Denktank

Een gezaghebbende denktank van dertig personen uit het bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap, heeft een langetermijnperspectief voor de stad te ontwikkeld. De denktank stond onder voorzitterschap van de burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan.

Het langetermijnperspectief geeft richting aan Agenda Stad en doet uitspraken over de belangrijkste transitieopgaven en uitdagingen voor de steden: wat er voor nodig is om die het hoofd te bieden of daarop te anticiperen.

Het uitgewerkte perspectief van de denktank is hiernaast te downloaden.

Carolien GehrelsIn contrasten ontstaat de vernieuwing

Carolien Gehrels, directeur Big Urban Clients bij Arcadis en lid van de Denktank Agenda Stad