Zorg voor Veiligheid in de Stad

Status citydeal: afgerond

 

Hoe geef je als gemeente de samenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein vorm? Hoe bouwen beide domeinen samen aan een sterke combinatie? En welke aanpakken voorkomen daadwerkelijk persoonlijk leed van daders en slachtoffers, en de daarbij horende hoge maatschappelijke kosten? De CityDeal Zorg voor Veiligheid in de Stad bood de afgelopen 2,5 jaar de ruimte om hiermee te experimenteren.

In deze CityDeal sloegen de gemeenten en het Rijk de handen ineen om te werken aan de ambitie om criminaliteit en overlast zoveel mogelijk te voorkomen door zorg en ondersteuning beter op elkaar te betrekken. Betere zorg dus door slimme samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartners op lokaal niveau. Door partners die ervan overtuigd zijn dat die samenwerking steviger wordt met een integrale aanpak, waarin aandacht is voor vroegtijdige signalering. Dit met als belangrijk verwacht neveneffect dat inzet op preventie leidt tot kostenbesparing in zowel het veiligheidsdomein, als in het zorg- en sociaal domein.

Experimenten

Het accent van de experimenten in de steden lag op de meest kwetsbare inwoners, die zowel op het gebied van veiligheid en zorg als op het gebied van participatie ondersteuning nodig hebben. Denk hierbij aan bijvoorbeeld risicojeugd, ex-gedetineerden en personen met verward gedrag. De deelnemende gemeenten bepaalden zelf de lokale doelstellingen van de experimenten, in overleg met de betrokken departementen.

Opbrengsten

De CityDeal liep tot en met oktober 2019. Benieuwd naar de belangrijkste inzichten en geleerde lessen van de CityDeal Zorg voor Veiligheid in de Stad? Hier treft u alle rapportages aan:

Overkoepelende eindrapportage CityDeal Zorg voor Veiligheid in de Stad
Statement van de stuurgroep van CityDeal Zorg voor Veiligheid in de Stad

Steden space Deelrapportage experiment
Tilburg en Breda Deelrapportage experiment Transforensiche zorg incl bijlage 1 tm 3
Bijlage 4 tm 7 van Deelrapportage experiment Transforensische Zorg
Bijlage 8 van Deelrapportage experiment Transforensiche Zorg
Tilburg Interview Transforensisch Team
Nijmegen Deelrapportage experiment Hitmachine
Zoetermeer Deelrapportage experiment Enjoy Life
Tilburg en Breda Deelrapportage experiment Re-integratie van ex-gedetineerden
Almere Deelrapportage experiment Gezinsaanpak preventie jeugdcriminaliteit
Maastricht Deelrapportage experiment All Inclusive School

Slotbijeenkomst

In de voormalige Koepelgevangenis in Breda sloten de betrokkenen op 1 november 2019 de CityDeal af. Naast een inhoudelijke verdieping over LVB en de wereld van zorg en veiligheid (verzorgd door LVB-arts Michiel Vermaak) blikten de stuurgroepleden terug en keken vooruit. Kijk hier voor het verslag van deze bijeenkomst.