Essay Culture and Cultural Heritage for the New European Bauhaus

In juni heeft het Partnership on Culture and Cultural Heritage van de Urban Agenda  for the EU een essay gepubliceerd waarin het  de Actiepunten van het Partnerschap koppelt aan het New European Bauhaus (NEB)-initiatief. Benieuwd naar de resultaten van het Partnerschap? Lees ook hoe de abstracte NEB-uitgangspunten verbonden worden met praktische stedelijke uitdagingen als overtoerisme, deeleconomie, weerbaarheid en heritage management. Download hier het essay.

Het Partnership on Culture and Cultural Heritage van de Europese Agenda Stad richt zich op het verbeteren van regelgeving, financiering en kennisdeling op het gebied van cultuur en cultureel erfgoed van steden in de EU. Italië en Duitsland coördineren het Partnerschap. Een van de meer dan 20 deelnemende Partners is de Nederlandse Federatie Grote Monumentensteden. Het Actieplan van het Partnerschap bevat 11 acties en aanbevelingen, onder andere op het gebied van de gevolgen van deeleconomie, overtoerisme, erfgoedmanagement en de gevolgen van klimaatverandering voor cultuur in steden.

Meer informatie vind je op Urban Agenda for the EU | Futurium (europa.eu).