‘Het verhaal achter de mensen, daar moeten we wat mee’

Criminaliteit en overlast bestrijden door een betere verbinding van het sociale domein en het veiligheidsdomein. Dat is het idee achter de City Deal Zorg voor Veiligheid in de Stad. Wethouder Zorg Hans Kokke van Tilburg licht toe. ‘Veel is al geregeld, maar het is te veel verkokerd.”

Van risicojeugd, licht verstandelijk beperkten, ex-gedetineerden tot personen met verward gedrag. Kwetsbare personen in onze samenleving hebben ondersteuning nodig op het gebied van veiligheid en zorg, maar ook zaken als budgetbeheer en re-integratie op de arbeidsmarkt.

In de City Deal Zorg voor Veiligheid willen zeven steden en vier ministeries op een nieuwe manier samenwerken. Zij willen hierbij het sociale domein beter verbinden met het veiligheidsdomein. Het vroegtijdig signaleren en integraal aanpakken van problemen dat hiermee ontstaat, moet leiden tot het voorkomen van criminaliteit. Juist door zorg en veiligheid te combineren kunnen we veel leed en maatschappelijke kosten besparen.

Wat is de urgentie nu precies van deze City Deal?
Kokke: “Te vaak vallen mensen met licht verstandelijke beperkingen tussen wal en schip omdat informatie tussen de zorg- en veiligheid domeinen niet goed genoeg worden gedeeld. Dat leidt tot overlast in de samenleving. Heel veel zaken zijn al geregeld, zowel op gebied van veiligheid als van zorg, maar het is vaak best wel verkokerd. Het is belangrijk dat we beter met elkaar afstemmen, zodat we voor deze mensen de beste oplossing kunnen vinden. Het moet veel persoonsgerichter. Wat bijvoorbeeld tijdens detentie nodig is aan zorg houdt natuurlijk niet op als de persoon terug in de maatschappij komt. Hoe krijgen we hem of haar het beste weer terug, en wat is de beste oplossing om te helpen?”

Wethouder Hans Kokke (SP) van Tilburg.

Wethouder Hans Kokke (SP) van Tilburg.

Hoe werkt dat in deze City Deal?
“Het probleem dat ten grondslag ligt aan de City Deal is het besef dat veel informatie over mensen wel beschikbaar is, maar dat deze vaak niet op de juiste plek of bij de juiste instantie beschikbaar is. Daarom verschijnen er steeds meer samenwerkingsverbanden tussen onder meer wijkteams, sociale diensten, scholen en politie. De City Deal heeft tot doel juist deze samenwerkingen verder te verbeteren.”

Hoe precies?
“Steden doen dit door samen met de ministeries experimenten te starten waarin zij knelpunten tussen de domeinen moeten wegnemen. Hoe een bepaald persoon het beste kan meedoen wordt nu door verschillende partijen bekeken. Je weet heel veel over die persoon maar toch kan hij tussen wal en schip terechtkomen. Daar hebben zowel wij als maatschappij last van, maar vooral natuurlijk ook de persoon zelf. Met deze City Deal willen we meer inzetten op de voorkant, op de preventie. Je kunt vaak bij deze personen hun carrière uitstippelen dus hoe gaan we dat voorkomen?

Wat voor stappen gaan jullie nu concreet nemen?
“Concreet gaan we nu vooral met allerlei organisaties informatie bij elkaar brengen en personen beter begeleiden nadat ze vrijkomen uit detentie. Hoe zorg je ervoor dat er dan een uitkering wacht, een goede plek om te wonen is en dat de zorg op maat is? We willen alle informatie bij elkaar krijgen. Zodat we beter kunnen voorkomen dat mensen met verward gedrag voor overlast zorgen, en dat we niet meer alleen, zoals nu vaak gebeurt, aan de achterkant aan het repareren zijn. Dat we dat nu met elkaar gaan doen is een concrete stap. Met deze City Deal werken we aan het voorkomen van criminaliteit en agressie en vergroten we de veiligheid in onze maatschappij. Er is nu een groep mensen die allerlei zaken doen, die wij niet willen. De mensen die dat doen moet je natuurlijk straffen, maar er zit ook een verhaal achter. En daar moeten we wat mee.”

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *