Zicht op Ondermijning waarmee gemeenten beter zicht krijgen op voedingsbodems van ondermijnende criminaliteit in wijken en buurten.

Op dit moment maken 14 gemeenten deel uit van de coalitie Zicht op Ondermijning. Met het extra geld wordt samen met de VNG en andere partners gekeken hoe meer (kleine) gemeenten hierbij betrokken kunnen worden. Daarnaast wordt het dashboard Zicht op Ondermijning uitgebreid met analyses over leefbaarheid en veiligheid, wonen, vakantieparken en maatschappelijke onrust.

Preventief beleid

Theo Weterings, burgemeester van Tilburg en voorzitter van de stuurgroep Zicht op Ondermijning‘Met de data uit het dashboard Zicht op Ondermijning krijgen wij als gemeenten een beter beeld van de voedingsbodems van ondermijnende criminaliteit. Hiermee zijn we als lokaal bestuur beter in staat om preventief beleid te voeren om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Door als gemeenten, het rijk en uitvoeringsorganisaties samen te werken, hebben we resultaten bereikt die we niet als afzonderlijke partijen hadden kunnen realiseren. Wij zijn als coalitie verheugd dat dankzij de inzet van het kabinet Zicht op Ondermijning, en de zorgvuldige aanpak die de afgelopen vier jaar is ontwikkeld, kan worden voortgezet.’

Lees het persbericht  van het ministerie van BZK.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *