in uitvoering

Zorg voor Veiligheid in de Stad

Met de City Deal ‘Zorg voor Veiligheid in de Stad’ werken bovenstaande steden en vier ministeries samen aan het voorkomen van criminaliteit en overlast in de stad door het sociale domein en het veiligheidsdomein beter met elkaar te verbinden. Goede zorg is hierbij van groot belang.

Door problemen bij kwetsbare personen vroeg te signaleren en bij de kern aan te pakken, kunnen veel leed én hoge maatschappelijke kosten worden voorkomen.

Tijdens de City Deal experimenteren de steden met innovatieve werkwijzen die bijdragen aan het oplossen van knelpunten op het gebied van zorg, participatie en veiligheid. Zij richten zich hierbij op specifieke groepen van kwetsbare personen. Rond de experimenten worden leerkringen opgezet die bijdragen aan het gezamenlijk leervermogen.

Elke stad zal in ieder geval een van de afgesproken experimenten uitvoeren. De andere partners denken mee in leerkringen rond elk experiment. De City Deal bestaat uit 3 fasen:

1) Aftrap en Verdieping
2) Uitvoeren experimenten
3) Evalueren en Veranderagenda

De City Deal is gericht op innovatie en van experimentele aard. Daarom zullen de partners werken met een dynamische agenda die gedurende de City Deal ruimte biedt voor nieuwe inzichten en activiteiten.

Op 20 maart is de City Deal gelanceerd in Tilburg. Lees de tekst van de City Deal, zoals die gepubliceerd is in de Staatscourant.

*Update juni 2018: Het experiment van de gemeente Leeuwarden waarbij de focus ligt op LVB en criminaliteit en/of ernstige overlast wordt vanwege de planning buiten de context van City Deal Zorg voor Veiligheid in de Stad voortgezet. Het ministerie van JenV blijft hierbij betrokken. 

Praatplaat

Benieuwd naar de rode draad die de lopende experimenten in deze City Deal met elkaar verbindt? Bekijk dan de overzichtelijke praatplaat (.pdf)

Onze Partners